spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2009. december arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2009. december 09.

Tempus Közalapítvány pályázati felhívásai

Grundtvig hálózatok - Széles körű partnerség, a legjobb gyakorlatok Európában

A hálózatok célja az újszerű módszerek és jó példák európai szintű értékelése és terjesztése. A hálózatoknak proaktív szerepet kell játszaniuk az ugyanazon  a  területen vagy témában tevékenykedő Grundtvig projektek közötti szinergia és az együttműködés növelésében, valamint eredményeik terjesztésében.  Az Európai Bizottság egy adott témakörben egynél  több  hálózatot  nem  támogat.

Prioritások 2008-2010:

  1. Nyelvtanulás a felnőttoktatásban
  2. Felnőttoktatási kutatások, hálózatépítés
  3. A felnőttoktatásban érdekelt felek közötti hálózatépítés

A pályázatok beadásának határideje: 2010. február 26.  

További információ a pályázati felhívásban és az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének honlapján. 

Grundtvig tanulási kapcsolatok

 A tanulási kapcsolat projektek célja a felnőttoktatással (is) foglalkozó szervezetek európai szakmai kapcsolatainak megalapozása nemzetközi projektmunkán keresztül.
Az együttműködés célja a felnőttek tanulási képességének fejlesztése, amely révén az egyén képes felismerni a személyes és szakmai fejlődéséhez szükséges tanulási igényét, valamint kiválasztani és eredményesen kihasználni a számára megfelelő tanulási lehetőségeket.
A Tanulási kapcsolat pályázattípus elsősorban olyan intézmények részvételét támogatja, amelyek még kevés tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi együttműködés és a projektszerű munka terén.

Pályázók köre: Az Egész életen át tartó tanulás programban részt vevő 31 ország bármely iskolarendszeren belüli vagy kívüli felnőttoktatással (is) foglalkozó intézménye vagy szervezete (például népfőiskolák,  társadalmi, oktatási vagy kulturális szervezetek, egyházak stb.) pályázhat.

Lehetséges tevékenységek: A támogatás felhasználható az együttműködéssel kapcsolatban helyben felmerülő költségek fedezésére (például honlap készítése, fenntartása, kiadvány szerkesztése és nyomtatása, résztvevők nyelvi felkészítése, értékelés, disszemináció stb.), illetve mobilitási tevékenységekre. A mobilitás lehet akár a projekttalálkozókon való részvétel, akár tanár-, illetve tanulócsere.

Magyar prioritások 2010: 1. Nonprofit szervezetek által benyújtott pályázatok

 2. Olyan, minimum 4, 8 vagy 12 mobilitást tervező projektek, melyekben a mobilitások legalább 50%-át felnőtt tanulók hajtják végre. (Ez a prioritás a 24 mobilitást tervező projektek esetében nem érvényesül.)

Jó tudni: A projektekben legalább három, különböző országbeli partner vesz részt, amelyek közül legalább egy EU-tagállamból származik. Tanulási kapcsolat projektben való részvételre egy évben egyszer lehet pályázni.
A következő beadási határidő: 2010. február 19.

Információ: www.tka.hu

Európa a polgárokért/Tematikus hálózatok

Pályázhatnak: helyi és regionális önkormányzatok, helyi hatóságokat képviselő szövetségek, nonprofit szervezetek vagy helyi hatóságokat képviselő jogi státusszal rendelkező testvérvárosi bizottságok.
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA, Brüsszel)
Beadási határidők: 2010. február 1.; 2010. szeptember 1.
A program célja: A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat..
Részletes pályázati felhívás és további információ: Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu.
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók

Pályázhatnak: Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz.
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel)
Beadási határidők: 2010. február 1.; 2010. április 1.; 2010. június 1.;  2010. szeptember 1.
A program célja:
A testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.
Részletes pályázati felhívás és további információ: Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu.

Európa a polgárokért program / Civil szervezetek által kezdeményezett
projektek


Beadási határidő: 2010. február 15.
Pályázhatnak: nem kormányzati szervezetek, a tevékenységeiket helyi,
regionális, nemzeti vagy európai szinten kifejtő jogállással (jogi
személyiséggel) rendelkező civil társadalmi szervezetek
Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokból származó civil
társadalmi szervezetek konkrét projektjeinek támogatása. Különféle helyi,
regionális, nemzeti vagy európai szinten létrehozott szervezetek vehetnek
részt benne. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve az
európai szintű együttműködés vagy koordináció révén elérhető konkrét
megoldásokra kell törekedniük.
Támogatható tevékenységek:
A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tárgya
lehet:
- egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés,
kiadvány, információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő
tevékenység, képzés, kiállítás stb.
- vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil
szervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat, állampolgárokat stb.;
- közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai polgárságról és a
demokráciáról, bevonva szakértőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy
kollokvium keretében;
-hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet tartós hálózata.
További pályázati feltételek:
- a pályázónak a programban részt vevő országok valamelyikében székhellyel
kell rendelkeznie;
- egy projektben legalább két szervezet vesz részt két különböző országból;
- a résztvevők legalább 40%-ának a pályázatot benyújtó szervezet országától
eltérő, pályázatra jogosult országból kell érkeznie;
- egy projekt maximális időtartama 12 hónap.
Részletes pályázati felhívás és további információ:  Tempus Közalapítvány, http://www.tka.hu.
További  információ található még az Európai Bizottság honlapján:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm


 

 

 

A Budapesti Művelődési Központ pályázati felhívása

A pályázat címe : A legjobb gyakorlatok - Az időskori művelődés új formái, megújulási lehetőségei

A pályázat célja:

-          a legjobb gyakorlatok feltérképezése és népszerűsítése

-          a gyűjtés során felhalmozódó tapasztalatok hazai és nemzetközi szintű terjesztése

-          a szenior korosztály bevonásával megvalósuló programok bemutatása a közművelődési szakma számára

A pályázat tárgya: az időskori művelődés új formái, megújulási lehetőségei témakörben legjobb (saját) közművelődési gyakorlat(ok) leírása, ismertetése a szakmai közönséggel.

Pályázható témakörök


 

  • felkészülés a nyugdíjas életre
  • időskori önkéntesség
  • kompetencia-fejlesztés
  • aktív állampolgárság
  • civil közösségek
  • amatőr művészet

A pályázók köre: Önkormányzatok, közművelődési intézmények, közművelődési tevékenységű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, színterek

A pályázat díja: a 7 régióban egy-egy nyertes szervezet, a pályáztató hozzájárulásával és az elfogadott költségterv alapján szakmai fórumot / workshopot szervezhet saját régiójában minimum 30 fő részvételével. A rendezvényen a pályázatokat bíráló szakértők által jó gyakorlatnak minősített programokat ismerhetik meg a résztvevők, köztük a rendezvényszervező programját is.

Az elnyerhető támogatás maximális összege 80 000 Ft. (Megpályázható költségek: terembérleti díj, csoportos étkezés, reklám.) A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 31., helye: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

A pályázat tartalmi feltételei: A pályázott program / projekt bemutatása a www.bmknet.hu oldalról letölthető szempontsor alapján. A pályázat tartalmi elbírálásának határideje: 2010. február 15.

Felvilágosítás kérhető: Brenner Zsuzsannától (1/371-2770), Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

A Dél-alföldi média Kft. pályázatot hirdet nagy mennyiségű számítógép és
fénymásoló ingyenes kiosztására

1. számítógépek:
A számítógépek használtak, Pentium 4 típusúak, DVD írót és 240Gb
merevlemezt valamint 1Gb RAM-ot tartalmaznak. A számítógépekhez 17 colos
LCD monitor, billentyűzet és optikai egér tartozik.
A számítógépekre magyar nyelvű operációs rendszert és teljes irodai
programcsomagot telepítünk (Ubuntu Linux). A gépek még hosszú évekig
képesek az irodai feladatok tökéletes ellátására, alkalmasak Windows XP,
Windows Vista és Windows 7 futtatására.
A gépekhez lehetőség van továbbá több darab vegyes típusú lézernyomtató
kiosztására, ezek szintén működőképesek mindegyikkel, próbaoldalt
nyomtatunk.
2. fénymásolók
Canon vegyes típusszámú multifunkciós fénymásolók, ezek szintén teszteltek
és tökéletesen működnek.
Egy pályázatban maximum 2 db számítógépre és 1 db nyomtatóra vagy 2 db
fénymásolóra lehet pályázni.
A pályázat részvételi feltétele:
A Morgoncok Gyermekajándékozási Alapítvány 4000 Ft-tal történő támogatása,
melyből az Alapítvány mesekönyveket és kórházi  falfestményeket készít.

(http://www.morgoncok.hu )
Pályázhatnak: nonprofit szervezetek, cégek, egyesületek, alapítványok, intézmények, önkormányzatok, egyéni vállalkozók
A pályázati adatlap letölthető a  http://www.damkft.com címről
Postára adási határidő: 2010. február 22
A pályázathoz kapcsolódó elérhetőségAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , http://www.damkft.com

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának pályázati kiírása

A pályázat célja: a szervezetfejlesztés 2010. augusztus 22-26. között Budapesten zajló első világtalálkozójához (OD World Summit – ODWS) kapcsolódóan jelen pályázat célja, hogy neves külföldi szervezet- és közösségfejlesztő szakembereket vonjon be hazai fejlesztési projektekbe.

Lehetséges pályázók köre: legalább 2 éve működő civil szervezetek, közösségek, amelyek úgy érzik, van olyan ügyük, elakadásuk, amiben egy külföldi tapasztalt fejlesztő szakember bevonása új energiákat és szemléletmódot hozva előrelendítheti a fejlődésüket.

A pályázatok beadási határideje: 2009. december 15. Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre

Jelentkezési lap letölthető a konferencia honlapjáról is a http://www.odworldsummit.org Social Impact oldalról. Amennyiben kérdése van, azt Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címen várjuk.

Pályázat "Zöld Óvoda" cím elnyerésére

A pályázat célja:
Az  OKM és a KvVM - a hazai  és a nemzetközi tapasztalatok alapján - fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet  kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét. A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl.
A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül.
A "Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia.    A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással
Pályázati feltételek és a  pályázati dokumentáció a http://www.okmt.hu,
http://www.okm.gov.hu és a http://www.kvvm.hu honlapokon tekinthetők meg.

A pályázat beadási határideje : 2010. január 29. 24.00 óra
http://www.okmt.hu/zoldovoda

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB