spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2009. november arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2009. november 11.

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra

A pályázat célja: Szünidei táborok, osztálykirándulások támogatása, amelyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív eltöltését, kulturális-, természeti értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.

A pályázatható programok időtartama :

tábor esetén 6 nap 5 éjszaka, folyamatosan váltó turnusban , osztálykirándulás esetén 3 nap 2 éjszaka.

A pályázat beadása  folyamatos.

Pályázók köre:

-                      azok a szervezetek, iskolai szerveződések, melyek gyermekek/ifjúság közösségeit fogják össze, és a csoport részére közösségépítő program megvalósítását tervezik,

-                      azok a munkáltatók, melyek a dolgozói kollektíva gyermekei részére nyári táborozási lehetőség biztosítását tervezik.     

Díjak, kedvezmény mértéke:

A táborozás alapdíja 16.000.-Ft/főpályázat útján kedvezményesen: 14.000.-Ft/fő.  Kedvezmény összege: 2000.-Ft/ft

Az osztálykirándulás alapdíja 9.000.-Ft/fő, pályázat útján kedvezményesen: 8.000.-Ft/fő.  Kedvezmény összege: 1000.-Ft/fő 

A  pályázatot postai úton 1 példányban kérjük megküldeni a következő címre:

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit BT. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 67. További információ: www.hetszinvirag.atw.hu, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges    


 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” támogatása

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/A/09/1

Átfogó cél:

A konstrukció alapvető céljai - a Népegészségügyi Program, illetve Társadalmi Megújulás

Operatív Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos

megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai es elkerülhető halálozás életmódi tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek es a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás es készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése,a megalapozott (egészség)tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat aranyának emelkedése.

Specifikus cél:

- Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének

támogatása;

- Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása;

- A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és

egészségfejlesztési programokkal;

- A helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések számának a növelése;

- A közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések,

és a helyi közösségek erősítése az egészség, mint „érték es eszköz” érdekében.

Pályázhatnak:

Non-profit szervezetek:

a. Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség (521);

b. Egyéb egyesület (529);

c. Kamara (541);

d. Önálló egyházi intézmény (552);

e. Közalapítvány (561);

f. Közalapítvány intézménye (562);

g. Egyéb alapítvány (569);

h. Közhasznú társaság (571), illetve ennek átalakításával vagy alapítással 2007.

július 1-je után létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolása 599

vagy 691);

i. Egyesülés (591);

j. Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (599).

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 eredetiről készült, legalább annak első oldalán a pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselője által cégszerűen hitelesített másolati példány), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-6.1.2/A/09/1
Közreműködő Szervezet: STRAPI
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.

A pályázatok benyújtása 2009. október 15-től 2010. január 8-ig lehetséges


 

Határtalan barangolás a Csíkságban

A pályázat kiírója az Aquarius67 Alapítvány, beadási határidő folyamatos, érvényes 2009. 12.31.

A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy kedvezményes táborozási lehetőséget biztosítson olyan ifjúsági szervezeteknek, intézményeknek, alapítványoknak, melyeknek célja a fiatalok szabadidejének kulturált eltöltése, valamint a határon túli Magyar táj, kultúra, emberek megismerése.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az alapítvány központjában a 20-959-7465 telefonszámon hétköznap 8 és 16 óra között.


Újra lehet pályázni a magyar-román fejlesztésekre

2009. október 8.

A nagy érdeklődéssel fogadott első két pályázati felhívás után ismét pályázni lehet a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program kertében. A határmenti szervezetek több mint 20 millió euró uniós támogatásra pályázhatnak az új pályázati felhívásban.

A kiírás egyfordulós eljárásban kisebb léptékű projektek finanszírozását célozza meg, és nagymértékben hasonlít a program keretében meghirdetett első felhívásra mind a meghirdetett intézkedések, mind a pályázókkal szembeni elvárások terén. Mindezek mellett az első felhívás tapasztalatai, valamint a pályázás folyamatát könnyítő intézkedések beépítésre kerültek.

A támogatott tevékenységek köre igen széles. A határon átnyúló közlekedés fejlesztését célzó tanulmányok/tervek elkészítése és a hírközlés fejlesztése mellett lehetőség van természetvédelmi, az üzleti együttműködést elősegítő és a turizmus fejlesztését megcélzó projektekkel is pályázni. Nem marad ki a közös kutatások és a K+F tevékenységekben érintett szektorok közötti együttműködések támogatása sem, de lehetőség van az oktatási, munkaerő-piaci és egészségügyi/veszélyelhárításban részt vevő intézmények közötti kooperáció fellendítésére is. Ismét jelentős forrás áll rendelkezésre a korábbi kiírásban oly népszerűnek bizonyult közösségek közötti együttműködés intézkedési területre.

A jogosult pályázók köre azokat a közcélú tevékenységet folytató non-profit szervezeteket öleli fel (állami intézményektől a helyi közigazgatási szervezeteken keresztül a civil szervezetekig és kereskedelmi kamarákig), akik a határtérségben tevékenykednek és a határ túloldalán levő szervezetekkel együtt egy közös, határon átnyúló jelentőségű projektet kívánnak megvalósítani. A projektben legalább egy magyar és egy román partnernek kell részt vennie a jogosult támogatási területről.

A felhívás keretében több mint 20 millió euró Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó uniós támogatás áll a pályázók rendelkezésére, melyhez a magyar projekt partnerek esetében 10%, a román partnerek esetében 13% nemzeti társfinanszírozás járul. A pályázatok benyújtási határideje 2010. január 22. 

A pályázók szempontjából egyik legfontosabb újítás, hogy úgy a román, mint a magyar nyertes pályázók esetében lehetőség van előlegfizetésre a nemzeti társfinanszírozásból, a román pályázók esetében a támogatás 90%-áig, magyar pályázók esetén pedig 100%-ban, közvetlenül a társfinanszírozásról szóló szerződés megkötése után.

A Közös Szakmai Titkárság (budapesti illetve békéscsabai irodái) együttműködésben a nagyváradi Info Ponttal ezúttal is számos információs eseményt szervez, annak érdekében, hogy közelebb hozzák az emberekhez és pályázókhoz a programot, és szélesebb körben ismertessék a pályázati lehetőségeket, továbbá, hogy elősegítsék a partnerkeresést, és partnerségek kialakulását.

A felhíváshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció a program honlapján (www.huro-cbc.eu vagy www.hungary-romania-cbc.eu) található.

A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar-román határtérség közös fejlesztéshez nyújt európai uniós forrásokat 2007 és 2013 között a korábbi INTERREG IIIA – Phare CBC 2004-2006 program folytatásaként. Magyar részről Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád, román oldalról pedig Szatmár (Satu Mare), Bihar (Bihor), Arad és Temes (Timis) megyék vesznek részt a programban. A 2013-ig tartó programidőszakban közel 248 millió euró, részben ERFA támogatásból, részben nemzeti társfinanszírozásból biztosított uniós forrás áll a pályázók rendelkezésére nyílt pályázati rendszer keretében.

Információ : Hidvégi Csaba

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB