spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2009. március arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2009. március 18.

Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-DA-09)A pályázat célja: a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését. A pályázat célja továbbá civil szervezetek szoftverekhez való hozzájutásának támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 581 700 000 Ft

A támogatottak köre
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük, valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak.

A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és 2010. május 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás, illetve a 4.4. pontban részletezett, a pályázó által megjelölt szoftvertámogatás.

A benyújtás módja:
Azon szervezetek, amelyek 1 200 000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázataikat!
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).


Beadási határidő: 2009. 03. hó 27. nap 24.00 óra
A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni: ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf. 102
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímen is kaphatnak.

forrás: www.nca.hu 

NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM – aktuális pályázatok

PÁLYÁZAT

BEADÁSI FORMA

HATÁRIDŐ

 

Dél-alföldi régió

Dél-alföldi regionális civil szervezetek működésének támogatása (NCA-DA-09)

 papíralapú vagy elektronikus

2009. március 27.

 

 

 

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

"Magyarországi civil szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének támogatása (NCA-NK-09-A)

papíralapú vagy elektronikus

2009. április 01.

Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének támogatása (NCA-NK-09-B)

papíralapú vagy elektronikus

2009. április 01.

Magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatása (NCA-NK-09-C)

papíralapú vagy elektronikus

2009. március 25.

"Civil szervezetek európai integrációs tevékenységeinek támogatása (NCA-NK-09-D)

papíralapú vagy elektronikus

2009. április 10.

Nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjának támogatása (NCA-NK-09-E)

papíralapú vagy elektronikus

2009. április 17.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága pályázatot hirdet Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a városban élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása a lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.

Pályázhat:

-          minden civil szervezet, amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintő programot valósít meg, és eleget tett a 2008. évi elszámolás kötelezettségének.

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

A: Civil szervezetek                                pályázható összeg: 2.900.000,- Ft

B: Nemzetiségi szervezetek                      pályázható összeg: 1.600.000,- Ft

C: Nyugdíjas szervezetek                         pályázható összeg: 1.200.000,- Ft

                                                              

A pályázathoz pályázati adatlapot kell kitölteni!

A pályázatok benyújtási határideje: 2009. április 5.

A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítő információ alapján tudja értékelni. A 2009. évi támogatás felhasználásáról 2010. március 31-ig kell elszámolni, számlával, egyszerűsített számla, hitelesített kivonat másolatával.

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága 5600. Békéscsaba, Szent István tér 7.

A pályázati űrlapok letölthetők a http://bekescsaba.hu honlapról.

 

forrás: bekescsaba.hu

A Team az Egészséges Gyermekekért pályázatot hirdet „Komplex, aktív egészségfejlesztő alapprogram” címmel


Pályázhat: helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, kistérségi társulás, sportlétesítmény nevelési-oktatási intézmény, iskolai közösség, szülői munkaközösség, gyermekotthon, alapítvány, egyesület, klub, KHT, gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, természetes személy.

A pályázat célja:
- a gyerekek egészségi állapotának, életminőségének, életkilátásának javítása
- a felnőtt kor küszöbére olyan pszichoszomatikus alap megteremtése, mely hosszútávú egészségtartalékot eredményez
- a szív- és érrendszeri és a mozgásszervi megbetegedések korai megelőzése, a kockázati tényezők csökkentése
- a testi - lelki fejlődés folyamatos, évenkénti ellenőrzése
- a káros szenvedélyekkel szemben alternatív lehetőségek elfogadtatása
- helyi egészségklaszter, prevenciós stratégia, egészségterv létrehozásának ösztönzése
- a kiegyensúlyozott, egészséges fejlődéshez szükséges tápanyag és vitaminforrások biztosítása a helyi termékeken keresztül
- helyi összefogással prevenciós alap létrehozása
- életmód játékrendszer bevezetése, kortárs segítőkkel
- a gyermekeken keresztül a felnőttek kardiális prevenciójának, rehabilitációjának segítése

A program megvalósítása:
A Team az Egészséges Gyermekekért a helyi szakemberekkel együttműködve előre egyeztetett módon és időpontban aktív egészségfejlesztési napot szerveznek, a pályázó által meghatározott közösségnek.

A programcsomag tartalma:
a; kondícionális képességek vizsgálata
b; mozgásprogram (falmászás, kötélpálya, ugróasztal, íjászat, lövészet, kerékpár /BMX, Trial/, gördeszka, roller, streetball)
c; egészségpiac

Határidő: 2009. április 20.
Díjak, kedvezmény mértéke:
A program összköltségéből a nyertes pályázóknak 220 000 Ft + áfa összeget kell vállalniuk.

További információ és pályázati adatlap a 06/20 499-3081 és a 06/30 303-2546-os telefonszámokon illetve a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímen kérhető.

forrás: www.pafi.hu

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa 2009. évre tervezett pályázati felhívása


A pályázat kategóriái, céljai
"A" kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása
"B" kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek közösségfejlesztő képzéseinek támogatása

"A" pályázati kategória esetében:
Olyan értékközpontú és értékteremtő, országos jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az országos gyermek és/vagy ifjúsági szervezetek éves szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá olyan gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek legalább két tervezési statisztikai régió, legalább hat településén működő szervezet részvételével valósulnak meg.

"B" pályázati alkategória esetében:
Olyan közösségfejlesztő (elsősorban forrásteremtés, kommunikáció, programszervezés, vezetőképzés tematikát magában foglaló) képzési programok támogatása, melyek legalább két tervezési-statisztikai régió legalább hat településén működő szervezet vagy szervezetközi együttműködés részvételével valósulnak meg.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 55 800 000 Ft.

A pályázaton legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. május 1. és 2010. április 30. közé eső időszak.

A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be e-pályázatot:
a) társadalmi szervezetek

b) alapítványok (kivéve közalapítványok), valamint
c) egyházak és
d) egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül),
amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) regisztráltak.

A pályázatok benyújtásának várható határideje: 2009. április 10. 24:00 óra
Kérdéseivel, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat:
Telefon: 1/273-4250 ; E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ; http://www.esza.hu

forrás: www.pafi.hu

Pályázati felhívás 2009 - Fiatalok lendületben program (2007-2013)
(2008/C 328/10)Célkitűzések és prioritások
A Fiatalok lendületben programot létrehozó határozatban megállapított általános célkitűzések a következők:
- a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése általában, és különösen európai polgári részvételük előmozdítása,
- a szolidaritás fejlesztése és a tolerancia előmozdítása a fiatalok között, elsősorban az Európai Unión belüli társadalmi kohézió erősítése érdekében,
- különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítése,
- az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek minőségének és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő civil szervezetek lehetőségeinek javításához való hozzájárulás,
- az európai együttműködés előmozdítása az ifjúságpolitika területén.


A Fiatalok lendületben program felépítése
Célkitűzései teljesítése érdekében a Fiatalok lendületben program öt operatív alprogramot tartalmaz.
Ez a pályázati kiírás a következő alprogramok és kategóriák támogatására irányul:
1. alprogram - Fiatalok Európáért
- 1.1. kategória - Ifjúsági cserék (legfeljebb 15 hónap)

- 1.2. kategória - Ifjúsági kezdeményezések (3-18 hónap)

- 1.3. kategória - Ifjúsági demokráciaprojektek (3-18 hónap

2. alprogram - Európai önkéntes szolgálat
3. alprogram - Fiatalok a világban
4. alprogram - Ifjúsági támogató rendszerek
5. alprogram - Európai együttműködés támogatása az ifjúságpolitika terén

Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- nonprofit vagy civil szervezetek,
- helyi vagy regionális közintézmények,
- fiatalok informális csoportjai,
- az ifjúságpolitika terén európai szinten tevékenykedő testületek,
- nemzetközi nonprofit szervezetek,
- ifjúsági, sport vagy kulturális rendezvényt szervező profittermelő szervezetek.

A program teljes költségvetése a 2007-2013 közötti időszakra 885 millió euró. Az éves költségvetésről a költségvetési hatóságok döntenek.


További információk a Fiatalok Lendületben Program pályázati útmutatójában találhatók az alábbi weboldalakon: www.mobilitas.hu/flp
Pályázás a FILEP- elektronikus pályázatkezelő rendszeren:  www.mobilitas.hu/flp/filep

forrás: www.pafi.hu

"Roma vakáció"


Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) pályázatot hirdet Gyermek- és ifjúsági kedvezményes táboroztatás támogatása címmel az OCÖ Balatonlellei Szabadidős és Képzési Központjába.

A pályázat célja: hátrányos helyzetű roma gyermekek üdültetése 2009. június 10. - augusztus 31-ig kedvezményes fizetési feltételek mellett.

A cigány kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részére az OCÖ pályázatot ír ki, melynek keretén belül a kedvezményezettek a szállást térítésmentesen, az étkeztetést önköltségi áron vehetik igénybe.

A pályázaton résztvevők köre:
- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok
- Civil szervezetek

A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött "Pályázati űrlap"-pal lehet benyújtani, melyet a http://www.rominfo.org honlapon lehet letölteni.
A kedvezményezettek üdültetésének időpontjáról a szakmai bizottság dönt.

A pályázatokat "Táboroztatási pályázat" megjelöléssel 2009. április 30-ig zárt borítékban, az Országos Cigány Önkormányzat címére (1074 Budapest, Dohány utca 76.,http://www.oco.hu) kell eljuttatni.

forrás: www.pafi.hu

Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiumának pályázati felhívása

A kollégium pályázatot hirdet a 2009. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörben:
Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatása

Pályázat nyújtható be 2009. június 1. és szeptember 1. között megvalósuló szaktábor, művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos táborok (minimum 4 éjszaka) támogatásra.
Pályázhatnak 30% önrész vállalása mellett

- közművelődési intézmények,
- megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
- közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMK-k,
- bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű és kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok,
- a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.

Támogatás kérhető:
- a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díjára (járulékok nélkül),
- megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
- útiköltségre, szállítási költségre,
- tábori foglalkozások anyagköltségeire
- szállásköltségekre.
A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A pályázó részére előírt önrész az összköltség 30%-a, a pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk. Étkezési költség csak az önrész terhére számolható el. A költségvetésben kérjük feltüntetni a részvételi díj összegét.

Előnyben részesül:
- a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló tábor,
- a résztvevők készség/képesség fejlesztését elősegítő tábor.

Az altéma támogatásának keretösszege: 25 millió Ft.

Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portálon "pályáztatás" cím alatt található "adatlapok kitöltése" címszónál lehet.

A pályázat 2009. március 27-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(327-4444, 327-4445 telefonszámokon)

forrás: www.nka.hu

Az Európai Bizottság pályázati felhívása

Grundtvig: Időskorú önkéntes projektek - Önkéntesség Európában


Pályázhatnak: bármilyen szervezet, amely vállalja az időskorú önkéntesek küldését és fogadását úgy, hogy az önkéntesek tevékenységéből anyagi haszna nem származik
Beadási határidő: 2009. március 31.

Az alprogram célja:
A Grundtvig időskorú önkéntes projektek célja olyan szervezetek támogatása, melyek egy nemzetközi projekt keretében időskorú önkénteseket küldenek és fogadnak, az önkéntesek külföldi tartózkodását az előkészítésétől a megvalósításon át az értékelésig végigkísérik és segítik. A projektek ideális esetben egy hosszabbtávú, önkéntesek cseréjén alapuló kapcsolatot alapoznak meg a két partner között.

Támogatható tevékenységek:
A projekteken belül támogatható minden olyan tevékenység, amely az időskorú önkéntesek küldésével és fogadásával, illetve a partnerek közötti együttműködéssel kapcsolatos.
A partnerek két év alatt 2-6 önkéntest küldhetnek egymáshoz 3-8 hetes időtartamra. Az időskorú önkéntesek olyan tevékenységet végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, a fogadó szervezet (illetve a tágabb közösség) számára pedig nem anyagi természetű hasznot jelent. A partnerek a projekt során egy hosszabb távú, időskorú önkéntesek cseréjén alapuló együttműködés alapjait is lefektethetik.
Az önkéntesek által végzett tevékenységek nem feltétlenül kapcsolódnak szorosan az oktatáshoz vagy képzéshez. A tanulási lehetőséget az önkéntességre való felkészülés, a külföldön eltöltött időszak és az ott végzett tevékenység, valamint a tapasztalatok összegzése, értékelése jelenti.

A pályázásra jogosultak köre:
Pályázhat bármilyen szervezet, mely vállalja az időskorú önkéntesek küldését és fogadását úgy, hogy az önkéntesek tevékenységéből anyagi haszna nem származik. A partnerintézmények a programban résztvevő országokból kerülhetnek ki, és olyan nonprofit tevékenységet kell végezniük, melybe az önkénteseket bevonva azok valós tanulási lehetőséget kaphatnak.
Egy projektben két különböző, az Egész életen át tartó tanulás programban részt vevő országból származó partner szerepelhet. Mindkét partnernek vállalnia kell időskorú önkéntesek küldését és fogadását is.

Résztvevő országok köre:
Európai Unió tagállamai, az EFTA országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és Törökország

A támogatás mértéke:
Az igényelhető költségek magyarországi pályázók esetében a következőképpen alakulnak:
1. A mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) megszervezésének költségei, önkéntes küldésének költségei: 600 euró/kiküldött önkéntes (fix összeg, átalánytámogatás)
2. Nemzetközi utazás költségei: tényleges költség alapján igényelhető támogatás
3. Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek): 550 euró/fogadott önkéntes/hét
4. Önkéntes fogadásának költségei: 390 euró/fogadott önkéntes (fix összeg, átalánytámogatás)
5. Speciális igények miatt felmerülő költségek: tényleges költség alapján igényelhető támogatás
A pályázatok előkészítéséhez felhasználható Grundtvig előkészítő látogatás támogatás is: http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=627 .

A pályázás menete:
A pályázatokat Magyarországon a Tempus Közalapítványhoz, mint hazai nemzeti irodához kell benyújtani.

További információ: Tempus Közalapítvány 1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 1320, E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , Web: http://www.tka.hu

 

forrás: www.pafi.hu

Pályázati felhívás

Ingyenes részvételi lehetőség civil szervezeteknek az

E-SZERVEZET – MOBIL CIVIL programban –

A Vodafone Magyarország támogatásával a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány hamarosan elindítja az „E-Szervezet - MOBIL Civil” című programját.

Célja, hogy a programban résztvevő civil szervezetek fejleszthessék számítógépes, internetes és informatikai ismereteiket, annak érdekében, hogy mindennapi munkájuk során készség szinten, tudatosan, és hatékonyan tudják alkalmazni azokat. A kiválasztott szervezetek 2009. áprilisától egyéves komplex programban vesznek részt. A program során szakértő oktatók segítségével sajátítják el a digitális eszközök használatát, és gyakorlati alkalmazásukat a mindennapi munka során.

A programba beválasztott 80 civil szervezet a képzéseken túl egyéni tanácsadásokon vesz részt, ahol kifejezetten az igényeiknek megfelelően, személyre szabottan kapnak szakmai segítséget. Ezen kívül a program részét képezik a klubalkalmak, ahol a képzéssorozatban résztvevő civilszervezetek megoszthatják egymással tapasztalataikat, feltehetik kérdéseiket. Ezen találkozások a kapcsolatépítés és együttműködések kialakításának is kiváló alkalmai.

A szervezetek önmagukhoz mért egyéni fejlődését a programban működő szakemberek, valamint a NIOK és a Vodafone képviselői közösen díjazzák a 2010 márciusában megrendezendő programzáró rendezvényen.

Részletek és jelentkezés:

A program 32 tanórából, 3 klubalkalomból, és 2x2 óra egyéni tanácsadásból áll. A képzések helyszínét a jelentkező szervezetektől függően választják ki a szervezők.

A programban való részvételre a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet pályázni. Kérjük, minden pontra válaszoljanak, hogy a képzéseket, és az éves fejlesztő programot a megfelelő módon tudjuk összeállítani!

A jelentkezés határideje: 2009. március 24.

Jelentkezési lap e-mailen – Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges – igényelhető.

Cím:    Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány – Dávid Júlia

            1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV.3.

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB