spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2007. november arrow NCA HÍREK
NCA HÍREK
2007. november 19.
Az Országgyűlés 2007. november 5-én (207 igen, 47 nem, 23 tartózkodás)   elfogadta a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban Szftv.) módosításáról szóló előterjesztést.

A törvény módosítását - a megalkotása óta eltelt tíz év alatt - a gyakorlati megvalósítás során felhalmozódott tapasztalatok tették szükségessé. A módosítási javaslat – mely „ A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei 2006-2010”  című programnak (civil stratégiának) is része volt - előkészítése során az előterjesztő Pénzügyminisztérium kikérte a civil szervezetek véleményét, és az érintettek javaslatainak többségét beépítette a normaszövegbe.

 

A legjelentősebb változás a törvényben, hogy főszabályként megszűnik a jelenlegi ún. borítékos rendszer, és a rendelkező nyilatkozat az adóbevallási nyomtatvány részét fogja képezni. Az elfogadott módosítás egységesíti a rendelkező nyilatkozatok benyújtási határidejét is (május 20-a!). A jövőben a rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos augusztus 31-ei összesített adatokról a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tárca, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közvetlenül is tájékoztatást kap. Ez többek között a Nemzeti Civil Alapprogram forrásának tervezését is megkönnyíti.

Végezetül jelentős könnyítést jelent a civil kedvezményezettek számára, hogy a kapott összeg felhasználásról készített beszámolóikat az SZMM honlapján ingyenesen közzé tehetik.

 

A törvény további módosító intézkedéseiről részletesen a www.nca.hu oldalon tájékozódhat.

 

(forrás: www.nca.hu)

 

 


 

A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának üléséről

A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa 2007. november 14-én, szerdán 11 órától tartja soron következő ülését az ESZA Kht. új, Váci úton lévő székházában (1134 Budapest, Váci út 45. C épület 209-210-es tárgyaló).

Az ülésen napirendre kerül a 2008. évi támogatási elvek kidolgozása, az összeférhetetlenségi szabályok módosítására beérkezett előterjesztés vitája és a 2007-es kizárt pályázók áttekintése is.

 

(forrás: www.nca.hu)

 


Helyszíni ellenőrzés a 2006. évi NCA előirányzatból támogatásban részesült szervezeteknél

2007. október 9-én a Tanács elnökének és titkárának, valamint az NCA Miniszteri Titkársága képviselőjének jelenlétében a Magyar Államkincstár kiválasztotta az NCA 2006. évi előirányzatából támogatást nyert pályázatok közül azokat, amelyeknél helyszíni ellenőrzést kell végezni.

Az NCA Tanácsának ellenőrzés és vizsgálat rendjéről szóló határozatának megfelelően az ellenőrizni kívánt szervezeteket úgy választották ki, hogy három mutató – a jogi státusz (társadalmi szervezet/alapítvány), a területi eloszlás (régió, megye) és a támogatási összeg – figyelembevételével csoportokat hoztak létre, majd abból az összes megkötött szerződésszám 8%-át véletlenszerűen választották ki számítógépes program segítségével.

Ez a kiválasztási eljárás alkalmas arra, hogy az ellenőrzés alá vont szervezetek között a támogatás arányában forduljanak elő a fenti szempontok, azaz ha a legtöbb támogatást ez évben a budapesti székhelyű társadalmi szervezetek nyerték, akkor az ellenőrzöttek körében is a legtöbbször ezek a szervezetek szerepelnek majd.

A fenti kiválasztási szempontok szerint – a 8 %-os arányon felül – az OFA/2006/CSZFKN/6125 program nyertes pályázóinak 10 %-át is ellenőrzés alá kell vonni.

Emellett helyszíni ellenőrzést kell végezni azon szervezetek összes szerződésénél is, amelyek a 2006. évi előirányzatból legalább 15 millió Ft támogatásban részesültek az Alapprogramból.

A kiválasztási eljárás eredményeképpen a Kezelőszervezet munkatársai 929 (db) támogatási szerződés megvalósulását fogják a helyszínen ellenőrizni, a kiválasztott szervezetek erről előzetesen írásos értesítést kapnak. Az ellenőrzésre kijelölt szervezetek listája a  http://www.nca.hu/download.php?fil_id=6718 honlapon megtalálható.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Tanács döntése értelmében a működési célú támogatások esetében a Kezelőszervezet utólagos ellenőrzést folytat, vagyis a működési támogatásra pályázók a támogatási időszak lejártát követően, a beszámoló benyújtása és ellenőrzése után számíthatnak a helyszíni ellenőrzésre.

Szakmai programok esetében az ellenőrzés a teljes támogatási időszakban lefolytatható.

 

Budapest, 2007. október 15.

Nemzeti Civil Alapprogram Miniszteri Titkársága

 

(forrás: www.nca.hu)

 

 


 

 

Tájékoztató a 2007. évi pályázatok helyzetéről

Az érintett civil szervezetek a www.esf.hu oldalon olvashatják az ESZA Kht. tájékoztatóját a döntéshozó kollégiumi ülések időpontjáról, a támogatási jegyzőkönyvek ellenjegyzésének, a szerződések kiküldésének és a kifizetések várható időpontjáról.

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB