spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2008. október arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2008. oktĂłber 16.

Pályázati felhívás gyulai civilszervezetek számára

Gyula Város Képviselő-testületének Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdet gyulai civil szervezetek számára

A támogatás formája: működési támogatás azon civil szervezet működési kiadásaihoz való hozzájárulás.

A támogatásra rendelkezésre álló 2008. évi keretösszeg:  1 615 870 Ft

A pályázaton részt vevők köre:

Pályázhatnak a bíróság által bejegyzett azon civil szervezetek, melyek

- Gyula város közigazgatási területén székhellyel és működési területtel rendelkeznek,

- igazoltan legalább 1 éve működnek,

- tevékenységük a helyi közösségek, a lakosság széles körét érinti, azok érdekeit és céljait szolgálja valamint

- ugyanazon költségvetési évben nem részesültek pályázati önerő támogatásban vagy foglalkoztatási támogatásban.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 15.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. október 20.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: Gyula Város Polgármesteri Hivatala, Önkormányzati Osztály, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán kérhető.(Tel.: 526-820 vagy 526-829)

forrás: www.gyula.hu

 


 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatására

(Pályázat kódja: NCA-NK-08-G-P)

A pályázat célja a horvát és magyar, ukrán és magyar, valamint a szerb és magyar nemzet közötti civil társadalmi együttműködés erősítése magyarországi civil szervezetek számára az alábbi három kategóriában:

G/1: Horvát és magyar civil szervezetek együttműködésének kialakítását és továbbfejlesztését segítő közhasznú tevékenység támogatása

G/2: Ukrán és magyar civil szervezetek együttműködésének kialakítását és továbbfejlesztését segítő közhasznú tevékenység támogatása

G/3: Szerb és magyar civil szervezetek együttműködésének kialakítását és továbbfejlesztését segítő közhasznú tevékenység támogatása

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 30 000 000 Ft

Pályázatot nyújthatnak be:
a) Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett.

b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztrált.

A támogatás a pályázó 2009. január 1. és 2009. május 31. között megvalósuló, tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton maximum 2 500 000 Ft támogatás igényelhető.

A pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak (papíros pályázat esetén is) a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER).

Beadási határidő: 2008. október 30.

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága; 1590 Budapest, Pf.: 102

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

 A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül. A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak.

forrás: www.nca.hu

 


 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek határon átnyúló magyar-magyar civil kapcsolatainak támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-08-F-P)

A pályázat célja a magyarországi civil szervezetek határon átnyúló magyar-magyar civil kapcsolatainak támogatása az alábbi kategóriákban:

F/1: Civil szervezetek együttműködése magyar vonatkozású köztéri műemlékek felállítása céljából

F/2: Civil szervezetek együttműködése magyar nyelvű folyóiratok, kiadványok készítésében, terjesztésében

F/3: Civil szervezetek együttműködése a 30 évnél fiatalabb korosztály cserekapcsolata céljából

F/4: Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködése

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 60 000 000 Ft

Pályázatot nyújthatnak be:

a) Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett;

b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak;

A támogatás a pályázó 2009. január 1. és 2009. május 31. között megvalósuló tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak (papíros pályázat esetén is) a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER).

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani!

Beadási határidő: 2008. október 30.

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága, 1590 Budapest, Pf.: 102.

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára. A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímen is kaphatnak.

 forrás: www.nca.hu

 


 

A Raiffeisen Bank Zrt. pályázatot ír ki

„Gyerekkori traumák oldására, személyiségfejlődés elősegítésére alkalmas innovatív módszerek, eszközök alkalmazásának támogatása családon kívül nevelkedett gyermekek számára” címmel

Pályázók köre: Közhasznú civil szervezetek

Pályázat témája: Gyerekkori traumák oldására, személyiségfejlődés elősegítésére alkalmas innovatív módszerek, eszközök alkalmazásának támogatása családon kívül nevelkedett gyermekek számára.

 

Pályázat célja/célcsoportja: gyermekvédelmi gondoskodásban élő családon kívül nevelkedő gyermekek (3-24 éves korig) szükségleteire és problémáira reagáló csoportos módszerek alkalmazása, bevezetése melynek célja a

-         bizalom élményének megélése,

-         lelki traumák és annak következtében kialakult érzelmi deficitek feldolgozása,

-         személyiségfejlődés elősegítése,

-         szociális kompetenciák erősítése.

A pályázat keretében megvalósuló projektek kedvezményezettjei kizárólag családon kívül nevelkedő gyermekek lehetnek.

 

Pályázat témája

A pályázat keretében megvalósuló projektek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy utógondozott családon kívül nevelkedő gyermekek (3-24 éves korig) gyermekkori traumáit, kommunikációs és személyiségfejlődés terén tapasztalható elmaradásait hivatottak oldani olyan innovatív, kreatív közösségi módszerek és élmények által, melyek a gyermekek személyes szükségleteihez igazodva, érdemi bevonásukkal kerülnek megvalósulásra. A projektek segítségével az oldáson túlmenően a gyerekek felismerik elsősorban saját és közösségük lehetőségeit, értékeit, és olyan attitűdök, szociális kompetenciák és készségek erősödnek bennük, amelyek hozzájárulnak a későbbi harmonikus vagy pótlólagos személyiségfejlődésükhöz és önérvényesítésükhöz.

 

A program keretében az alábbi tevékenységgel lehet pályázni:

-         élményterápiák

-         innovatív csoportos foglalkozások

-         alkotótáborok

A pályázat keretében kizárólag csoportos programok támogathatóak.

Elnyerhető támogatás:

2008-ban a Raiffeisen Bank által biztosított támogatási keret: 20 millió Ft. A civil szervezetek által igényelhető összeg minimum 1 000 000 Ft, maximum 5 000 000 Ft.

Pályázat beadási határideje: 2008. október 30.

Pályázat megvalósításának végső határideje: 2009. augusztus 30.

A pályáztatás lebonyolításában a Raiffeisen Bank szakmai partnere a Kurt Lewin Alapítvány (http://www.kla.hu).

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:

Web: http://www.raiffeisen.hu/ Támogatás/Pályázat

Telefon: +36-1-411-0940 (Kurt Lewin Alapítvány); E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

forrás: www.raiffeisen.hu

 


 

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma

ismét meghirdeti pályázatát - az alapító végakarata szerint -a hátrányos helyzetű kisiskolák könyvtárának támogatására

Pályázni lehet a magyar nyelv és irodalom tanításával összefüggő könyvtárfejlesztésre.

A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó intézmény adatait (iskola neve, címe, igazgató neve, elérhetősége, fenntartó intézmény adatai) és a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét.
A pályázatnak tartalmaznia kell az iskola és a könyvtár bemutatását, továbbá a megvásárolni kívánt könyvtári dokumentumok listáját, a tervezett költségekkel.

Beküldési határidő: 2008. október 30.

A támogatás összege maximum 200 000 forint.

A pályázatokat 4 példányban az alábbi címre kérjük beküldeni:

Takács Etel Pedagógiai Alapítvány (Fejes Márta)

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. (Tel. 1/461-4583)

forrás: www.pafi.hu

 


 

Felhívás Kisebbségekért Díj jelölésre

A 2008. évi Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért Tagozatára 2008. október 30-ig fogad el jelölést a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága

A Kisebbségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés egyik kiemelt eseményeként kerül sor a Kisebbségekért Díj - Hazai Kisebbségekért Tagozata átadására

-         a hazai kisebbségek érdekében,

-         a kisebbségi közéletben,

-         az oktatásban,

-         a kultúrában,

-         az egyházi életben,

-         a tudományban,

-         a tömegtájékoztatásban,

-         a gazdasági önszerveződés területén,

példaértékű tevékenységet végző személyek, szervezetek és kisebbségi önkormányzatok elismerésére. A Díj Hazai Kisebbségekért Tagozata keretében évente legfeljebb 10 díj

adományozható. A díjjal oklevél és emlékplakett, továbbá – személyenként vagy szervezetenként - egymillió forint jutalom jár.

A 2008. évi díjazottakra vonatkozó indoklással ellátott javaslatokat 2008. október 30-ai

beérkezési határidővel lehet eljuttatni a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárságára (1055 Budapest, Kossuth tér 4.). A javaslatokat - lehetőség szerint - elektronikus úton is kérjük megküldeni az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímre. További információk: dr. Polgár Anna,

tel.:  (1) 441-3810, http://www.nemzetpolitika.gov.hu.

 

forrás: www.pafi.hu

 


 

Az ESZA Kht. pályázatot ír ki

„A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak támogatására” címmel

A pályázat célja, kategóriái: a helyi (megyei, települési) önkormányzatok, kistérségi
társulások gyermek és ifjúsági feladatainak - mint a korosztály érdekében tevékenykedő partnerszervezetek - támogatása, amelyek jelentős mértékben elő tudják segíteni a fiatalok demokrácia nevelésével, a demokratikus működés gyakorlásával és az állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 45 816 515 Ft

A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 2 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 30%-a.

 

A pályázók köre:

a)      helyi önkormányzatok,

b)      kistérségi társulások

c)      társadalmi szervezetek,

d)      alapítványok, közalapítványok,

e)      közhasznú társaságok, valamint nonprofit gazdasági társaságok és intézményeik,

f)        önkormányzati fenntartású intézmények,

g)      alapítványi fenntartású intézmények, amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben regisztráltak.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER rendszeren keresztül.  A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell

egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2008. október 17.

További információ kérhető az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen.

forrás: www.pafi.hu

 


 

Pályázat

"Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért”

8-18 éves fiatalok számára

Mint 16 éve minden évben, ismét arra vagyunk kíváncsiak: Mit gondolsz? Mit látsz? Mit szeretnél? Most mutasd meg: Melyik az a nevezetes épület, emlékmű, szobor, népi emlék, síremlék, épített vagy természeti érték a lakóhelyeden, településeden, amelyre a legbüszkébb vagy? Melyik az a régi tárgy, megőrzésre érdemes ipartörténeti vagy közlekedési emlék közvetlen környezetedben, amit szeretnél, ha mindenki megismerne? Írd meg, vagy rajzold le nekünk és mi kiállítjuk!

Témakörök:

  1. Az én világom.
  2. Mesélő kövek.
  3. Mesélő természet.
  4. Mesélő szerszámok.

Ha a fenti témák közül valamelyik megtetszett, úgy mutasd be, hogy azt megismerje és megértse a legjobb barátod, de az is, aki tőled távol a "net" előtt ül. A szüleid a másik szobában, vagy akár egy arra tévedt turista, akinek te mesélsz először ezekről a dolgokról... Bátran fogalmazd meg gondolataidat akár képzőművészeti alkotásban, akár versben, akár prózában, akár egy CD-re rögzített zenei alkotásban.

A pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó nevének, iskolája nevének, címének, lakcímének, életkorának és a pályázott témakör sorszámának, a mű címének a feltüntetését, a és a pályázat évét (2008.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2009. január 15.

Cím: Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)

1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.

Sok értékes díj, könyv és pénzjutalom kerül szétosztásra

A legjobbak pedig egy remek csapatban, egy pompás helyen, érdekes értékőrző munkában vehetnek részt jövő nyáron a VFSZ által szervezett Országos Ifjúsági Örökségvédő Táborban! A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a szövetség irodájában:

Tel.: 06-1-201-5808, 06-30-491-0931, illetve e-mailen: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges http://ifjuvarosvedok.wsb.hu

forrás: www.pafi.hu

 


 

Zöldövezet Program

- 2008 –

Az Ökotárs Alapítvány a MOL-lal együttműködve 2 fordulós programot hirdet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. A pályázaton Magyarországon bejegyzett civil szervezetek vehetnek részt, iskolákkal illetve iskolai csoportokkal együttműködve a MOL tevékenységi területe által érintett településekről. Pályázni lehet közpark, pihenőpark, iskolapark környezetbarát módszerekkel történő létesítésére vagy rehabilitációjára közösségi akció keretében, közösségi használat céljából.

A pályázat kétfordulós:

I. forduló:

Első lépésként a pályázónak az érintett helyi közösséggel(szomszédok, helyi civil szervezetek

- népdalkör, szakkörök stb. - iskola, önkormányzat kertésze stb.) tervet kell készítenie a

zöldterület létrehozására, fejlesztésére, rehabilitációjára. Ehhez ötletpályázatot kell beadni.

Az I. fordulóban nyertes pályázókat a közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel, és igény

esetén a folyamatot segítő szakemberekkel (facilitátorokkal) támogatjuk.

II. forduló:

Az ötletpályázat nyertesei lebonyolítják a közös tervezési folyamatot, és az ennek eredményeként született részletes tervek alapján benyújtják pályázatukat. A II. fordulóban az alábbi tevékenységek támogatására lehet pályázni:

  • növényültetés
  • szeméttárolók létesítése, festése;
  • szelektív hulladéktárolók létesítése
  • közterületen lévő köztéri elemek (biciklitároló, padok, asztalok, sporteszközök, pihenést szolgáló létesítmények, szobrok) felújítása vagy létesítése természetes, környezetkímélő anyagokból, környezetbarát módon (pl. festés) ;
  • közterület takarítása (pl.: tisztítási feladatok, szemétgyűjtés, szobortakarítás).

A saját forrás mértéke a pályázott összeg min. 20%-a, melyet eszközben (növények, festékek, takarítószerek, takarítóeszközök) vagy pénzben lehet felmutatni.

Pályázni a www.okotars.hu űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével (valamint a szükséges dokumentumok csatolásával), a szintén ott található útmutató szerint.

Az I. fordulós pályázatok (ötletpályázatok) beérkezési határideje: 2008. november 17.

Eredményhirdetés: 2008. december 16.

A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2009. február 9.

Eredményhirdetés: 2009. március 9.

További információ: Temesvári Szilvia programvezetőnél a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email címen!

forrás: www.okotars.hu

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB