spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2007. április arrow BEMUTATKOZIK A MEDGYESEGYHÁZI FIATALOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
BEMUTATKOZIK A MEDGYESEGYHÁZI FIATALOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2007. április 13.

A medgyesegyházi lakosokra közismerten jellemző munka-és lakóhelyszeretet, valamint kreatív fejlesztő törekvések találkozásából 1993-ban Medgyesegyházán útjára indult egy kezdeményezés.

A település önkormányzata és intézménye, a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a lakosság összefogásával először került megrendezésre az azóta már országos és nemzetközi hírnévnek örvendő Dinnyefesztivál. A programsorozat sikere nagymértékben köszönhető annak az újító szándékú, kreatív és kitartó csapatnak, amelynek tagjai évről-évre egyre több tapasztalattal látták el a fesztivál szervezésével, lebonyolításával járó feladatokat.

 

Az eredményes, a település lakosságának és vendégeiknek sikert és örömöt szerző közös munka egy igazi összetartó, egymással szolidáris közösséggé kovácsolta azt a néhány tucat medgyesegyházi lakost, akik 2002-ben – felismerve, hogy egyazon célért dolgozva, ugyanazon elveket vallva képesek lehetnek saját és településük jövőjének befolyásolására – intézményesítették együttműködésüket, s megalapították a Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesületet 30 fővel.

Az egyesület deklarált feladatai között azóta is elsődleges célként szerepel a helyi társadalom összetartozását, gazdasági-társadalmi hagyományainak, értékeinek megőrzését, továbbörökítését elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő közösségfejlesztő, kulturális programok megvalósítása. A kisebb rendezvények, programok szervezésén túl, a szervezet tagjai továbbra is tevékenyen közreműködnek a Dinnyefesztivál és a Medgyesegyházi Napok megszervezésében és lebonyolításában, sőt, egyre bővülő anyagi lehetőségeinek köszönhetően azok finanszírozásához is képesek hozzájárulni.

Az egyesület pénzügyi erőforrásai révén, a gyermek- és ifjúsági tevékenysége részeként,  a település alapfokú nevelési intézményei számára is évről évre nagyobb összegű támogatást biztosít, melynek révén az óvodás és iskolás gyermekek egy-egy színvonalas kulturális műsor részesei lehetnek. Saját ösztöndíj-programja keretében két, hátrányos helyzetű helyi fiatal számára is segítséget nyújt felsőfokú tanulmányaik folytatásához.

E kiterjedt tevékenységi kör lelkiismeretes, a kezdeti céloknak megfelelő módon való ellátásához, új kezdeményezések felkarolásához elengedhetetlen a pénzügyi, politikai függetlenség. E szemléletet magáévá téve, az egyesület a kiadásait kizárólag tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Az aktív működéshez szükséges források ily módon való előteremtése nem csak nagyfokú szabadságot biztosít, de egyfajta visszaigazolásként is szolgál.

 

Az 1%-os adófelajánlásokból származó egyre nagyobb bevételek, valamint az, hogy 2006 szeptemberében Medgyesegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a „Medgyesegyházáért Emlékérmet” adományozta az egyesületnek, azt jelzi, hogy a közösség a település kulturális életének felpezsdítése érdekében végzett munkáját a helyi emberek elismerik, értékelik. A folyamatos fejlődés elérése érdekében a szervezet pénzügyi politikájának másik alappillérét a rendelkezésre álló szervezeti-pénzügyi keretek, a pályázati lehetőségek maximális kihasználására törekvés jelenti.

A Nemzeti Civil Alapprogram, illetve a korábbi Informatikai és Hírközlési Minisztérium forrásaiból többször elnyert támogatásoknak köszönhetően jelentős informatikai fejlesztésekre (számítástechnikai eszközök beszerzése, internet kapcsolat kiépítése) kerülhetett sor, mely azon túl, hogy a tagság számára biztosítja az információs társadalomban való részvétel tárgyi feltételeit, alapot teremtett egy olyan programban való részvételre, mely nemcsak az egyesület és a település, de a kistérség szempontjából is meghatározó fontosságú lehet.

Az Európai Unióban másfél évtizedes múltra visszatekintő, hazánkban 2004-től induló LEADER+ Vidékfejlesztési Program a Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület kezdeményezésére – Dombiratos, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós községek részvételével megalakult Kertészek Földje Akciócsoport révén – térségünkben is jelentős fejlődési folyamatot indíthat el.

A közösségi kezdeményezés két legfőbb specifikuma s egyben előnye, hogy a helyben élőket (a köz-, civil- és gazdasági szféra képviselőit egyaránt) a térségük hosszú távú fejlődését meghatározó döntések meghozatalában való részvételre ösztönzi, illetve, hogy a fenntartható fejlődés gondolatából kiindulva arra törekszik, hogy az egyes térségek fejlesztési elképzeléseiben hangsúlyosan jelenjenek meg az adott terület belső lehetőségei, korlátai, a jellegzetes kulturális, gazdasági, társadalmi és környezeti tényezők.

Ezen ajánlásokat figyelembe véve a Kertészek Földje Akciócsoport elkészítette „A Jövő záloga a Kertészek Földjén” c. Helyi Vidékfejlesztési Tervét. A stratégia átfogó célja a térségre jellemző, főként kertészeti kultúrákra alapozott olyan helyi gazdaságfejlesztés, melynek segítségével magasabb jövedelem érhető el az itt élők számára, illetve megfelelő munkalehetőségek teremtésével csökkenthető a fiatalok elvándorlásának nagysága.

A vidékfejlesztési terv megvalósításához az első magyarországi LEADER Program 90 millió forintos támogatást nyújt. Az ezen összeg felhasználásához szükséges adminisztrációs, koordinációs és kommunikációs feladatok végrehajtását, vagyis a program teljes mértékű helyi szintű lebonyolítását egy ún. munkaszervezet, a Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület végzi.

E – remélhetőleg sikeres – tevékenység révén a szervezet a jövőben nemcsak jelentős fejlesztési források, megszerzésére válhat alkalmassá, de komoly tapasztalatokra tehet szert az együttműködés és hálózatépítés terén is, s ami a legfontosabb, hozzájárulhat több olyan fejlesztési elképzelés sikeréhez, melyek a kis közösségek érdekeit, értékeit magukban hordozva elősegítik a vidéki életminőség javulását.

Ilyen kezdeményezésnek tekinthető az egyesület legújabb projektje, melyben terveink szerint egy olyan „interaktív” közösségi tér kialakítására kerülne sor, ahol a tárgyi feltételek biztosításával hozzásegítenénk egyes célcsoportokat (elsősorban a felsőfokú tanulmányokat folytató helyi fiatalokat és a helyi gazdasági szereplőket) azon informatikai és internetes ismeretek eléréséhez, melyek napjainkban elengedhetetlenek a munkaerő-piaci, illetve versenypiaci érvényesüléshez. Ezáltal biztosíthatjuk, hogy a modern kor vívmányai segítségünkre legyenek gazdasági-társadalmi hagyományaink védelmében, identitásunk megőrzésében. 

Ruck Márton, az MFKE elnöke

 

 

 
Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB