spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2007. december arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2007. december 13.

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Civil szervezetek 2007. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos szintű kampányának kidolgozására és megvalósítására / NCA-CIV-07-H

Pályázhat: mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A pályázat célja: a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése.

A pályázat beadási határideje: 2007. 12. 27.

További információ: www.nca.hu

 

(forrás: www.nca.hu)

 


A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁSA az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatására, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében.

A pályázati program célja:
A környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - részvételének erősítése és növelése a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásokban.

A pályázatok benyújtása és elbírálása:
A pályázatot magyar nyelven a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 1 eredeti és 2 másolati (nyomtatott) példányban, valamint 1 db cd lemezen, postán, ajánlott küldeményként kell feladni, a felhívásban megjelölt Támogatásközvetítő szervezethez.
A Támogatásközvetítő szervezet neve, és címe:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Költségvetési és beruházási Főosztály
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
A pályázati adatlap és útmutató letölthetı a KvVM honlapjáról (
www.kvvm.hu/aktuális/pályázatok), illetve - adathordozó (cd vagy floppy lemez) ellenében - beszerezhető kedden és szerdán 9-15 óráig, csütörtökön 9-17 óráig, illetve pénteken 9-13 óráig a következő címen:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Zöld-Pont Szolgálat
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
A pályázat beadásának határideje: 2008. január 17.

(forrás: www.nfu.hu)

 


A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG PÁLYÁZATOT ÍR KI Alternatív munkaerő-piaci programok / TAMOP 1.4.1/07/1 címmel.

Pályázhatnak: egyesületek, szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, egyházak, egyházi intézmények, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok (és nonprofit Betéti Társasági és nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasági formájú jogutódjai), egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek ;

A pályázat célja:

A hátrányos helyzetű emberek társadalmi részvételének javítása érdekében komplex beavatkozásokra van szükség. A leghátrányosabb csoportok számára a társadalomba és a foglalkoztatásba való bekapcsolódás csak akkor lehet reális lehetőség, ha ehhez több irányú, összehangolt segítséget kapnak. Mivel a szegénység és a munkaerőpiacról való kiszorulás gyakoribb a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok körében, az aktivizálás és a
munkaerő-piaci reintegráció során törekedni kell a komplex segítségnyújtás mellett a befogadó környezet, az egyenlő esélyek és diszkriminációmentes társadalmi és gazdasági feltételek kialakítására.

(forrás: www.nfu.hu)


A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATOT ÍR KI olyan civil szervezetek támogatására, amelyek az Európai Unióhoz kötődő saját tevékenységüket szeretnék széles körben a pályázatra benyújtott online médián keresztül a civil újságírás formájában ismertté tenni. A cél a lakosság széles körét elérő, újszerű formai elemekre
épülő, tartós civil tartalomszolgáltatásnak és annak promóciójának támogatása, amely elősegíti az Európai Unióval, az európai értékekkel kapcsolatos tudatosságot és az aktív európai polgár-szemlélet kialakulását.

A pályázat keretében olyan, a civil szervezet számára új online kommunikációs megjelenési forma alkalmazását/kialakítását támogatjuk, amelynek segítségével a pályázó uniós tematikája szélesebb ismertséget szerezhet.

Pályázhatnak: civil szervezetek
· amelynek céljai összeegyeztethetőek a pályázati kiírás céljaival,
· amelyet Magyarországon vettek nyilvántartásba 2005. szeptember 1. előtt,
· amely az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja;

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatok beérkezési határideje: 2007. december 27.

A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani.

Cím: Külügyminisztérium
Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztály Titkársága 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát: KÜM-2007 KKF-3 pályázat.

A pályázati űrlap és a nyilatkozatok a Külügyminisztérium honlapjáról
(
http://www.kulugyminiszterium.hu/pályázatok) letölthető.
A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információkért kizárólag írásban lehet a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztálya Titkárságához (fax: 06 1 4581901, e-mail:
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) fordulni.

(forrás: www.civil.info.hu)

 


A DIÁK –ÉS IFJÚSÁGI ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (DUE) tizennyolcadik
alkalommal írja ki országos diákmédia pályázatát.

Pályázhatnak: Bármelyik iskolatípus tanulói, szerkesztőségei pályázhatnak (a felső korhatár: 25 év).

A feltöltő felület december 1-jétől lesz elérhető honlapunkon: http://www.due.hu
A részletes pályázati kiírás, a pályázatok benyújtásának tudnivalói, az értékelési szempontok és egyéb információk megtalálhatók honlapunkon.
A pályázatok beadási határideje: 2008. február 15.
Cím: DUE 1576 Budapest, Pf. 10
Eredményhirdetés: 2008 áprilisában a Budapesten megrendezendő XV. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon.

További információk: DUE Irodában: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11. Tel.: (06-1)222-8213, E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

(forrás: www.due.hu)

 


 

AZ EGÉSZSÉGES TELEPÜLÉSEKÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatot ír ki 5000 lelkesnél kisebb községek önkormányzatai illetve civil szervezetei számára egészségtervek megvalósítására.

 

Az Alapítvány az egymással összefogó, közös programokat is szervező települések közösségi klubjait, rendezvényeit, tevékenységeit kívánja segíteni vissza nem térítendő támogatással, a 30 százalékos önrészt önkéntes munkával kell biztosítaniuk a jelentkezőknek.

Pályázat célja:

hogy ösztönözze és elősegítse a közösségi igények helyben, illetve a szomszédos települések összefogásával történő megoldását, illetve,

hogy fejlessze a kistelepülések kapcsolati hálózatát helyi és mikrotérségi szinten.

Pályázók köre:

Település képviseletében pályázhat az a szervezet, amely az alábbi kritériumok mindegyikének megfelel:

  • Magyarországon bejegyzett önkormányzat, önkormányzati működtetésű intézmény, civil és/vagy nem-kormányzati szervezet, közhasznú társaság, egyházi és egyházi működtetésű intézmény, amely
  • olyan településen tevékenykedik, amely legfeljebb 5000 fő lakosságszámmal rendelkezik.
  • Szándékában áll a helyi közösségek bevonásával elkészíteni vagy aktualizálni a település egészségtervét, és a szomszédos település(ek) képviselőivel közös programokat tervezni és megvalósítani.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. március 20.

További információ: hétfőtől péntekig 9-12 óra között (06/1)-302-0178 telefonszámon, illetve a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen.

 

(forrás: www.egeszsegterv.hu)

 


 

A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET vizuális arculatának kialakítására, logópályázatot hirdet.  A DARKE, honlapjának beindítása alkalmából az alábbi felhívást teszi közzé:

 

A logónak a szervezet tevékenységét, szellemiségét kell tükröznie. Követelmény, hogy a logó legyen színesben és fekete-fehérben, valamint kis és nagy méretben is jól megjeleníthető.
Az egyesület a logót saját működési körében, valamint kimenő dokumentumain, népszerűsítő kiadványokban, illetve az Interneten kívánja használni.

Pályázhat: A pályázatra bárki, személyenként legfeljebb 3 tervvel nevezhet.

A pályázatokat a következő címre kell beküldeni:
Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület

Békéscsaba, Orosházi út 32.

 

Beérkezési határidő 2007. december hó 20. 

A legjobb logó nyereménye: 20.000 Ft (vásárlási utalvány)

 

További információk: (http://darke.csabanet.hu/).

(forrás: http://darke.csabanet.hu/)

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB