spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2008. augusztus arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2008. augusztus 25.

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdet az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím" elnyerésére.

Pályázatot nyújthatnak be:

  • az 5000 fő vagy 100 fő/km2 alatti településeken működő települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település ÚMVP jogosult település, kivétel a városi rangú települések és a kistérségi központok;
  • továbbá azon települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település külterülete ÚMVP jogosult, vagyis a település külterületén a lakosság több mint 2%-a él. 

Egy pályázó csak egy IKSZT kialakítása érdekében nyújthatja be pályázatát.

 

IKSZT célja, feladatai:

IKSZT településenként egy, az IH által az IKSZT kialakítására alkalmas és jogosult pályázó kiválasztására irányuló jelen pályázat keretében a pályázó által megjelölt épület vagy épületrész, amelyben a fejlesztést követően egy helyen elérhetővé válnak a helyi lakosság számára fontos szolgáltatások, és amely hozzájárul az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez.

 

Az igényelhető támogatás legfeljebb 200.000 euro-nak megfelelő forint összeg.

 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan (CD-re írva) és

papír alapon nyújtandó be.

A pályázati dokumentációkat a következő címre kell benyújtani:

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

Kódszám: IKSZT/2008/1; Cím: 1119 Budapest Andor u. 47-49.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 30. és azt követően a program befejezéséig folyamatos.

 

forrás: www.fvm.hu

 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegy-brikettek fűtési célú hasznosítására

 

 

 

A pályázat célja
Kiíró évente 70-100 tonna forgalomból bevont forint bankjegyet semmisít meg. A megsemmisítés során un. bankjegy-brikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek részére. A bankjegy­brikett fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.

A pályázat keretében támogatást igényelhet a közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány

A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest. A pályázatra minden esetben rá kell írni: "briketthasznosítás".
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.

További információk
Általános kérdések: Hevesi Nóra, telefonszáma: 06-1-428-2754, Listár Dániel,
telefonszáma: 06-1-428-2600/1270m
Műszaki kérdések: Kansztl Péter, telefonszáma: 06-1-428-2600/1404m, Szabolcsy István, telefonszáma: 06-1-428-2600/1291m
email:
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ; honlap: http://www.mnb.hu

 

forrás: www.pafi.hu

 

 

A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot ír ki

Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret” címmel.

 

A támogatás célja: Az Előirányzat elsősorban a kisebbségi nonprofit szervezetek, intézmények, kisebbségi önkormányzatok önhibán kívüli működési zavarainak elhárítására használható fel. Különösen indokolt esetekben támogatás nyújtható az Előirányzat terhére kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, projektek (továbbiakban: rendezvények) más forrásból nem finanszírozható eseti résztámogatására.

Pályázatot nyújthatnak be:
magyarországi
• kisebbségi oktatási, kulturális és tudományos intézmények,
• kisebbségi önkormányzatok,
• kisebbségi társadalmi szervezetek

• kisebbségi feladatokat ellátó (helyi) önkormányzatok, intézmények, alapítványok, közalapítványok, polgári jogi társaságok, közkereseti társaságok, közhasznú társaságok, nonprofit gazdasági társaságok és egyházi szervezetek.

A támogatás vissza nem térítendő.

A támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában, a nyertes pályázó által benyújtott és a Miniszterelnöki Hivatal illetékes főosztályai által ellenőrzött és elfogadott elszámolások alapján, kizárólag pénzintézetnél nyitott számlára, banki átutalással kerül sor.
A pályázatban igényelhető támogatási összeg felső határa nincs korlátozva, ugyanakkor a döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Benyújtási határidő:

A pályázat kizárólag a kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázat benyújtására az előirányzat kimerüléséig, de legkésőbb 2008. november 15-ig van lehetőség.
A pályázatot egy eredeti példányban kell eljuttatni az alábbi címre: Miniszterelnöki Hivatal 1357 Budapest, Pf. 2.
A pályázatok elbírálásáról a pályázó a döntést követő 15 munkanapon belül írásbeli értesítést kap. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
További információk:

www.nek.gov.hu ; telefon: (06 1) 441-2210; (06 1) 441-2211


forrás: www.civil.info.hu

 

 

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért
       Közalapítvány közösen Roma Kulturális Alap pályázatot hirdetA pályázat célja:
Az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató - Magyarországon bejegyzett – szervezetek együttműködésben megvalósított programjainak részben vagy egészben való támogatása, melyek a cigány kultúra és annak értékei ápolását, megőrzését, közvetítését szolgálják.
A pályázók köre:

- cigány kisebbségi önkormányzatok, cigány kisebbségi önkormányzatokkal
vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetekkel kötött
együttműködési megállapodás alapján,
- önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek - melyek bírósági
nyilvántartásba vétellel jöttek létre -, önálló jogi személyiségekkel vagy
cigány kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
alapján.

Pályázni kizárólag kulturális rendezvények programjaihoz kapcsolódó közvetlen költségekre lehet: művészek tiszteletdíjaira, terembérletre, hangosításra, hangosítással kapcsolatos eszközök vásárlására, világításra, étkezésre.
A pályázati keretösszeg: 47 millió Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. szeptember 5.
Az elbírálás várható ideje: 2008. október 15.
Az elszámolási határidő: 2009. május 31.

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges adatlap átvehető a Közalapítvány Irodájában (1081 Budapest, Köztársaság tér 3.), valamint letölthető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján  (
http://www.macika.hu).

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt, az alábbi címre kell beküldeni:
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány ; 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.
(Tel.: 455-9039, 455-9030, Fax: 455-9038)

 

forrás: www.pafi.hu

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
                  a Társadalmi Megújulás Operatív Program
 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához; Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/02

 

Alapvető cél
A konstrukció keretében a szervezetfejlesztés és nonprofit menedzsment területén jártas, felkészült nonprofit szervezetek nyerhetnek támogatást arra, hogy a civil szervezetek számára komplex szervezetfejlesztési szolgáltatást nyújtsanak, illetve a stabil működéshez és a pályázási folyamatban való részvételhez kapcsolódó praktikus információkat adjanak át
disszeminációs tevékenységük keretében.
Jelen kiírás keretében csak olyan pályázatok igényelhetnek támogatást, amelyek a konvergencia régiók területén valósulnak meg.

Rendelkezésre álló forrás: 900.000.000 forint.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Pályázók köre:
- Egyéb egyesület
- Egyéb alapítvány

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: minimum 25 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan
és papír alapon nyújtható be.

A pályázatok benyújtása 2008. szeptember 22-től 2008. október 31-ig
lehetséges.  A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a
http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

 

forrás: www.pafi.hu

 

 

 

Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatására (KAB-PR-08-B) pályázat meghirdetése

 

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatására.

A pályázat célja a helyi közösségi színtereken zajló drogprevenciós és egészségfejlesztési tevékenység elősegítése, illeszkedve a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott célokhoz.

A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésen alapuló olyan komplex, az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés különböző színterein (pl.: család, gyermekvédelmi intézmények, információs társadalom, szórakozóhelyek, büntetés-végrehajtási intézetek, szabadidő stb.) megvalósuló programok támogatására van lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak, valamint amelyek a prevenciós tevékenység keretében jelenítik meg az ártalomcsökkentő szemléletet.

Pályázati kategóriák:

„B” kategória:

Program megvalósítása ideje: 2008. december 16. és 2009. május31. közötti időszak

A pályázat kódja: KAB-PR-08-B

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 39 000 000,- Ft

A pályázat benyújtási határideje: „B” kategória: 2008. szeptember 16. 24.00 óra

Pályázók köre:

1. belföldi székhellyel rendelkező

• társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek); köztestületek; alapítványok; alapítványi fenntartású intézmények; közalapítványok; egyházak; egyházi fenntartású intézmények; oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények; önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények; gazdasági társaságok; közhasznú társaságok és intézményeik; non-profit betéti társaság és non-profit korlátolt felelősségű társaság

2. amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak.

További információk:

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a (1)273-4250 telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

• hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,

• keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,

• péntekenként 9 és 14 óra között.

 

forrás. www.eper.hu

 

 

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány

pályázatot hirdet

 

A pályázat célja a szabadidősportban – természetesen a fogyatékosok sportjában is – résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek biztosítása az egészség megőrzéséért, valamint a testedzésben gazdagabb életmód kialakításáért és megtartásáért.

 

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány összesen 232 millió forintot fordít a pályázók támogatására.

 

Pályázhatnak:

A sportról szóló (2004. évi I. számú) törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására szerveződött, és az egyesülési jogról szóló (1989. évi II.) számú törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és működő sportegyesületek (ide értve a diák-sportegyesületeket is).

 

Sportegyesületek: A pályázat beadásának határidejéig létrejött, bejegyzett, a szabadidősport terén működő sportegyesületek. A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak.

 

Diák-sportegyesületek: A pályázat beadásáig létrejött, bejegyzett, működő diák-sportegyesületek. A diák-sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak.

 

A támogatás kérhető:

A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek, valamint pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szintű sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek, továbbá a fogyatékosok országos szintű diáksport rendezvényeinek támogatására (ha a pályázó más forrásból ugyanerre a célra nem kap költségvetési támogatást - például ÖM Sport Szakállamtitkárságtól), valamint a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.

 

Az elnyert támogatás felhasználási időszaka:

2008. január 1. és 2009. február 28. közötti időszak.

 

A pályázatok postára adási határideje: 2008. szeptember 30.

 

A pályázattal kapcsolatban a (06-1)-462-0006-os telefonon lehet érdeklődni munkanapokon

9.00-15.00 óra között.

A pályázat beadása: A pályázni a Közalapítványhoz elektronikus úton és írásban is kell.

 

Pályázati díj: A pályázati díj 4.000,- Ft,

 

A támogatott pályázóink nevét és a támogatás összegét szerkesztett kiadványban és internetes honlapunkon közzé tesszük.

A pályázatok elbírálása a pályázat beadási határidejének lezárultát követően kezdődik.

Részletes pályázati kiírás: www.wesselenyikozalapitvany.hu.

 

forrás: www.pafi.hu

 

Pályázati felhívás - Sport és rekreációs terápiák fogyatékkal élő gyermekeknek és fiataloknak

 A pályázat célja: Olyan, az állami ellátás által nem vagy csak részben támogatott sport- és rekreációs terápiák (pl. lovaglás, úszás, tánc, labdajátékok stb.), melyek célja a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok állapotának fejlesztése, javítása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése és életminőségük javítása.
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi székhellyel és működési engedéllyel rendelkező bejegyzett, működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, nonprofit kft-k.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Vodafone Magyarország Alapítvány hivatalos Pályázati Űrlapján kell beküldeni, két eredeti példányban, kizárólag postai úton. (Személyesen behozott pályázatokat nem áll módunkban átvenni.)
A Pályázati Űrlap letölthető a lap alján található linkre kattintva.
Címünk: Vodafone Magyarország Alapítvány; 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

A pályázat beérkezésének határideje: 2008. október 3. péntek

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük merülne fel, az alábbi telefonszámokon vehetik fel a kapcsolatot a Vodafone Magyarország Alapítvány munkatársaival.
Magyar Henrietta: 06 1 288 4320; Zolnai Emese: 06 1 288 4446

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB