spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2007. április arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2007. április 13.

Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására / NCA-DA-07

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.

 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A Dél-alföldi Regionális Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 501 626 000 Ft-ot oszthat szét.

A támogatottak köre
Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat:
a) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
b) a dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük.
 

A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2007. június 1. és 2008. május 31. között elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének egyszeres könyvvitel esetén a támogatási időszakban, kettős könyvvitel esetén legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


Beadási határidő:
2007. április 25.


A beadás helye:
A papíralapú pályázatot, a pályázat papíralapú mellékleteit és a regisztrációs nyilatkozatot az alábbi postacímre kell benyújtani:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf. 102
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16. 00 óráig az alábbi címen:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96. 

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja civil szervezetek szakmai programjainak támogatásán keresztül.

 

A meghirdetett kategóriák:

Civil szervezetek képzésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-CIV-07-A)

Támogatási keretösszeg: 160.000.000,-Ft

Települési/kistérségi szintű civil érdekérvényesítést és a társadalmi nyilvánosságot szolgáló projektek támogatása (Pályázat kódja: NCA-CIV-07-B)

Támogatási keretösszeg: 100.000.000,-Ft

Modellértékű fejlesztő-szolgáltató tevékenységek oktatási célra is alkalmas bemutatását, a jó gyakorlatot népszerűsítő megjelenésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-CIV-07-C)

Támogatási keretösszeg: 55.000.000,-Ft

Civil szervezetek szakmai tanulmányútjának támogatása (Pályázat kódja: NCA-CIV-07-D)

Támogatási keretösszeg: 25.000.000,-Ft

Tanácsadói szolgáltatások létrehozásának és működtetésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-CIV-07-E)

Támogatási keretösszeg: 49.000.000,-Ft

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. május 11.

 

Pályázatot azon társadalmi szervezetek vagy alapítványok nyújthatnak be, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további előírásoknak. A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás tartalmazza.

 

Internetes pályázás:

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az NCA-CIV-07-A, az NCA-CIV-07-C és az NCA-CIV-07-E kódszámú kategóriákra kizárólag internetes pályázással lehet pályázni. Pályázatuk interneten keresztül történő benyújtásához regisztrálniuk kell az internetes pályázatkezelő rendszerben a www.esf.hu honlapon. A Kollégium másik két pályázatára (NCA-CIV-07-B és NCA-CIV-07-D) kizárólag papíron benyújtott pályázatokkal lehet pályázni.

Forrás: www. nonprofit. hu 

 

 


Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek 2007. évi szakmai programjainak támogatására

 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának segítését szolgálja.

A meghirdetett kategóriák:

Magyarországi civil szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-NK-07-A)

Támogatási keretösszeg: 100.000.000,-Ft

Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-NK-07-B)

Támogatási keretösszeg: 3.000.000,-Ft

Magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatása (Pályázat kódja: NCA-NK-07-C)

Támogatási keretösszeg: 200.000.000,-Ft

Civil szervezetek európai integrációs tevékenységeinek támogatása (Pályázat kódja: NCA-NK-07-D)

Támogatási keretösszeg: 50.000.000,-Ft

Nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjának támogatása (Pályázat kódja: NCA-NK-07-E)

Támogatási keretösszeg: 25.000.000,-Ft

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. május 11.

 

Pályázatot azon társadalmi szervezetek vagy alapítványok nyújthatnak be, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további előírásoknak.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás tartalmazza.

 

Internetes pályázás:

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az NCA-NK-07-E kódszámú, „Nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjának támogatása” című kategóriára kizárólag internetes pályázással lehet pályázni. Pályázatuk interneten keresztül történő benyújtásához regisztrálniuk kell az internetes pályázatkezelő rendszerben a www.esf.hu honlapon. A Kollégium másik négy pályázatára kizárólag papíron benyújtott pályázatokkal lehet pályázni.

 

További információk:

Részletes pályázati anyagok beszerzése, és információ kérhető a http://www.nca.hu, valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve a pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető a megyei civil szolgáltató központokon keresztül.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a megyei civil szolgáltató központokban (bővebben az egyéb információk rovatban), illetve az ingyenesen, 9. 00-15. 00 óra között hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  e-mail címen is kaphatnak.

 

A Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ elérhetőségei, ahol az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiumának pályázati kiírásai, a pályázati adatlap, EPER felhasználói kézikönyv, és egyéb pályázati tanácsadás kérhető az alábbi elérhetőségeken, és időpontokban:

 

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

Címe: 5600 Békéscsaba, Luther u. 6.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9. 00-16. 00

Telefon: 66/442-122

Fax: 66/445-765

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Honlap: http://civilek.csabanet.hu

 

Csabai Civilek Irodája

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Ügyfélfogadási idő: Csütörtök: 10. 00-17. 00

Telefon: 66/449-222

Fax: 66/449-336

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Honlap: http://civilek.csabanet.hu                                         

 


 

A Szülőföld Alap Kulturális és Egyházi Kollégiuma a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006. (XII. 27) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet.


 A pályázat célja és a pályázat céljára rendelkezésre álló összeg:

Határon túli magyar művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, örökségvédelmi vagy egyházi célokkal, könyvkiadással, -terjesztéssel kapcsolatos programok, tevékenység, határ menti együttműködésben megvalósuló kulturális programok, illetve a kisebbségben élő magyarsággal foglalkozó kutatások, publikációk (tanulmánykötetek, szakcikkek, elemzések) támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 22,7 millió HUF
A pályázók köre: magyarországi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek
A pályázat beérkezésének határideje: 2007. április 20.
Legalacsonyabb pályázható összeg: 500 000 Forint

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (a Szülőföld Alap honlapján megtalálható Pályázati Adatlapot és mellékleteit) egy eredeti példányban, postai küldeményként a Szülőföld Alap Iroda, 1357 Budapest. Pf. 1 címre kérjük eljuttatni.
További információk a http://www.szulofold.hu honlapon találhatók.

 


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
pályázatot hirdet
"A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése"
támogatási program megvalósítására

A program célkitűzése: A jelen pályázati program célja a foglalkozási rehabilitációt, valamint a rehabilitációs foglalkoztatást érintő új jogszabályok alkalmazására való felkészülés elősegítése, a támogatási rendszer reformjához kapcsolódó átmenet kezelése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, munkahelyeinek megőrzése, a csoportos létszámleépítések megelőzése.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18/C. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 73. §-a hatálya alá tartozó munkáltató, feltéve, ha

A támogatás formája és mértéke: Támogatás legfeljebb a megváltozott munkaképességű, munkaviszonyban álló munkavállalók részére kifizetett munkabér és járulékai együttes összegének 100%-áig adható, amely személyenként és havonta nem haladtja meg a 100 000,- forintot. NEM nyújtható támogatás a megváltozott munkaképességű, munkaviszonyban álló munkavállalók részére kifizetett munkabér és járulékainak azon összegére, amely a munkáltató számára bármilyen forrásból megtérül.

Támogatható költségek: E támogatási program keretében támogatható az 5. pontban meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalók számára kifizetett, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott munkabér, továbbá ezen munkabér

  • egészség- és nyugdíjbiztosítási járuléka,
  • munkaadói járuléka, valamint az
  • egészségügyi hozzájárulás.

A támogatás időtartama: Támogatás legfeljebb 6 hónapos foglalkoztatáshoz igényelhető a 2007. július 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő időszakon belül.

A pályázatok benyújtási határideje: A pályázatokat legkésőbb 2007. szeptember 30-áig lehet folyamatosan benyújtani, postára adni. A határidő után beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

Egyéb információ, tudnivalók:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázat hivatkozási számának megjelölésével:
1. telefonon az 555-2904 Buzási János programvezetőnek,
2. e-mailben: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ,
3. telefaxon: 555-2929,
4. levélben: OFA posta címén 1301 Budapest Pf.: 84
lehet feltenni.


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága

pályázatot hirdet

 

a 2007. évi KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS

elnyerésére

 

A pályázat célja: A békéscsabai állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális tevékenységének támogatása. A békéscsabai lakosságnak szóló programok prioritást élveznek.

 

A pályázók köre:

-egyéni pályázók (alkotó-, előadóművészek)

-nyugdíjas klubok

-egyesületek, alapítványok, szervezetek,

-rendezvényszervezők

-egyházak, gyülekezetek

-Békéscsabán működő közművelődési intézmények

(Kivéve a külön döntés alapján támogatott programok és rendezvények.)

 

Kategóriák:

A. kategória: Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos művészeti tevékenység, művészeti alkotások létrehozása és/vagy bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése.

1)        Irodalom

2)        Színházművészet

3)        Zeneművészet

4)        Tánc- és mozdulatművészet

5)        Képzőművészet

6)        Fotóművészet

7)        Film- és videoművészet

 

B. kategória: Közművelődési rendezvények szervezése.

A céltámogatás elnyerésének módja és feltételei:

Támogatást kaphatnak a közművelődési és művészeti szakterületek pályázói kizárólagosan

 2007. március 1. és 2008. március 31. között megvalósuló kulturális céljaikra.

Egy pályázó 2 kategóriában élhet a pályázati lehetőséggel, egy kategóriában 2 pályázat benyújtására van mód. Ugyanazzal a programmal csak egy kategóriában lehet pályázni.

Kérjük, a borítékra írják rá a kategóriát!

A pályázati úton elnyerhető összeg maximális összege: 150.000.- Ft.

A közművelődési intézmények külön elbírálás alá tartoznak.

 

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élveznek:

- a már működő alkotók, kulturális közösségek,

- a városlakók körében nagyobb érdeklődésre számot tartó: művészeti, közművelődési igényeiket nagyobb mértékben kiszolgáló kulturális rendezvények, programok.

 

A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni.

Pályázati határidő:                2007. április 20.

Elbírálás:                               2007. május 31.

 

A pályázatokat a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság bírálja el. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A bizottság a pályázatot hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítő információk alapján tudja értékelni.

 

(Támogatást az nyerhet, aki az önkormányzattól a bármikor kapott közművelődési támogatással elszámolt.)

 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:

                        Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

                        Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Közművelődési Csoportja,

Hudák Regina (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

Pályázati űrlapok letölthetők a www.bekescsaba.hu weboldalról.

Forrás: www.bekescsaba.hu

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB