spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2008. április arrow 15 ÉV - JUBILEUMI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONFERENCIA BÉKÉSCSABÁN
15 ÉV - JUBILEUMI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONFERENCIA BÉKÉSCSABÁN
2008. április 16.

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete  - megalakulásának 15. évfordulója alkalmából -  kétnapos rendezvényt szervezett Békéscsabán. Március 28-án  „szűk családi körben” ünnepeltek  az egyesület alapítói és  jelenlegi tagjai, munkatársai a  békéscsabai Fiume Étteremben. A találkozón szó esett az elmúlt 15 év sikereiről, kudarcarcairól, eseményeiről,  a közös kirándulásokról, élményekről .

Az erre az alkalomra elkészített fotó-és dokumentációs album , amely  megörökíti az egyesület tevékenységének legjelentősebb eseményeit,   jó alkalmat teremtett a közös emlékek felidézésre és a jövő számára szóló üzenetek megfogalmazására.

 Az évforduló ünneplésének második napján - március 29-én rendezett szakmai konferenciára elsősorban  azok a partnerek, civil szervezetek kaptak meghívást, amelyek  helyi település-közösségfejlesztő munkában dolgoznak vagy szoros partnerkapcsolatban voltak  (vannak)  a közösségfejlesztőkkel.

A konferenciát  Hargittainé Megyeri Valéria az egyesület elnöke nyitotta meg,  köszöntötte a megjelenteket , majd ezt követően  Bíró Ilona gyógyszerész,  alapító tag beszélt a kezdetekről, az egyesület megalakulásának körülményeiről . Az 1992-93-as években a Békés Megyei Művelődési Központ közösségfejlesztői képzésének hallgatói – a magyarbánhegyesi Faluszépítő Egyesület meghívására – a településen végeztek  településfeltáró munkát. E csoport tagjai döntöttek úgy, hogy 1993-ban  létrehozzák az egyesületet, amelynek első székhelye a magyarbánhegyesi Borostyán Gyógyszertár volt.

A konferencia első előadását  dr. Vercseg Ilona , a Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke, a szakma országos hírű szaktekintélye tartotta, aki a közösségfejlesztés gyökereiről és irányultságáról beszélt. Egy készülő tanulmány apropóján  bemutatta a közösségfejlesztés kialakulásának európai , magyarországi gyökereit,  tendenciáit, a különbözőségeket és a hasonlóságokat .  Megemlékezett „ a 15 évvel ezelőtt i göröngyös utakat bejárt, ugyanakkor  lelkes és kitartó kezdetekről.”

A következő előadó Pocsajiné Fábián Magdolna, az egyesület titkára  volt, aki azokról a mérföldkövekről( eseményekről, fejlődési szakaszokról)  beszélt, amelyek jelentős változást hoztak a szervezet életében. Az egyesület  elsődleges célja mindig a hátrányos helyzetű települések, rétegek segítése volt és marad, de az évek során – a társadalmi igényekre épülve – „begyűrűzött” a  mindennapi munkába az alakuló , működő közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése. „Mi elsősorban bátorítani, informálni, megerősíteni, biztatni szeretnénk a településükért, közösségekért tenni akaró embereket és nem helyettük cselekedni. Megerősíteni azokat a pozitív értékeket, amelyek bennük vannak, amiért érdemes cselekedniük.” Az egyesület a 15 év során több közösségfejlesztő képzést szervezett, amellyel folyamatosan bővült a tagsága és a partnereinek száma. Jelenleg 50 civil szervezettel dolgoznak „szoros” mindennapi munkakapcsolatban a megye különböző településeiről.

A közösségfejlesztés egyfajta szemlélet, gondolkodásmód , amelynek képviselete, terjesztése az egyesület „hitvallása”,  az erős, sokszínű helyi társadalmak kialakulásának egyik kulcseleme.

A Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat működéséről Kresák Anna, a műhely megyei koordinátora adott tájékoztatást, majd képekkel is szemléltette a műhelyek szakmaiságát. A találkozókon nem csak a kezdeményezések útja fejlődik, hanem a barátságoké is.

Ambrus Szilvia, a Vadvirág Kulturális Egyesület elnöke „Közösségfejlesztő program a szeghalmi kistérségben” címmel ismertette azt a projektet, amelyeket a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével együttműködve valósítottak meg a többszörösen hátrányos helyzetű mikro-régióban,  a civil szervezetek közötti együttműködés erősítésére , a hálózat kialakítására, bővítésére.

Nagy érdeklődés kísérte  Zsótér Máriának , a Táliber Közhasznú Alapítvány elnökének a „Játék-közművelődés-közösségfejlesztés-közösségi mentálhigiéné” című előadását, amely a békéscsabai játszótéri program bemutatásával sok mindenről szólt: a szakterületek találkozásáról, komplex megközelítéséről, a  játszótérről, mint közösségformáló színtérről, a lakótelepen  élők aktivizálási lehetőségeiről,  az önkormányzat és a civil szervezetek, lakóközösségek együttműködési lehetőségéről.

„Falufejlesztés Kötegyánban” címmel, Ungvári Mihály  a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület elnöke  korreferátumában a saját településének példáján keresztül  mutatta be,  hogy egy egyesület  hogyan képes egyszerre több dologban is kompetens lenni: határon túli kapcsolatokra szert tenni, ezzel párhuzamosan komoly pályázatokat írni, véghez vinni, fenntartani a Kötegyáni Teleházat, táborokat szervezni, munkahelyeket teremteni, és sikerre vinni azokat a terveket, amelyeket a településük fejlődése érdekében  szeretnének megvalósítani.

Az előbbihez hasonló szemléletű előadással érkezett a konferenciára  Zalai Erika, aki a pusztaföldvári  Vajda Sára Ifjúsági Kulturális Egyesület elnöke.„Fiatalok egy élhetőbb településért” – avagy mi jöhet létre olyan közös cselekvésből, amikor néhány helyi fiatal összefog  településükön  a kulturális élet fellendítésére? Az egyesület tagjai ma már amatőr színjátszó  társulatot alakítottak , a hagyományok felelevenítésére Pöttyös Bálat szerveznek, nyári kulturális esteket rendeznek, honlapot működtetnek, újságot szerkesztenek és tevékenységükben arra törekszenek, hogy Pusztaföldvár nevét mások is megjegyezzék, megismerjék.

Dombi Ildikó, a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum Kulturális Irodájának vezetője az intézményi és civil együttműködés lehetőségeiről beszélt a kulturális élet területén, konkrét példákkal bemutatva az együttműködések tartalmát, módszertanát.

Hajnal Edit, a Csabai Civilek Irodájának vezetője a Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ fejlesztő, hálózatépítő törekvéseiről beszélt, különös tekintettel a kistérségi munkára.  Előadását egy fejlesztő játékkal zárta, amelyet a résztvevők örömmel fogadtak.

A  konferencia végén Gyivicsán András, a tótkomlósi Száraz-ér Természetkutató és Környezetvédő Egyesület elnöke egy általa írt verssel -  „Civilek a pályán”   - kedveskedett a 15. évfordulót ünneplő egyesületi tagoknak.

Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek, ünnepeltetek!

10 év múlva, 20 év múlva is ugyanígy, ugyanitt…

Szaitz Éva

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete munkatársa

 
Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB