spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2008. január arrow KÖZLEMÉNY
KÖZLEMÉNY
2008. január 23.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

 

MILYEN CÉLOK VEZÉRELTÉK AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGOT A 2008. ÉVBEN BENYÚJTANDÓ ADÓBEVALLÁSOK MÓDOSÍTÁSÁBAN?

Az APEH elnöke által életre hívott Bevallás Korszerűsítési Fórum keretében – melynek tagjai civil szervezeteket képviselő a bevallási programokat leginkább felhasználó professzionális könyvelő irodák, adótanácsadók, bérszámfejtő programokat fejlesztő informatikai szolgáltatók, államigazgatási szervezetek - az adóbevallások egyszerűsítése, korszerűsítése és bevallások kitöltését segítő szolgáltatások bővítése, célként fogalmazódott meg.
A bevallások tervezése és kialakítása során széleskörű egyeztetések következtében szakmai konszenzus jött létre. Számos általános és konkrét igény fogalmazódott meg a bevallások kitöltő ellenőrző programjaival szemben. Az igények és követelményrendszer felállítását követően, a  2008. évben bevezetésre kerülő adóbevallási nyomtatványok készítésekor - a költségvetési bevételek és az adózói kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében - az APEH elsődlegesen arra törekedett, hogy a 2008. január 1-tõl hatályba lépő jogszabályokat is figyelembe véve, számos szolgáltatással segítse  az adóbevallások elkészítésének menetét, ezáltal

·        újszerű megoldásokat hozzon létre, előlap által vezérelt kitöltő programmal könnyítse a bevallások előállítását.

·        lehetőséget biztosítson arra, hogy 2007. évi kötelezettségét önellenőrizni, pótolni tudja az adózó.

·        az azonos típusú bevallásokat egy bevallásba foglalja.

·        az adattartalmat rendszerbe foglalja, amely mind az adókötelezettségekre, mind a tájékoztatókra kiterjedjen.

·        az internetes felhasználói felületek könnyebben kezelhetőek legyenek, szövegablak nyújtson segítséget.

·        aktív segítséggel – példák bemutatásával – egyszerűbbé tegye a bevallások kitöltését.

 

AZ „EGYSZERÛSÍTÉS ÉS KORSZERÛSÍTÉS JEGYÉBEN MILYEN EREDMÉNYEK SZÜLETTEK?

Az előzőekben jelzett célok megvalósításának eredményeképpen

·        jelentősen csökkent a 2008. évben bevezetett bevallások száma. A 2007. évben használt 59 féle adóbevallás száma 23 féle típusú adóbevallásra és 10 féle típusú adatszolgáltatásra csökkent. Azon adózók számára, akik/amelyek valamely ok miatt az egyszerűsített adóbevallások bevezetése előtti időszakra határidőben nem tudtak eleget tenni adóbevallási kötelezettségeiknek, vagy eleget tettek, de azt módosítani kívánják a jövőben, természetesen 2008. január 1-jét követően is lehetőséget biztosít az APEH. Ennek megfelelően a bevallási kötelezettség, illetőleg önellenőrzés teljesíthetőségének elévülési ideje végéig (általánosságban öt évig) a 2007. évben használt önellenőrzési és pótló bevallásokat (összesen 7 féle) az APEH hatályban tartja.

·        egyszerűsödött az internetes programok használata, ugyanis az egyes kitöltő-ellenőrző programok fejlesztése következtében – a megfelelő paraméterek beállításával – kizárólag azok az oldalak jelennek meg, amelyek a hibátlan kitöltéshez szükségesek.

·        egységes felépítésűek és közérthetőbbek lettek a bizonylatok kitöltési útmutatóiban leírtak, egyes adóbevallások kitöltését példák segítik.

·        ugyanazok az adóbevallások használhatóak, ha a bevallási kötelezettségét pótolni szeretné az adózó, vagy a már benyújtott bevallását önellenőrzéssel kívánja módosítani.

·        elkülönülnek egymástól az adóalapot, adókötelezettséget, annak levezetését tartalmazó adóbevallások a statisztikai célú, illetőleg az adókötelezettségek alátámasztását igazoló adatokat tartalmazó bevallásoktól (adatszolgáltatásoktól),

·        a bevallások alapján biztosítani lehet azokat az adatokat, amelyek a magánszemélyek társadalom-biztosítási (egészségbiztosítási és nyugdíj) ellátásához szükségesek.

·        megvalósult a platform független bevallás kitöltő-ellenőrző programok általános használata.

Az APEH – kiemelten a magánszemélyek által benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásnál – „aktív help” szolgáltatással kívánja még vonzóbbá tenni az Internetes kitöltő-ellenőrző program-szolgáltatását. Az új szolgáltatás bekapcsolásával a szövegablakban az egyes soroknál megjelenik az adott sorhoz tartozó részletes kitöltési útmutató, amely segítséget nyújt a bevallás elkészítésében. Ez a szolgáltatás ki is kapcsolható.
Az adóbevallások elektronikus benyújtása mellett 2008. január 1-jétõl lehetőség nyílik arra is, hogy az adózók a törzsadataik bejelentéséhez, módosításához, stb. szükséges törzsadat bejelentő, változást bejelentő-lapjaikat is elektronikusan nyújthassák be. Az új program használatával lehetőség nyílik az APEH nyilvántartásában levő adózói törzsadatok elektronikus letöltésére a már gyakorlattá vált folyószámla adatok lekérdezéséhez hasonlóan, a meghatalmazotti szabályok figyelembevételével.


MILYEN VÁLTOZÁSOKRA KELL FELKÉSZÜLNIÜK AZ ADÓZÓKNAK A BEVALLÁSOK KITÖLTÉSEKOR?

Néhány bevallás kivételével valamennyi bevallásra jellemző, hogy ugyanazt a bevallást kell használnia öt évig az adózónak, ha a bevallással érintett időszakra az adókötelezettsége, vagy önellenőrzési pótléka tekintetében önellenőrzést, vagy ha az adóalapot, adókötelezettséget nem érintő adatok tekintetében helyesbítést kíván végezni, továbbá ha esetleg a bevallási kötelezettségét határidőre elmulasztotta teljesíteni és ezen hiányosságát pótolni szeretné.
Elektronikus úton, hibásan benyújtott bevallás ugyanazon típusú bevallás benyújtásával elektronikus úton javítható.
Az önellenőrzések elvégzése jelentősen egyszerűsödött. Önellenőrzéskor az adatokat bruttó módon kell megadni. A korábbi – önellenőrizni kívánt – bevallás adattartalma áttölthető, így nem kell újra azokat az önellenőrzéskor előállítani. Ezzel minimalizálhatóvá vált az önellenőrzés során feltárt, módosított adatok előállításakor a tévesztési lehetőség. A módosítások a bruttó elven történő levezetés következtében áttekinthetőbbé váltak. Mivel ugyanazt a bevallást lehet használni az első kitöltéskor és az önellenőrzésnél is, ezért csökkenhet a többlet adminisztráció is. Az önellenőrzések során – a bevallásokban külön lapon szereplő önellenőrzési mellékleten – lehetőség van az adókülönbözet kimutatására, amely segítséget nyújt az esetleges önellenőrzési pótlék meghatározására is.
Az internetes programok újdonsággal segítik az adózókat a nyomtatványok hibátlan kitöltésében. Az egyes bevallások esetében előlap áll rendelkezésre, amelyen a nyomtatványt kitöltő beállíthatja, hogy mely adózói körhöz tartozik, milyen időszakra és milyen adónemben teljesíti bevallási kötelezettségét. (Pl.: személyi jövedelemadó bevallás esetén a nyomtatványt kitöltő az előlapon történő jelöléssel meghatározhatja, hogy egyéni vállalkozói minőségében, vagy adószámmal rendelkező magánszemélyként, vagy csak adóazonosító jellel rendelkező magánszemélyként szeretné a bevallást kitölteni.) Az előlapon történő jelölést követően kizárólag azok a bevallási lapok jelennek meg, amelyet ki kell tölteni ahhoz, hogy az adózó a bevallási kötelezettségét a hatályos jogszabályok alapján teljesítse. Ezzel jelentősen csökkenhet a bevallás kitöltési ideje, mivel nem kell azokat a lapokat is végig néznie, amelyek esetlegesen nem rá vonatkoznak.
A kitöltési útmutatók egységes szerkezete a papíralapon készített bevallások kitöltésében is segítséget jelent, mivel az egységes felépítés alapján könnyebben megkereshető a bevallást kitöltő adózó által igényelt információ. Egyes bevallásoknál a kitöltési útmutató példákat is tartalmaz. A példákat, kiegészítve folyamatosan a felhasználók kérdései alapján, külön is tervezzük megjelentetni az APEH honlapján.
Lényeges változás, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-os mértékű rendelkező nyilatkozata – a rendelkező magánszemély választása alapján – négy féle módon is eljuttatható az adóhatósághoz.

·        A személyi jövedelemadó bevallás részeként, a bevallással együtt – külön boríték nélkül – benyújtható.

·        A rendelkező nyilatkozat – a korábbi években megszokottak szerint – külön borítékban, a személyi jövedelemadó bevalláshoz biztosított válaszborítékba tehető, ezáltal külön postaköltsége sem keletkezik a magánszemélynek.

·        Külön borítékba téve, a rendelkező nyilatkozat önálló bizonylatként is beküldhető.

·        Az APEH honlapjáról letölthető programmal kitöltve, elektronikus úton is eljuttatható az APEH részére.

Bármely formában készíti el a magánszemély a rendelkező nyilatkozatát, a benyújtási határidő egységesen 2008. május 20-a


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

 

(forrás: MTI; 2008. 01. 21.)

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB