spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2010. január arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2010. január 15.

NCA kollégiumok 2010. évi pályázati kiírásai

Pályázat kódja

Kiíró kollégium neve

Pályázat címe

Rendelkezésre álló keretösszeg

Beadási határidő

Pályázat beadásának módja

NCA-NK-10-A

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai integráció Kollégiuma

Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítésének támogatása

112 140 000 Ft

2010.02.16.

elektronikus

NCA-NK-10-C

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének, tapasztalatcseréjének támogatására

255 430 000 Ft

2010.02.11.

elektronikus

NCA-DA-10

Dél-alföldi Regionális Kollégium

Civil szervezetek működésének támogatása

532 000 000 Ft

2010.03.22.

vegyes

Általános tudnivalók:

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak.

A pályázatok benyújtásának módja, határideje

Azon szervezetek, amelyek 1 200 000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat!

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet

civil szervezetek működésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-DA-10)

1.       A pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.

2.       A támogatottak köre

 Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú vagy elektronikus pályázatukat:

a)      társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,

b)      a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük, valamint

c)       az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1 pontja szerint.

3. A támogatási időszak és a támogatás formája: A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található. A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.3. pontja tartalmazza.

Beadási határidő: 2010. március 22. 24.00 óra

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet

a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatására

(Pályázat kódja: NCA-NK-10-C)

1.       A pályázat célja

 A civil társadalom erősítését, a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása.

A kollégium ezen kategóriában a magyarországi civil szervezetek és a határon túli magyarság civil szervezetei közötti együttműködést támogatja. Az együttműködés formája lehet közös kiadványok (hagyományos vagy elektronikus) készítése, köztéri alkotások elkészítése vagy felújítása, tematikus rendezvények megvalósítása, ifjúsági korosztály csereprogramja, stb.  A kollégium nagy figyelmet fordít az elképzelések kidolgozottságának minőségére, és a kivitelezhetőség elemzésére.

 Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a)közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.

b)az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható kiadások

A. Dologi kiadások: Anyagköltség, Ellátás, kiküldetés, utazás költsége, Megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, Nyilvánosság költségei, Rezsiköltségek

B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei: Bérköltség, Megbízási díj, Ösztöndíj, Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása, Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel, Önkéntes foglalkoztatott költségei

Beadási határidő: 2010. február 11., 24.00 óra

 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet

Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-NK-10-A)

1. A pályázat célja

A kollégium elsősorban civil szervezetek közreműködésével megvalósuló szakpolitikai, a közösségi politikákkal kapcsolatos tematikus rendezvényeket és eseményeket támogat, melyeken más EU-tagországok véleményformáló civil szervezeteinek képviselői is részt vesznek.

Előnyt élveznek azon projektek, melyeknek magas szakmai színvonalát Magyarország elismert tudományos intézményei is garantálják együttműködésükkel. A kollégium fontosnak tartja az energetika, a környezetvédelem, az innováció, a Duna-stratégia, a szociális integráció, a regionalizmus, az önkormányzatiság, az autonómia, és a határmenti együttműködés kérdésével foglalkozó jelentősebb, a soros elnökségre való felkészülés szempontjából értékelhető eredményeket felmutatni képes projektek támogatását is. 

 2. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a)közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.

b)az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

3. A pályázatban be kell mutatni:

-          a pályázati program indokoltságát, előzményeit,

-          a pályázati program céljait,

-          a tervezett tevékenységet és annak időbeni ütemezését,

-          a várt eredményeket,

-          a részletes költségvetést szöveges indoklással.

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Beadási határidő: 2010. február 16., 24.00 óra

 „Karácsony Sándor emlékére” szakalapítvány pályázata


Kiíró: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Célja: a helyi hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló művelődési igények

 kielégítését megvalósító kulturális közösségek, egyesületek támogatása.
Pályázhatnak: a helyi hagyományokra épülő, újjászerveződő közösségek, egyesületek, alkotóműhelyek, amelyek tevékenységüket az adott település, lakóterület vagy kistérség

kulturális igényeinek kielégítése érdekében végzik.
A 2010. évi pályázatokban azokat a programokat támogatjuk, amelyek:
- Az adott település hagyományait dolgozzák fel és mutatják be kiadványokban, kiállításokon,
- Bemutatják, hogy a népi, népművészeti hagyományok miként élnek tovább településükön,
- Azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fiatalok, gyerekek helyismeretét, lakóhelyükhöz való kötődését erősítik.
Támogatjuk továbbá az új helytörténeti, hagyományőrző és értékvédő szervezetek kezdő lépéseit, első programjait.
Az alapítvány nem támogat egyéni pályázatokat, önkormányzati iskolákat, állami és önkormányzati intézményeket. Nem támogatunk fesztiválokat, külföldi utakat, eszköz beszerzéseket és nagy értékű beruházásokat.
A pályázat feltételei: a pályázatokat csak pályázati űrlapon lehet beküldeni , mely a http://www.prof.iif.hu/prc oldalról letölthető.
Az adatlap mellett legfeljebb 2 oldalnyi terjedelemben írják le a csoport helyzetét, működésének jellegét és eddigi tevékenységüket.
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatandó tevékenység részletes leírását, a megvalósításban résztvevők és a programokba bevontak körét és a felhasználásra vonatkozó tételes költségvetést. A költségvetésben tüntessék fel a más forrásból kapott vagy igényelt támogatást és a saját hozzájárulást.
Egy pályázatra legfeljebb 150 ezer forint támogatás igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 20.
Bővebb információ:  a 343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása

Népművészeti Szakmai Kollégium

Cél: a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos,
regionális és megyei hatókörű táborainak, továbbképzéseinek megvalósítására.
A pályázat megvalósításának határideje: 2010. április 1-jétől 2010. december 31-ig.
Pályázhatnak:
1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények

2. a népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények,
3. az 1. és 2. pontba nem sorolható, népművészettel foglalkozó egyéb magyarországi és határon túli egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és intézmények, akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről.

2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására
A pályázat megvalósításának határideje: 2010. december 31.
Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 8 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel

kerülnek megrendezésre.
Pályázhatnak:
- hazai és határainkon túli közművelődési intézmények és civil szervezetek,
- vagy azok a pályázók, akik a Táncház Egyesület ajánlásával rendelkeznek.

Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portál ("pályáztatás" cím alatt található) "pályázati adatlap kitöltése" címszónál lehet.
A pályázat 2010. február 1-jéig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére.

Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért

Kiíró: Város- és Faluvédők Szövetsége
Határidő: 2010. 02. 15.
Pályázhat: 8-18 éves fiatalok


MIT GONDOLSZ? MIT LÁTSZ? MIT SZERETNÉL? MOST MUTASD MEG:
MELYIK AZ A NEVEZETES ÉPÜLET, EMLÉKMŰ, SZOBOR, NÉPI EMLÉK, SÍREMLÉK, ÉPÍTETT  VAGY TERMÉSZETI ÉRTÉK A LAKÓHELYEDEN, TELEPÜLÉSEDEN, AMELYRE A LEGBÜSZKÉBB VAGY?
MELYIK AZ A RÉGI TÁRGY, MEGŐRZÉSRE ÉRDEMES IPARTÖRTÉNETI VAGY KÖZLEKEDÉSI
EMLÉK KÖZVETLEN KÖRNYEZETEDBEN, AMIT SZERETNÉL, HA MINDENKI MEGISMERNE?
ÍRD MEG, VAGY RAJZOLD LE NEKÜNK, ÉS MI KIÁLLÍTJUK!

1.Az én világom:
Behunyom a szemem, és elképzelem, de jó lenne, ha ilyen lenne a környezetem évek múlva...
2.Mesélő kövek:
Környezetemben  számos olyan értékes építmény magasodik, vagy bújik meg (templom, emlékmű, utca részlet, régi házikó...) amire büszkék vagyunk, amit neked is látnod kell...
3. Mesélő természet:
A természet körülölel minket, pedig néha észre sem vesszük. Milyen szép mögöttünk a park, az előttünk kanyargó patak, a távolba vesző hegy, vagy az út szélén nyíló virág. Neked is szeretném megmutatni, hogy lásd és óvd te is ezt a csodát...
4. Mesélő szerszámok:
Már régen elfelejtettük, nagyszüleink milyen mesterségeket űztek és milyen remek szerszámokat, tárgyakat hoztak létre. Én most utána jártam, figyelj csak...

Ha a fenti témák közül valamelyik megtetszett, úgy mutasd be, hogy azt megismerje és megértse a legjobb barátod, de az is, aki tőled távol a "net" előtt ül. A szüleid a másik szobában, vagy akár egy arra tévedt turista, akinek te mesélsz először ezekről a dolgokról...
Bátran fogalmazd meg gondolataidat akár képzőművészeti alkotásban, akár versben, akár  prózában, akár egy CD-re rögzített zenei alkotásban.

Az írásos pályamunkáknál önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket várunk, a művek terjedelme 5-15 A/4-es oldal lehet mellékletek nélkül. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
A képzőművészeti pályázatok tetszőleges technikával (rajz, festmény, batik, tűzzománc, linó- és fametszet, makett stb.) készülhetnek.  Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is.
Sok értékes díj, könyv  kerül szétosztásra. A LEGJOBBAK pedig egy remek csapatban, egy pompás helyen, érdekes értékőrző munkában vehetnek részt jövő nyáron a VFSZ által szervezett Országos Ifjúsági Örökségvédő Táborban!

Bővebb felvilágosítás: 30/49-109-31, e-mailen: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Civil összefogással a szociálisan rászorultak támogatásáért

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány azzal fordul a Magyarországon működő közel hetvenezer civil szervezethez, hogy továbbra is legyenek érzékenyek a környezetükben élő szociálisan hátrányos helyzetben élő személyek megsegítésére.

Az Alapítvány saját forrásából 3,2 milliárd Ft biztosít az alacsony jövedelmű nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, legalább két kiskorú gyermeket nevelő munkavállalók, szakiskolai tanulók számára üdülési csekk formájában adó- és járulékmentesen. A rendelkezésre álló forrás tovább növelhető a civil szféra szerepvállalása mellett. Örömteli az, hogy az elmúlt években 100-150 non-profit szervezet kapcsolódott be a szociálisan rászorultak üdülésének, pihenésének, rekreációjának támogatásába.

A támogatást a rászorultak pályázat útján 2010. január 31-ig igényelhetik a Hivatalos Közlönyökben, az önkormányzatok ügyfélszolgálati irodáin, a Tourinform irodákban, valamint a www.udulesicsekk.hu web-oldalon megtalálható űrlap felhasználásával.

A pályázathoz szükséges önrész előteremtése az egyéni befizetés helyett történhet civil szervezeti-, egyházi-, szakszervezeti-, önkormányzati szerepvállalással is. A civil szervezetek összefogásával várhatóan 120 ezer honfitársunk érzékelheti a társadalmi összefogás, szolidaritás konkrét megnyilvánulását.

További információk:MNÜA Titkárság - Papp Rita Tel: 505-8485

 

Csak tiszta forrásból...,


Kiíró: Békéscsabai Lencsési Közösségi Ház, Márvány Fotóműhely
Határidő: 2010. 02. 15.
Pályázhat: minden Magyarországon, illetve a határainkon kívül élő magyar fotós

Pályázati feltételek:

1. A pályázatra kizárólag klasszikus fekete-fehér (monochrom) vagy digitális fekete-fehér
fotó küldhető.  
2. A pályázat témája kötetlen, nyilvánosság előtt még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni.
3. Sorozatot, kép-párokat nem fogadunk el.
4. Egy szerzőtől legfeljebb három  monochrom (ezüst alapú papírra nagyított), és három fekete-fehér digitális fotó küldhető be.
5. A képek mérete -, amely egyenlőnek értendő a fekete-fehér fotópapír méretével - 30X40 cm illetve a hosszabbik oldal maximum 40 cm és minimum 36 cm között legyen.
6. Minden pályamű hátoldalán, magyar nyelven, olvashatóan szerepelnie kell a szerző nevének, lakcímének, a kép címének, valamint a nevezési lappal megegyező sorszámnak.
További információk
 Nevezési díj: 1000 Ft, mindkét kategória esetén: 1200 Ft.
Beküldési cím: Lencsési Közösségi Ház, 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
Felvilágosítás: (66) 456-177, vagy e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB