spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2010. január arrow HÍREK, INFORMÁCIÓK
HÍREK, INFORMÁCIÓK
2010. január 15.

Windows 7 szoftver-adomány civilszervezeteknek

A CivilTech Adományozó Program (www.civiltech.hu/) keretében, a Microsoft 2010. január 31-ig még lehetőséget biztosít a szoftver-adományokra jogosult szervezeteknek arra, hogy a szokásos, évi egy adománykérelmen felül a Windows 7 upgrade termékekre egy plusz adománykérelmet is benyújtsanak. További információ: http://www.civiltech.hu/node/589
2010. február 1-től a Windows 7 termékek már csak az évi egy adománykérelem (http://www.civiltech.hu/eligibility_criteria/microsoft_eligibility_criteria) keretében rendelhetők.
Részletek: www.civiltech.hu

Új forrásteremtő program civileknek

Minden civil szervezet plusz anyagi forráshoz juthat a www.keresve.hu rendszeren keresztül, melyet akár működési célokra is fordíthat. Csupán regisztrálnia kell szervezetét. Az új adományozási modellnek köszönhetően a támogatóknak  nem kerül pénzükbe kedvenc szervezetük segítése.

Elindult a Világfejlesztési Alapítvány új, jótékony kezdőlap szolgáltatása a keresve.hu, amely újraértelmezi a közösségi portál jelentését: A Világfejlesztési Alapítvány szétosztja bevételét a magyar nonprofit szektorban a magánszemélyek akarata alapján. Az oldal látogatói döntenek arról, hogy milyen mértékben részesüljenek az egyes civil szervezetek az anyagi forrásokból.

Az oldal úgy juttatja jelentős pénzösszeghez a nonprofit szervezeteket, hogy az adományozás nem terheli meg a magánszemélyeket de aktivizálja a támogatókat. Ahhoz, hogy az Ön szervezete is pénzt kapjon az új programból, csupán regisztrálnia kell szervezetét.

A rendszeren keresztüli bevételeit növelheti támogatóinak aktivizálásával. Rendszerünkben létrejövő adományozói aloldalának reklámozásával még több támogatót és forrást szerezhet.

A program a civil szféra és a gazdálkodó társaságok, cégek együttműködését és a társadalmi felelősségvállalás fejlődését is segíti az intézményi kezdőlap szolgáltatással.

    

forrás: nonprofit.hu

Megjelent a 2008-as nonprofit adatgyűjtés legfontosabb eredményeit bemutató "Statisztikai Tükör".

A Központi Statisztikai Hivatal 1993 óta többé-kevésbé változatlan szerkezetben végez adatfelvételt a nonprofit szektorról. Ez lehetőséget nyújt arra is, hogy a 2008-ra vonatkozó legfontosabb megállapítások mellett az elmúlt 16 évben lezajlott érdemi változásokról és a belőlük kirajzolódó tendenciákról is számot adjanak. Az anyag tartalmazza a legfontosabb adatokat a szervezetek számát, gazdasági hátteret, a humánerőforrást illetően.

 Letölthető: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor
/nonprofit/nonprofit08.pdf

HATÁROZATI JAVASLATTAL TÁMOGATJÁK
Az országos civil érdekképviselet létrehozását

/Civil Európa hírlevél/

Napirendjén tárgyalta a civil országos érdekképviselet ügyét az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága 2009. december 14-i ülésén. A civil érdekek jogszabállyal megtámogatott leendő testületét előkészítő folyamat újabb szakaszát mintegy egy éves civil oldali munka és többek között egy mintegy 1900 válaszoló által kitöltött kérdőíves felmérés készítette elő.
A kérdőíves felmérés 1882 válaszadó civil szervezeti képviselője nagy többségben támogatta egy civil kamara típusú testület felállítását (lásd: http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1624), majd egy újabb október civil egyeztetésen az a javaslat született, hogy az előrelépést, és a civil érdekképviselet megteremtését országgyűlési határozattal is meg kellene támogatni (lásd: http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1641). Ezt követően 22 szervezet sebtében összegyűjtött aláírásával küldött levelet a koordináló feladatokat ellátó Európa Ház az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának, melyben kilenc pontban felsorolt elvek alapján azt kérik, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot a széleskörű civil támogatást élvező országos civil érdekképviselet felállításának szükségességéről, felkérve a törvényhozást és a kormányt, hogy tegyék meg az ehhez szükséges és rájuk vonatkozó lépéseket. A bizottsággal történő egyeztetés azért is tűnt célszerűnek, mivel a végső célról: a törvényi szabályozásról az Országgyűlésnek kell döntenie.
Ennek első lépéseként vette napirendjére most a civilügyi bizottság az országos civil érdekképviselet kérdését és meghallgatta a kezdeményező civil szervezetek nevében felszólaló Barabás Miklós tájékoztatóját, aki hangsúlyozta, hogy a dokumentum (a határozati javaslat) nyílt folyamat eredményeként szülessen meg és azt a parlamenti pártok konszenzussal fogadják majd el.
A bizottság egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, hogy megszülessen az országos civil érdekképviseletről szóló határozati javaslat tervezete.
Az Országgyűlés a tervek szerint még jelen ciklusában, de már csak a jövő évben szavazhat erről. A többlépcsős folyamat fejleményeiről hasábjainkon beszámolunk.


Közben a civil kamaráról szóló kérdőíves felmérés elemzésének végső nyomtatott változata is elkészült.  A kiadvány online is hozzáférhető: http://www.civilkamara.eu/download/06_Civil_Kamara_kiadvany.pdf.


 

Civil szervezet a tudásalapú európai társadalomért

2009.december 21-én új civil szervezet került bejegyzésre Békés megyében: az EUNET-Európai Együttműködési Hálózatokért Alapítvány. A közhasznú szervezet jövőképe szerint az egyre bővülő Európai Unióban működő civil szervezetek mindennapi munkájuk során nemzetközi hálózatokat hoznak létre és működtetnek. Ezért az új alapítvány küldetése, hogy a Békés megyei, majd a Dél-alföldi régióban működő civil szervezetek nemzetközi hálózatépítésének kezdeményezője, képzési és módszertani ernyőszervezetévé váljon.

 Célkitűzéseink: 1. A régióban működő civil szervezetek nemzetközi partnerkeresésének támogatása 2. felnőttképzési és szolgáltatási tevékenység az egységes európai turisztikai képzés, az 50 év feletti munkavállalók munkaerő-piaci beilleszkedése és a hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedése érdekében

3. A civil szervezetek hálózatépítési módszereinek kialakítása és széleskörű terjesztése

Bár az EUNET mint szervezet “újszülött”, a megalakulásánál bábáskodó szakemberek többsége másfél évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik Európai Uniós pályázatok készítésében és megvalósításában. Ezenkívül olyan stratégiai partnereket tudhat maga mellett, mint a Hotel Fiume Zrt., a Csaba College, az Euro Consult Oktatási Központ, az olasz Livornói Tartományi Fejlesztési Ügynökség, a spanyol Jaéni Kereskedelmi Kamara, vagy a görög Hellén Regionális Fejlesztési Központ.

Már a karácsony és a szilveszter közötti időszakban is serény munka folyt az alapítvány békési székhelyén: “Turizmus az időseknek” címmel Leonardo mobilitási, “Jobb munka a hátrányos helyzetűeknek” címmel Leonardo partnerségi, “Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci reintegrációja” címmel Grundtvig tanulási kapcsolatok program keretében készítjük a pályázatokat. Emellett egy európai konzorcium meghívására az 50 év feletti munkavállalók munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésével kapcsolatos Leonardo innováció fejlesztési projektben, illetve egy osztrák civil szervezet felkérésére 14-21 év közötti fiatalok elhelyezkedését támogató Leonardo innováció transzfer pályázatba kapcsolódnak be.

Az EUNET Európai Együttműködési Hálózatokért Alapítvány jelenleg is kész segíteni a Békés megyében működő civil szervezetek külföldi partnerkeresését. Szakértőink várják érdeklődésüket!

Dr.Kibédi-Varga Lajos

a kuratórium elnöke

 eunet.site40.net

 
< Előző
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB