spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2010. február arrow EZ TÖRTÉNT
EZ TÖRTÉNT
2010. február 15.

Civil hírhozó projekt

A Békés Megyei Hírlap – partnerségben a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével- 2010. január 18-án tájékoztatót tartott a megyében működő civil szervezetek megjelent képviselőinek a Civil Hírhozó projektről. Pocsaji Richárd, felelős szerkesztő vázolta a projekt célját, azaz hogy a civil hírhozók információkat jutassanak el a lap munkatársai számára, akik ezekből az információkból híreket készítenek. Kiemelte, hogy nem csak a civilekkel kapcsolatos információkra gondolnak, hanem minden olyan érdekességre, amely a hírhozók lakókörnyezetében történik és a Hírlap olvasótáborának érdeklődésére is számot tarthat.

A projekt részeként a mintegy harminc hírhozó számára képzést is szerveznek februárban, valamint a Hírlap hasábjain bemutatják a programban résztvevőket.

B.H.

KFBME

 

  

NCA Információs nap

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 2010. január 30-án a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázatait bemutató szakmai információs napot szervezett Békéscsabán.  A fórumot nagy érdeklődés kísérte, 80 fő jelent meg a megye különböző településeiről.

A megjelent civil szervezet vezetőket Hajnal Edit, az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának tagja tájékoztatta a 2010. évi szakmai pályázati lehetőségeiről. Kisné Zsigovics Erzsébet kollégiumi tag  – az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma – a 2010. évi pályázatot ismertette és hasznos tanácsokkal látta el a jelenlévőket. Ezt követően az NCA pályázatok költségvetésének tervezése témakörben Fehér Mariann, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa tartott előadást és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A program zárásaként a résztvevőknek pénzügyi és regisztrációs témakörökben konzultációs lehetőséget biztosítottak a szervezők.

B.H.

KFBME

 

Pályázatíró tréning civileknek

Második alkalommal került megrendezésre a Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület szervezésében, az NCA támogatásával egy 30 órás pályázatíró tréning Békéscsabán a Tégla Közösségi Házban.

A képzésre ismét túljelentkezés volt, alapítványok, egyesületek és egyéb nonprofit szervezetek képviselői vettek részt, hogy nagy eséllyel indulhassanak a 2010-ben kiírt hazai és EU-s pályázatokon. Boros László Attila előadásaiból megtanulhattuk, hogy az Európai Uniós pályázatok mennyi lehetőséget nyújthatnak a civilek számára és nagyon hasznos elméleti és gyakorlati tanácsokban részesültünk. Kölcseyné Balázs Mária a hazai pályázatok írására buzdított bennünket. A számos gyakorlati óra keretei között azok is megtanultak űrlapokat tölteni és projekteket írni, akik ezen a területen még nem próbálkoztak és mindenki pályázatírásra felvértezve indult haza az előadások végén. Többen fontolgatják, hogy esetleg további tanfolyami képzésekre is jelentkeznek, hiszen a 30 óra csak ízelítőt adott, a gyakorlat, a készségszintű ismeret csak további tanulással, és sok-sok pályázatírással szerezhető meg. A tanfolyam közben is sok segédanyagot használtunk, kiírásokat, útmutatókat böngésztünk, a végén pedig az előadásokat és a sok egyéb értelmező, segítő dokumentumot elektronikus formában is hazavihettük.

Az elhivatott civil képviselők három héten keresztül pénteken és szombaton időt nem sajnálva tanulták a pályázatírás rejtelmeit. Szünetekben pedig a friss pogácsa és kávé mellett kovácsolódott össze a kis csapat és szövődtek újabb civil kapcsolatok, új együttműködések.

                                                                                                             

Szántóné Borbély Angéla,

DLC Nyelviskola Tanulóiért Alapítvány, Gyula

 

 

Maratoni hosszúságú Civil Kerekasztal

A Civil Kerekasztal tagjai 2010. január 26-án nyilvános találkozóra hívták Végegyháza lakóit a Polgármesteri Hivatal tanácstermébe, melynek témája a közbiztonság volt. Nem kisebb feladatra vállalkozott a Végegyháza szervezeteit tömörítő Civil Kerekasztal, mint hogy górcső alá vesse községünk közbiztonságát. A téma fontosságát mi sem bizonyította jobban, hogy közel harminc érdeklődő gyűlt össze a Polgármesteri Hivatal újonnan felújított épületében.

A megjelent vendégeket Horváth Judit, a Barangoló Közhasznú Egyesület elnöke köszöntötte. Rövid tájékoztatást adott arról, hogy bár egyesületnek nem ez a profilja, mégis mit tettek a közbiztonság javítása érdekében. Természetesen szervezetünk nem konkrét bűnüldözéssel, hanem felvilágosító kampányok szervezésével, kiállítások és információs napok rendezésével veszi ki részét ebből a nehéz feladatból. Ennek a tevékenységnek az egyik állomása a mai kerekasztal találkozó is.

Felkérésünk alapján a közbiztonságért ténykedő szervezetek tájékoztatást adtak munkájukról. Elsőként Nagy Lajos rendőralezredes a bűnmegelőzés fontosságát hangsúlyozta, majd Jegyinák János, körzeti megbízott beszélt munkájáról. Polgárőreink tevékenységéről az egyesület elnöke, Elek János számolt be. Az egyesületük alapfeladata községünk közbiztonsági helyzetének javítása, amiért folyamatosan és többféle módon is tesznek. Rendszeres járőr- és figyelőszolgálataikkal igyekeznek megelőzni a bűncselekményeket. Folyamatosan részt vesznek a bűnmegelőző akciókban, felvilágosító kampányokban. Munkájukat önkéntesként, térítésmentesen végzik. Kiváló kapcsolatot tartanak fenn községünk intézményeivel és szervezeteivel, egyesületünknek is a legmegbízhatóbb szövetségese a Polgárőr Egyesület. Szerteágazó bűnmegelőző tevékenységük mellett még a Vöröskereszt karitatív akcióiban is segédkeznek.

Mint a legfiatalabb bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezet, a faluőrök képviseletében Besenyő László mutatta be munkájukat. A nem egész egy éve működő szolgálat főleg figyelő, tájékoztató és bűnmegelőző feladatokat lát el községünk egész területén. A mezőőri szolgálat tevékenységéről és működéséről Talló Károly beszélt a megjelenteknek. Munkájukat a polgármester irányításával végzik, a község külterületén teljesítenek szolgálatot.

A kérdésekből és a beszélgetésekből kiderült, hogy van javítanivalónk községünk közbiztonsági helyzetén, de ez  csak akkor valósulhat meg, ha a fent említett szervezetek közötti együttműködés szorosabbra fűződik, ha a feladatokat megfelelően megosztják, és végül, de nem utolsósorban a lakosság támogatását elnyerik. Községünk lakosainak – a közbiztonság javulása érdekében – egyrészt támogatni és segíteni kell ezeknek a szervezeteknek a munkáját, másrészt a lakosságra vonatkozó szabályokat és bűnmegelőzési ajánlásokat be kell tartani.

Hasznos, érdekes és eredményes volt a közel négy órás program, amely a végegyházi Civil Kerekasztal idei első találkozója volt. E program támogatója a Nemzeti Civil Alapprogram.

Horváth Judit 

Barangoló Közhasznú Egyesület

 

 

Ifjúsági Információs Pont Kötegyánban

2010.február 2-án a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület (KBKE) Teleházában Ifjúsági Információs Pont (IIP) átadására került sor. A megnyitón Ungvári Mihály az KBKE elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik között sajnálatos módon a célcsoport képviselői (18-29 éves fiatalok) közül igen csekély számban jelentek meg.

Az Ifjúsági Információs Pont  közösségi helyet Nagyné Takács Ágnes, a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesület irodavezetője adta át, illetve mutatta be a portált (http:// telehaz-del-alfold.hu) az érdeklődőknek.

A projekt címe: Ifjúsági Információs Pontok hálózata Teleházakban a Dél-Alföldön

A projekt megvalósításának időpontja: 2009. február 01 –  2010. december 31.

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete a TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0337 sikeres pályázatán  nyerte el a hálózat létrehozásának a lehetőségét, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  – Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által nyújtott támogatás összegével, amely  19.798.220 - Ft.

A településen a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület együttműködésével jöhetett létre az Ifjúsági Információs Pont. A projekt megvalósítása során a Dél-alföldi régióban 6 helyszínen – ebből 3 Békés megyei településen – Csengele, Kaszaper, Körösújfalu, Kötegyán, Madaras, Nyárlőrinc teleházakban nyílik Ifjúság Információs Pont február hónapban, ezzel számos új lehetőséget biztosítva a településen élő fiatalok számára.

Torzsa Ibolya

KBKE titkára

IIP munkatárs

 

 

Nagycsaládosok egyesületeinek regionális találkozója Kiskunfélegyházán

Kiskunfélegyháza adott otthont az orosházi székhelyű, dél-alföldi nagycsaládos egyesületek hálózata  2010. évi első régiós találkozójának. amelyen 14 egyesület képviseltette magát. A megjelent mintegy 35 fő között többen voltak új vezetők, vagy olyanok, akik még nem vettek részt ilyen szakmai összejövetelen. Éppen ezért úgy állítottuk össze a napi programot, hogy minél szélesebb körben tudjanak a jelenlévők ismeretekhez jutni.

Az első előadó Dabóczi Ferenc volt, aki az értékek hangsúlyozására és az érdekvédelmi tevékenység ismertetése helyezte a hangsúlyt előadásában. Ezt követően kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlévők között, mindenki elmondta hogyan telt az elmúlt év az egyesületében, milyen programokra készülnek, milyen örömök, nehézségek adódnak a mindennapi munkában. Sajnos a legtöbb egyesületben a problémát az emberek egyre inkább közönyös viselkedése okozza, sok helyen az eddig aktív családok is visszahúzódóvá válnak, a megélhetésükre koncentrálnak, így nem sok erejük marad a szervezeti munkára. Másik probléma a tagdíj fizetése, csak nehezen lehet időben beszedni a tagságtól. Szerencsére azonban jó vezetők vannak, akik sokat küzdenek azért, hogy megmozdítsák az embereket, jó ötleteket valósítanak meg, és ami a lényeg: nem adják fel!

Ebéd után jó hangulatú csapatépítő tréning keretében kipróbálhattuk, milyen beszéd nélkül kommunikálni, együttműködni. Felfedezhettük, hogy milyen közös és eltérő tulajdonságaink vannak, és megtapasztaltuk, hogyan szövi át a régiót az egymás közötti kapcsolatépítés. Ezt követően szó esett a pályázatokról, aktuális közeli és távoli programokról, és már meg is beszéltük, hogy a következő ilyen találkozó Köröstarcsán lesz áprilisban. A találkozó tapasztalatait összegezve elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére is igazi, elkötelezett vezetők teszik a dolgukat itt a Dél-Alföldön, és öröm volt látni, hogy máris ismerősként üdvözölték egymást, ami jó példa arra, hogy az egyesületek egymás közötti kapcsolata aktív a régióban.

Benedek Szilvia

Nagycsaládosok Egyesülete, Dél-alföldi régió titkára

 

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB