spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2009. szeptember arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2009. szeptember 17.

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma

pályázatot hirdet a civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és

kutatások támogatására. / NCA-CIV-09-E

A pályázat célja:

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázatot kiíró Kollégium célja, hogy a kiírásban szereplő egyes kategóriák mindegyik részterületére vonatkozóan készüljön megfelelő szakmai minőségű kutatás.

A támogatásra rendelkezésre álló keret: 25 000 000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember 21.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  a)       közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett

  b)       az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben

     (EPER) regisztráltak.

A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni: ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága, 1590 Budapest, Pf.:102.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját! (NCA-CIV-09-E)

További információk:

A pályázati kiírás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.nca.hu honlapról, illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára. A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető a megyei civil szolgáltató központokon keresztül. A pályázattal kapcsolatban további információkat a megyei civil szolgáltató központokban, illetve az ingyenesen, hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 9.00-14.00 óra között hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímen is kaphatnak.

Információs napok:

A civil  szolgáltató központok megyénként 1-1 információs napot szerveznek  a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az információs napok  pontos  helyéről  és  időpontjáról  a   későbbiekben  tájékozódhatnak honlapunkon,  a  http://www.nca.hu  honlapon,  valamint a civil szolgáltató központok honlapjain.

forrás: www.nca.hu

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek európai integrációs, nemzetközi és határon túli magyar civil kapcsolatainak támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-09-F)


A pályázat célja a magyarországi civil szervezetek nemzetközi jelenlétének segítése, különös tekintettel az európai civil szervezetekkel és a határon túli szervezetekkel folytatott tevékenységre és az új szereplők megjelenésének biztosítására, továbbá a nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának támogatása. A pályázat az alábbi kategóriákban nyújtható be:
F/1: Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetése, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítése már az előkészítés fázisában.
F/2: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés.
F/3: Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése.


A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 186 804 000 Ft.
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett

b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1. pontja szerint.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbiak figyelembevételével:
A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.

Beadási határidő: 2009. szeptember 15.

A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság; 1590 Budapest, Pf. 102

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, valamint a http://www.esza.hu honlapokról.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak.

forrás: www.pafi.hu

Várható NCA-CIV-es pályázatok

 

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma 2009-ben még két pályázat kiírását tervezi.

A pályázati felhívások témái között a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő közhasznú tevékenységek illetve a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek belső és külső kommunikációjának fejlesztését, illetve a szervezetek sajtó- és egyéb nyilvános megjelenéseinek szervezettségét és erősítését szolgáló tevékenységek támogatása szerepel.

 

A részletes pályázati felhívás és adatlap a www.eper.hu oldalon lesz megtalálható idén ősszel.

 

Az Európai Bizottság pályázati felhívása - "Cselekvő Ifjúság" Program

4.4. alprogram - A kreativitást és az innovációt ösztönző projektek az

ifjúsági szektorban

A pályázat célja: ez a felhívás a "Cselekvő Ifjúság" Program 4.4. alprogramja alá tartozik. A kreativitás és innováció európai évéről (2009) szóló európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban a felhívás célja a kreativitást és innovációt ösztönző projektek támogatása az ifjúsági szektorban.

Egyedi célkitűzés: ez a pályázati felhívás olyan projekteket kíván azonosítani, amelyek innovatív, minőségi elemek bevezetésére, végrehajtására és támogatására irányulnak a nem formális oktatásban és az ifjúsági munkában.

Kiemelt témák: e felhívás keretében 2009-ben a következő témákkal foglalkozó projektek részesülnek előnyben:

a) a fiatalok médiaműveltsége

b) e-ifjúsági munka

Pályázók köre: pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:

- nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és hálózatok,

- közjogi szervezetek.

Támogatható tevékenységek: a projektek tartalmi követelményei közé tartoznak a nonprofit célú tevékenységek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területén.

A projekteket 2009. december 1. és 2010. március 31. között kell elkezdeni.

Időtartamuk legalább 12 hónap, de legfeljebb 18 hónap lehet.

Költségvetés: az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg

egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 65%-át. A támogatás

maximális összege 100 000 euró.

A pályázatokat legkésőbb 2009. szeptember 30-ig kell elküldeni a következő

címre: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency "Youth in Action" Programme - EACEA/12/09 BOUR, 4/029 Avenue du Bourget, 1 BE-1140 BRUSSELS

További információk: a részletes pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatványok megtalálhatók az alábbi internetes címen: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php

A pályázatokat az erre a célra készült formanyomtatvány felhasználásával, a

megfelelő mellékletekkel és a kért információk megadásával kell benyújtani.

forrás: www.pafi.hu

A Magyarországi Roma Galéria Egyesület Képzőművészeti pályázatot hirdet állami gondozott gyermekek részére

A pályázat célja: a gyermekek művészetek iránti érdeklődésének felkeltése és tehetségük kibontakoztatása.

Választható témák: sport, tájkép (korcsoport: 10-20 év közötti fiatalok)

A pályaműveket a következő címre várjuk: Aranytíz Művelődési Központ 1051

Budapest Arany János utca 10.

Az adatlapot szíveskedjenek pontosan kitölteni! (A rajzokon is szerepeljen minden

adat!)

Egy pályázó több pályaművet is beadhat A pályaműveket a támogatóknak ajánljuk fel.

Beérkezési határidő: 2009. november 15.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2009. december 9. Aranytíz Művelődési Központ

Érdeklődni lehet Vári Zsoltnál, a Roma Galéria vezetőjénél.

Elérhetőségek: telefon 06-20/347-6739, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

A legjobb eredményt elérő pályázók értékes jutalmakat kapnak!

A beküldött műveket a kiírók felkérése alapján jeles művészek zsűrizik.

(http://www.magyo.hu/palyazat_2009.php)

forrás: www.pafi.hu

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közösen Roma Kulturális Alap pályázati felhívása

A pályázat célja: az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató cigány szervezetek együttműködésben megvalósított programjainak részben vagy egészben való támogatása, melyek a cigány kultúra és annak értékei ápolását, megőrzését, közvetítését szolgálják.

A pályázók köre:

-         cigány kisebbségi önkormányzatok, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján,

-         önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetek – melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre -, önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetekkel vagy cigány kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján.

Pályázni kizárólag kulturális rendezvények programjaihoz kapcsolódó közvetlen költségekre lehet: művészek tiszteletdíjaira, terembérletre, hangosításra, oklevelekre, tárgyjutalmakra, előadók és művészek útiköltség térítésére, szervezési költségre, a programhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

Étkezésre és szervezésre a megítélt támogatás maximum 10%-10%-a fordítható.

 

A pályázati keretösszeg: 37,6 millió Ft.

A támogatás összege:

-         kistérségi szintű programok (min. 3 különböző település szervezeteinek összefogásával létrejövő rendezvény a közigazgatási kistérség meghatározásának megfelelően) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás: 300.000 Ft

-         megyei szintű programok (min. 3 különböző kistérségben működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás: 500.000 Ft

-         regionális szintű programok (min. 3 különböző megyében működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás: 800.000 Ft

-         országos szintű programok (min. 3 különböző régióban működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás: 1.000.000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember 21.

Az elbírálás várható ideje: 2009. november 16.

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges adatlap átvehető a Közalapítvány Irodájában (1081 Budapest, Köztársaság tér 3.), valamint letölthető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján (www.macika.hu).

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt, az alábbi címre kell beküldeni:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

(Tel.: 455-9039, 455-9030, Fax: 455-9038)

forrás: www.pafi.hu

„Önkéntességért Díj 2009”


A Díj létrehozásának háttere
Az Önkéntes Központ Alapítványnak (ÖKA) a hazai önkéntesség területén elért eredményei azt mutatják, hogy munkánk nem hiábavaló. Folyamatosan nő hazánkban az önkéntesség ismertsége, és ezzel együtt az önkéntesek száma.

Ennek érdekében az Önkéntes Központ Alapítvány 2009-ben megalapítja az Önkéntességért Díjat.

A Díj célja, hogy az önkéntesség hazai presztízsét, ismertségét és elismertségét növelje az Önkéntességért Díj-nak elnevezett elismerés 3 kategóriában történő kiosztásán keresztül.

Kategóriák:

I. Az év önkéntese (magánszemélyeknek)
II. Az év önkéntes programja (állami és önkormányzati fenntartású intézményeknek/ civil szervezeteknek)
III. Az év vállalati önkéntes programja (cégeknek)

Mindhárom kategóriában 2008. szeptember 1. és 2009 augusztus 31. között lezajlott programokkal, tevékenységekkel lehet pályázni.

A pályázatot e-mailen vagy postai úton lehet benyújtani a választott kategóriának megfelelő pályázati adatlap kitöltésével és elküldésével a lenti e-mailcímre vagy postacímre.
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ; Levelezési cím: Önkéntes Központ Alapítvány; 1053 Budapest, Múzeum krt. 23-25. IV./17.; A borítékra kérjük, írja rá: ÖNKÉNTESSÉGÉRT DÍJ 2009
A pályázat beadási határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázattal/jelöléssel kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailen várjuk az alábbi elérhetőségen: Francsics Dorina, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

A díjakat a 2009. december 3-i első Önkéntességért Díjkiosztó Gálán adjuk át ünnepélyes keretek között a nyilvánosság és a média minél szélesebb körű bevonásával.
A pályázati kiírás és az adatlapok a mai naptól elérhetőek az ÖKA honlapján (http://www.onkentes.hu).

forrás: www.pafi.hu

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
pályázatot hirdet"Szülősegítő szolgáltatások támogatása"címmel


A pályázat célcsoportja a sajátos nevelési igényű gyermeket, és felnőttet nevelő szülők.
A pályázati program célja az előbb említett szülőkből álló csoportok részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások szervezése. A pályáztató lehetőséget ad olyan szolgáltatások támogatására is, amelyek esetében nem különül el élesen a célcsoport, és egyszerre vonnak be programjukba sajátos nevelési igényű gyermeket és sajátos nevelési igényű felnőttet nevelő szülőket.

A pályázati program fő célkitűzései: szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, önérvényesítés segítése, együttműködések (szülő-szülő) ösztönzése, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.
Támogatott programok
A támogatott szolgáltatásformák: szülőklub, szülőtanfolyam, szülőtréning, mentálhigiénés foglalkozások, tanácsadás, párterápia, családterápia, pszichodráma csoport, apaklub, szülők napja, családi napok.A pályázó által választott szülősegítő szolgáltatási formának minimum 5 alkalomból kell állnia kivéve szülők napja, családi napok esetében. A tematika legyen aktuális, a célcsoport igényeihez illeszkedő; a résztvevői kör legyen állandó.

A pályázati támogatás keretében olyan költségek fedezésére van lehetőség, amelyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülőket a gyermekük nevelésében, fejlesztésében, az integrációra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek, technikák átadásával és/vagy mentálhigiénés jellegű alkalmakkal támogatják az érintett célcsoportot.

A pályázók támogatására rendelkezésre álló összeg 4 600 000 Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre.
Pályázni vissza nem térítendő támogatásra lehet, maximum 200 000 Ft összegben, önrész vállalása nem szükséges.

Támogatásban részesíthetők köre: közoktatási intézmény, szociális intézmény, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, civil szervezet.
A pályázat nyilvános.
A pályázati program megvalósítási időszaka: 2010. január 1.- 2010. április 15.

Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami igényelhető telefonon, postai úton vagy e-mailben ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) , valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (http://www.fszk.hu).

Benyújtási határidő: 2009. szeptember 30.
A pályázatot benyújtani postán lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u 4-6. Regisztrációs díj: 5000 Ft/pályázat

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel keresse Schüttler Vera program menedzsert az alábbi elérhetőségeken.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Oktatási Programiroda
1139 Budapest Pap Károly u 4-6., V. emelet; Tel.: (1) 450-3232; e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

forrás: www.pafi.hu

A Raiffeisen Bank pályázati felhívása

A Raiffeisen Bank kiemelt figyelmet fordít egy kevésbé támogatott területre, a családon kívül nevelkedő gyermekekre, egészséges lelki, szellemi és fizikai fejlődésükre.
Pályázat célja/célcsoportja:
Gyermekvédelmi gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek (10-24 éves korig) szükségleteire és problémáira reagáló csoportos módszerek alkalmazása, bevezetése melynek célja az
- életvezetési készségek fejlesztése,
- a tudatos életvitel kialakulásának elősegítése,
- személyiségfejlődés elősegítése,
- szociális kompetenciák erősítése.
A pályázat keretében megvalósuló projektek kedvezményezettjei családon kívül nevelkedő gyermekek lehetnek.
A program keretében az alábbi tevékenységgel lehet pályázni:
- élményterápiák
- innovatív csoportos foglalkozások
- alkotó táborok
A pályázat keretében kizárólag csoportos programok támogathatóak.
Elnyerhető támogatás:
2009-ben a Raiffeisen Bank által biztosított támogatási keret: 25 millió Ft. A civil szervezetek által igényelhető összeg minimum 1 000 000 Ft, maximum 5 000 000 Ft.

Pályázat beadási határideje: 2009. október 15.
A pályázat benyújtásának módja:
- A pályázatokat kizárólag e-mailben csatolt dokumentumként várjuk a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímre.
Pályázók köre: kizárólag közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:
Web: http://www.kozosen.hu; http://www.kla.hu; e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

forrás: www.pafi.hu

Az EU Kultúra (2007-2013) keretprogramjának 2010-re szóló felhívásaiA jogi személyiségű kulturális szervezetek most négy kategóriában adhatják be pályázataikat az Európai Unió Kultúra keretprogramjában:
   - kulturális együttműködési tevékenységek (0-24 hó) - beadási határidő: 2009. október 1.
   - többéves együttműködési projektek (3-5 év) - beadási határidő: 2009. október 1.
   - európai jelentőségű kulturális szervezetek működési támogatása - beadási határidő: 2009. november 1.
   - kulturális együttműködési projektek harmadik országokkal - beadási határidő: 2010. május
A pályázattal kapcsolatosan minden információ megtalálható a http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram oldalon.

forrás: www.kulturpont.hu

A Magyar Szabadművelődési Alapítvány pályázati felhívása

2009. évre

A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják.

Pályázni lehet:

  • művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
  • a kultúra területén tevékenykedő szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,
  • ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához,
  • a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére.

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, könyvtárak, faluházak és művelődési intézmények. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak.

A pályázatok benyújtási határideje:

2009. szeptember 1-jétől 2009. október 1-jéig
Pályázatok elbírálása 2009. november

A pályázatokat az MSZA 1035 Budapest, Miklós tér 1. címére kell beküldeni!

A pályázat keretében igényelhető támogatás legmagasabb összege a 300.000,- Ft.

Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1035 Budapest, Miklós tér 1.) felbélyegzett válaszboríték megküldésével.

A pályázat részvételi díja 4000,- Ft, melyet postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 10404065-49565754-56531003 sz. számlájára.

Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető az alapítvány titkárságán: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, 1035 Budapest, Miklós tér 1.
Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , Web: www.vigado.hu

forrás: www.vigado.hu

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány
pályázatot hirdet a Kultúra Lovagja cím adományozásáraPályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok

Beadási határidő: 2009. október 15.
A pályázatról:
a magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Magyar Kultúra Lovagja címet alapított.

Pályázhatnak azon szervezetek - a jelölt tudta nélkül -, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. Javasolható címek: Egyetemes Kultúra Lovagja; Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja.
Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár, illetve "posztumusz" személy.


A pályázat benyújtása kizárólag postai úton történik.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a pályázó szervezet nevét, címét, tevékenységének rövid bemutatását. A jelölt nevét, életútját és munkásságát, ezen belül kiemelve önzetlen, lovagias tevékenységét és ennek összegzését 500 karakter (4-5 mondat) terjedelemben.
Az elismerések 2010. január 22-én a XIV. Magyar Kultúra Napja Gálán kerülnek átadásra Budapesten.
A pályázatokat az alábbi címre várjuk: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29.
További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

forrás: www.pafi.hu

Pályázat gyermekeknek kínai utazásra


Nyári kínai utazás lehetőségére hirdet pályázatot sportban vagy művészetben tehetséges gyermekek és gyermekcsoportok (és kísérőik) számára a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány. A tíznapos utazásokat alapítványunk szervezi a Kínai Soong Ching Ling Alapítvánnyal és a Zhejiang Tartományi Nemzetközi Baráti Társasággal együttműködve.

Az indulás időpontjai: 2010. június közepén vagy július elején, repülőjárattól függően.
Úti célok: Peking és környéke, valamint Sanghaj, Hangzhou és környéke.

. Jelentkezési határidő: 2009. október 30. péntek, illetve legkésőbb a novemberi tájékoztató rendezvényünk.
További információ: Kartali Zsuzsanna (20)-951-4129

 

forrás: www.pafi.hu


Norvég Civil Támogatási Alap III. kör


Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a felajánlott kiegészítő forrásoknak köszönhetően ismét pályázatot hirdet az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretében magyarországi civil szervezetek támogatására az alábbi négy témakörben.
- környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
- civil szervezetek kapacitásfejlesztése;
- szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem;
- kulturális örökség védelem.
A rendelkezésre álló, elosztható összes forrás várhatóan 935 314 euró.
Ebben a körben csak kisprojekt kategóriában lehet pályázni, legfeljebb 10 hónap időtartamú projektekre;az elnyerhető összeg minimum 2 000, maximum 20 000 euró.
A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként biztosítania, ami lehet részben természetbeni hozzájárulás is, az elszámolható költségek legfeljebb 8%-áig.

Határidő?

A részletes tudnivalókat a Pályázati felhívás és útmutatóban, a http://www.norvegcivilalap.hu oldalon találhatják meg. Kérdésekkel, felvilágosításért minden témakörben az adott téma gazdájához kell fordulni az alábbi elérhetőségeken:

- Környezetvédelem és fenntartható fejlődés - Ökotárs Alapítvány
Tel.: (1)411-3505, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
- Civil szervezetek kapacitásfejlesztése - DemNet
Tel.: (1)411-0410, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
- Szociális kohézió, gyermekek esélyeinek növelése és egészségvédelem -
Autonómia Alapítvány, tel.: (1)237-6023, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
- Kulturális örökség védelme - Kárpátok Alapítvány-Magyarország
Tel.:(36)516-750, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Projektötletek benyújtása: a www.norvegcivilalap.hu egyszerűsített on-line űrlapjának kitöltésével kell a pályázóknak a szervezetüket illetve a tervezett projekt célkitűzéseit és főbb tevékenységeit bemutatniuk. Erre 2009. szeptember 4. és október 5. (éjfél) között van lehetőség.

A projektötletekből a négy témakör értékelői választják ki azokat a pályázatokat, amelyeket részletes kidolgozásra érdemesnek tartanak (várhatóan összesen kb. 200 projektötletet). Ennek eredményéről minden pályázó 2009. november 6-ig értesítést kap.

2. Részletes projekttervek benyújtása: az értesítést követően a továbbjutott pályázók szintén a www.norvegcivilalap.hu űrlapkitöltő rendszerén keresztül adhatják be a korábbiakhoz hasonló formában kidolgozott pályázataikat. A beadási határidő 2009. december 21. (hétfő)

forrás: www.norvegcivilalap.hu

 

Pályázati felhívás a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c. konstrukciójához

A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
I. Költségvetési szervek és intézményeik
II. Nonprofit szervezetek
III. Szövetkezetek
IV. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások
V. Egyéni vállalkozások

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre
B komponens esetében:
Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása
1. Épített örökségek

2. Nemzeti és történelmi emlékhelyek komplex turisztikai fejlesztése:
3. Szellemi örökségen alapuló vonzerők (múzeumok, gyűjtemények) komplex látogatóbarát fejlesztése:
4. Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése
5. Kulturális örökségen alapuló tematikus útvonalak fejlesztése

D - komponens esetében
Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése
E- Komponens esetében:
1. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése
2. Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése
3. Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése, valamint csónak, vitorlás kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése.

4. Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása
5. Aktív lovas turisztikai fejlesztések támogatása:  
F - komponens esetében
Konferenciaturizmus

Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése

Támogatás formája: a projektgazda vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A pályázatot az alábbi címére kell beküldeni:

Dél-alföldi Operatív Program DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-jétől 2009. szeptember 30-ig lehetséges.

forrás: www.norvegcivilalap.hu

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB