spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2008. március arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2008. március 24.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet szociális célú segítő tevékenységek 2008. évi támogatásának elnyerésére

A pályázat célja: állampolgárok és közösségek tevékenységének támogatása.

Pályázhat: minden Békéscsabán működő közösség, csoport, egyesület, alapítvány, intézmény, egyén.

Támogatás kérhető az alábbi témakörökben:

- szociális területen végzett tevékenységek.

- szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok számára szervezendő rendezvények

 

 

A támogatás elnyerésének módja és feltételei:

A pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi közösségek.

A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, megvalósításának módját, részletes költségvetését.

A támogatás segélyezéshez nem vehető igénybe. A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 31.

Elbírálás: 2008. április 30-ig

 

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság bírálja el. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

 A bizottság a pályázatot a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítő információk alapján tudja érdemben elbírálni.

 

A 2008. évi támogatás felhasználásáról 2009. március 31-ig kell elszámolni.

 

Minden olyan pályázó, aki nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel az elnyert összeget, a pénzügyi elszámolása hiányos, illetve késve érkezik, vagy nem számol el, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság által meghirdetésre kerülő pályázati lehetőségből 1 évre automatikusan kizárásra kerül.

 

A pályázatokat  az alábbi címre kell beküldeni: Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. )

 

Pályázati űrlapok a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ információján kérhetők.

 

Kiegészítő információk:

 A pályázati űrlap mellékleteként kérjük csatolni! 

1./    A pályázó bemutatása  / korábbi tevékenység, meglévő feltételek /.

 2./    A pályázat célja, a tevékenység rövid leírása.

 3./   A pályázati cél megvalósításáért kikkel, milyen módon működnek együtt?

 4./   Részletes költségvetés.

 5./   Közölje röviden azokat az információkat, melyeket a pályázat elbírálásához a felsoroltakon kívül fontosnak tart.

 


 

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM PÁLYÁZATAI

 

Az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-DA-08)

 

A pályázat célja: a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 505 000 000 Ft

 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú vagy elektronikus pályázatukat:

a)      társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

b)      a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük, valamint

c)      az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak.

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

A támogatás formája:

A támogatás a pályázó 2008. június 1. és 2009. május 31. között elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

 

A benyújtás módja:

Azon szervezetek, amelyek 1.200.000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázataikat!

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

 

Papíralapú pályázat esetén: a pályázat magyar nyelven, kizárólag a Dél-alföldi Regionális Kollégium által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon nyújtható be.

 

E-pályázat esetén: az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

 

A pályázat mellékleteként papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:

 

a.                  az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példánya

b.                  a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata

c.                   az előző évről szóló számviteli beszámolónak egyszerű másolata (fénymásolat)

d.                  A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen).

e.                  Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e.

f.                    Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2008. évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási szerződés.

 

 

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát.

 

Beadási határidő: 2008. április 23.

 

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága 1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

 

ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület II. emelet

 

Az e-pályázat beadásának módját a pályázati útmutató tartalmazza.

 

Részletes pályázati anyagok beszerzése:

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

e-mail címen is kaphatnak.

Pályázók döntést követő kiértesítése

A Kollégium döntését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá, melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül a Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a Kezelőszervezet postai úton, illetve e-pályázat esetén elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NCA honlapján (www.nca.hu) közzétételre kerülnek.

 

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje: 2009. június 30.

 

A Nemzeti Civil Alapprogram  pályázataival  kapcsolatban információk kérhetők az alábbi elérhetőségeken  :

ESZA Kht. :  9.00-15.00 óra között ingyenesen hívható 80/204-453 ; (06-1)273-4250-es telefonszámokon , valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ (CISZOK)

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

Békéscsaba, Kis Ernő u. 3. ( megyei könyvtár); 66/530-207; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

                  (hétfő – csütörtök:  9.00 – 16.00 óra ; péntek: 9.00 – 13.00 óra)

Csabai Civilek Irodája

(kedd-szerda-csütörtök)

Békéscsaba, Derkovits sor 1. (Ifiház); 66/49-222; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége

Békéscsaba, Árpád sor 2/7. ; 66/451-163,  70/408-7021 ; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Győri-Dani István

 


 

Pályázati kiírás

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

a Távmunka alkalmazásának támogatására

 

A pályázat forrása:

A program keretében 572.880.000.- Ft keretösszeg kerülhet elosztásra.

A pályázat célja: A távmunka elterjesztésére indított központi munkaerő-piaci program folytatásával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ösztönözni kívánja a rugalmas munkavégzési formák alkalmazását és a munkakultúra további korszerűsítését. Ennek keretében támogatást nyújt a távmunkahelyeket létesítő vállalkozások és a közfeladatokat ellátó intézmények számára.

 

A pályázók köre:

 

belföldi székhelyű:

·        gazdasági társaságok,          

·        közhasznú társaságok, valamint vállalatok,

·        az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény szerinti szervezetek,

·        szövetkezetek

·        az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény szerinti vállalkozások, valamint

·        közhasznú szervezetek

·        költségvetési szervek

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. március 26.

A pályázatot a következő címre kell benyújtani:

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája

1097 Budapest, Gyáli út 33-35.

 

A pályázatok elbírálásra kerülnek 2008. április 25-ig.

 

A támogatással összefüggő távmunkások munkába állása: 2008. július 1-től lehetséges.

 

A Pályázati Felhívás és a részletes Pályázati Dokumentáció (Útmutató és a Formanyomtatványok) elektronikusan letölthetők Szociális és Munkaügyi Minisztérium www.szmm.gov.hu valamint a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája (www.bmik.hu/tavmunka.html) honlapjáról.

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB