spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2009. január arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2009. január 18.

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor emlékére szakalapítvány pályázati kiírása

Célja: a helyi hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését megvalósító kulturális közösségek, egyesületek támogatása.

Pályázhatnak: a helyi hagyományokra épülő, újjászerveződő közösségek, egyesületek, alkotóműhelyek, amelyek tevékenységüket az adott település, lakóterület vagy kistérség kulturális igényeinek kielégítése érdekében végzik.

A 2009. évi pályázatokban azokat a programokat támogatjuk, amelyek:

- Az adott település hagyományait dolgozzák fel és mutatják be kiadványokban, kiállításokon
- Bemutatják, hogy a népi, népművészeti hagyományok miként élnek tovább településükön
- Azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fiatalok, gyerekek helyismeretét, lakóhelyükhöz való kötődését erősítik.

Támogatjuk továbbá az új helytörténeti, hagyományőrző és értékvédő szervezetek kezdő lépésit, első programjait.

A pályázat feltételei: a pályázatokat csak pályázati űrlapon lehet beküldeni. Egy pályázatra legfeljebb 150 ezer forint támogatás igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 20.

Pályázati űrlap letölthető a http://www.prof.iif.hu/prc címen.

További információk az alapítvány titkárságán személyesen, vagy a 343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig.

forrás: www.pafi.hu

 


A Pro Renovanda Cultura Hungariae "Népművészetért" szakalapítvány pályázatot ír ki a tárgyalkotó népművészet, népi iparművészet alkotói számára.

A pályázat célja: olyan népművészeti alkotások létrehozásának elősegítése, melyek méltó díszei lehetnek közintézményeknek (pl. önkormányzat, oktatási, művelődési, egyházi intézmény, egészségügyi intézmény, pénzintézet, múzeum, termelő üzem stb.), ahol sok ember megfordul, és ahol az elkészült alkotások sok ember számára tudatosítják a tárgyalkotó népművészet, nemzeti művészeti anyanyelvünk értékeit. Ezért fontos, hogy az alkotás közcélt szolgáljon.

A pályázaton bárki részt vehet.

A pályázat kétfordulós.

Az első fordulóban a pályázatra jelentkezett alkotónak tervet vagy terveket (legfeljebb hármat) kell beküldeni a tervezett alkotásról 2009. április 30-ig a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány címére (1146 Budapest, Abonyi u. 10.). A terveket szakértő zsűri bírálja el, a bírálat eredményéről az alkotó 2009. június 30-ig értesítést kap.

A második fordulóban az elfogadott tervek alapján készülő alkotás kivitelezését a szakalapítvány 100-200 E Ft-tal támogatja. A díj az alkotót illeti, melyet az alkotás elkészülte és elhelyezése után kap meg.

Az alkotás elkészítésének és elhelyezésének határideje: 2010. március 31.

Pályázati űrlap letölthető a http://www.prof.iif.hu/prc címen.

További információk az alapítvány titkárságán személyesen, vagy a 343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig.

forrás: www.pafi.hu

 


Az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma pályázatot hirdet a részvételi demokrácia és a demokratikus intézményrendszer feltételeinek támogatására

A pályázat kódja: NCA-ÖNSZ-08-C

 

A pályázat célja legalább megyei szintű civil találkozó, egyeztető fórum megszervezése az alábbi témákban és szereplőkkel:

-         az NCA működésének tapasztalatai, értékelése, változtatási javaslatok megtétele

-         civil szervezetek részvételi lehetőségei a területfejlesztésben

-         civil, önkormányzati és/vagy gazdasági szektor együttműködésének tapasztalatai (modellértékű, eredményesen működő partnerségek bemutatása, állami feladatok átadása, átvállalása stb.)

-         civilek és forrásteremtés (az NCA-n kívüli források elérhetőségei)

-         civil szervezetek egymásközti viszonyának erősítése (hálózati működések tapasztalatai, a hálózati működés erősítésének lehetőségei)

A támogatásra rendelkezésre álló keret: 28 912 018 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. 01. 22.

 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a)      Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett.

b)      Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak.

További információk:

A pályázati kiírás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.nca.hu honlapról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a megyei civil szolgáltató központokban, illetve az ingyenesen, hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 9.00-14.00 óra között hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak

forrás: www.nca.hu

 


Pályázati felhívás „Turisztikai szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének, valamint a turisztikai szolgáltatók szemléletformálásának támogatására”

Az ESZA Kht pályázatot hirdet a turisztikai szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének, valamint a turisztikai szolgáltatók szemléletformálásának támogatására.

A pályázat célja, kategóriái

A magyarországi turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővítése, a turisztikai szolgáltatók tudatformálása annak érdekében, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások megfeleljenek az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek, és így hozzájáruljanak a fogyatékos emberek társadalmi integrációjához.

"A" kategória:

A turisztikai szolgáltatók által a fogyatékos személyek integrációját erősítő, egyenlő eséllyel hozzáférhető rendezvények, turisztikai attrakciók szervezése, illetve a meglévők akadálymentesítése.

 

"B" kategória:

Fogyatékosságügyi civil szervezetek által integrált közösségépítő és tudatformáló, a turisztikai szolgáltatók szemléletformálását célzó találkozók, fórumok, képzések, tréningek, egyéb programok megszervezése, továbbá egy országos, turisztikai tárgyú kiállításon önálló, az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszerét ismertető, népszerűsítő stand állítása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft.

Támogatási időszak: a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. március 1. és 2009. július 31. közé eső időszak.

A pályázók köre

"A" kategória esetében: - jogi személyiséggel rendelkező turisztikai szolgáltatók;

"B" kategória esetében: - fogyatékosságügyi társadalmi szervezetek, amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben regisztráltak.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER rendszeren keresztül.

A pályázatok benyújtásának határideje:

Az internetes pályázatok beadási határideje 2009. január 30.

További információk

A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.

 


Pályázati felhívás közösségi internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatására "Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása" céllal

A Miniszterelnöki Hivatal az eMagyarország Program keretében pályázatot hirdet meglévő, nyilvános, többfunkciós közösségi internet - hozzáférési pontok támogatása céljából.

A támogatás célja:

A pályázati konstrukció célja a - már működő - KIHOP-ok zavartalan működésének biztosítása, szolgáltatásai színvonalának növelése. A program kiemelt célja, hogy az elektronikus szolgáltatások, e -közszolgáltatások igénybevételénél képzett szakemberek (vizsgázott eTanácsadók) segítsék a lakosságot.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 950 millió Ft.

Pályázók köre

Csak azok a már működő KIHOP-ok pályázhatnak, amelyek működtetői:

1)      települési és kisebbségi önkormányzatok, illetve azok fenntartásában működő intézmények 2) nonprofit szervezetek közül:

2)      egyesület; alapítvány; közhasznú társaság; nonprofit gazdasági társaság; társadalmi szervezet,

3)      egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amelyet a lakosok részére az internet-használatára, az Internettel jelenleg elérhető e-közszolgáltatásokról szóló térítésmentes ismeretterjesztő órák megtartására, térítésmentes eTanácsadói szolgáltatás biztosítására, az ezzel kapcsolatos személyi jellegű kiadásokra, telekommunikációs eszközökre, marketingtevékenységgel kapcsolatos ráfordításokra, illetve a projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségekre lehet felhasználni.

A pályázat benyújtása 2009. 01. 15-től 2009. február 16-ig lehetséges. A pályázatot mind on-line, mind pedig nyomtatott formában be kell nyújtani. A Pályázati Kiírás és Útmutató az eMagyarország program honlapjáról (http://www.emagyarorszag.hu) letölthetők.

A pályázatokkal kapcsolatban a következő elérhetőségeken kérhető felvilágosítás: Tel.: (1) 413-4772, (1) 413-4773, (1) 413-4774, (1) 413-4775; e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

forrás: www.emagyarorszag.hu

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB