spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2013. szeptember arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2013. szeptember 04.

Fiatalok Lendületben Program 2013 – Pályázatok nem-formális nevelési programok támogatása céljából

 

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései: 

•a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre; 

•a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban; 

•a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése; 

•hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez; 

•az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása. 

Pályázhatnak: A Fiatalok Lendületben projektekről szóló pályázatokat a résztvevőket képviselő projektpartnerek nyújtják be. 

A projektet megvalósítani kívánó csoport 

•nonprofit/társadalmi szervezet, 

•helyi vagy regionális közintézmény, 

•fiatalok informális csoportja, 

•európai szintő ifjúsági szervezet (ENGO), amelynek legalább nyolc programországban van tagszervezete, 

•nemzetközi nonprofit civil szervezet, vagy 

•ifjúsági, sport vagy kulturális rendezvényt szervező profit-orientált szervezet, 

amely hivatalosan bejegyezve a program- vagy partnerországok egyikében működik 

A pályázat részletei 

Az Európai Bizottság által meghatározott prioritások a 2013-as évre: 

1.EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG – Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását részesíti előnyben, amelyek az európai állampolgársággal járó állampolgári jogokra hívják fel a figyelmet, az Állampolgárok Európai Évével összefüggésben. 

2.ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL – Olyan projektek szorgalmazása, amelyek révén a fiatalok tájékozott, aktív állampolgárokká válnak, ezzel is hozzájárulva a 2014-es európai parlamenti választásokon való nagyobb számú részvételhez. 

3.INKLUZÍV NÖVEKEDÉS – Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását szorgalmazza, amelyek a fiatalok elköteleződését növelik az inkluzív, azaz minden társadalmi rétegre kiterjedő növekedés iránt, különös tekintettel olyan projektekre, amelyek 

•a munkanélküli fiatalok kérdésével foglalkoznak, a munkanélküli fiatalok mobilitását és aktív társadalmi részvételét ösztönzik. A Program minden alprogramjában előnyt élveznek azok a projektek, amelyek esélyt teremtenek a munkanélküli fiatalok számára a Fiatalok Lendületben Program nyújtotta lehetőségekhez való hozzáférésre. 

•a szegénység és kirekesztettség kérdéskörét dolgozzák fel, és felhívják a fiatalok figyelmét ezekre a problémákra. Ennek értelmében külön hangsúlyt kell fektetni a fiatal bevándorlók, a hátrányos helyzetű fiatalok és a roma fiatalok helyzetének segítésére. 

4.VÁLLALKOZÓKÉSZSÉG – Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását, vállalkozókészségét fejlesztik, különösen az ifjúsági kezdeményezéseken keresztül. 

5.EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD – A szabadtéri tevékenységekhez és grassroots sportokhoz (amatőr, kedvtelésből, nem hivatásos vagy professzionális keretek között űzött sporttevékenység) köthető projekteket is előnyben részesítik. Ez a társadalmi befogadást és a fiatalok aktív társadalmi részvételét erősíti. 

6.A 2013-as nemzeti prioritás Magyarországon: Interregionális, határmenti régiók közötti együttműködések erősítése 

Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program: 

•projektek finanszírozása, 

•az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének finanszírozása. 

Alprogramokról, beadási határidőkről bővebb információ található a www.yia.hu oldalon, a Pályázóknak menüben. 

Beadási határidő és a projekt kezdete: október 1.: január 1. – június 30. 

Kapcsolat: NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda 

Tel.: (+36-1) 237-6700 

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges 

Tovább lehet pályázni a LEADER program 2013-as pályázatára

 

A vidékfejlesztési miniszter 2013 májusában rendeletet adott ki a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások nyújtásáról. A LEADER 2013 pályázat célja versenyképességi, környezetgazdálkodási és életminőség javító intézkedések támogatása közösségi célú és vállalkozási célú fejlesztéseken keresztül. 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatósága közleményt adott ki, mely szerint a beadási határidő 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-re módosul. 

A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás kihirdetése folyamatban van. 

További információ: mvh.gov.hu 

Pályázat fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények megvalósításához projektötletek benyújtására

 

A projekt-kiválasztási eljárás célja 

A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó vidékfejlesztési projektötletek (a továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása. 

Olyan - az alábbiakban meghatározott - országos, térségi és helyi fórumok, események megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 2012-2013. évi Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz: 

1. szakmai műhelyek, konferen- ciák szervezése és megrendezése, ahol módszertanilag koordinált szakmai munka, tudásátadás    folyik, úgy mint:

o szakmai konferencia

o szakmai műhely, workshop, amely biztosítja a kiemelt vidékfejlesztési programok szakmai támogatását, tudományos figyelemmel kísérését, avagy alkalmas tapasztalatok, bevált jó gyakorlatok megosztására, cseréjére. 

2. információs és tájékoztató fórumok vidéki szereplők részére, úgy mint:

o    kiállítás

o    konferencia

o    hazai vagy külföldi projektlátogatás

o    hazai vagy külföldi tanulmányút, amely alkalmas információ cserére és információ átadásra egyes érintett felek között; alkalmas a sajtó és a közvélemény informálására; elősegíti a térségközi vagy nemzetek közötti kooperációt; fórumot biztosít az MNVH és az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) közötti együttműködés elmélyítésére. 

3. helyi közösségek bevonásával megvalósuló helyi, illetve szakmai identitást erősítő események, a vidéki közösségek erősítését szolgáló kezdeményezések, 

úgy mint:

o    mezőgazdasági, kulturális, gasztronómiai seregszemle, amely segíti a magyar vidékről alkotott összkép javítását; segíti a térségközi kapcsolatok elmélyítését, a közösségi élmény és összetartozás erősítését; ösztönzi a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását. 

A projektötlet megvalósítására kizárólag a jelen felhívásban meghatározott benyújtási határidő utolsó napját követő harmadik hónapban (2013. december) van lehetőség.   

A rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000 Ft.

A projektötletet benyújtók köre: Kizárólag a projektötlet feldolgozója által jelen felhívást megelőzően lefolytatott előzetes nyilvántartásba vételi eljárás során megfelelt, azaz ténylegesen nyilvántartásba vett, tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kötődő vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező magyarországi szervezetek és személyek (a továbbiakban: Partner). 

A projektötlet benyújtásának határideje: 2013. szeptember 1. - 2013. szeptember 20. 23:59 óra 

Bővebb információ: a http://www.mnvh.eu, és a http://www.umvp.eu honlapon.

 

Pályázat zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása céljából 

A Balassi Intézet pályázatot írt ki a „Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása” céljából a Pro Renovanda Cultura Hungariae Program keretén belül. 

A pályázat célja: 

I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása 

•Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. 

•A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság területi és központi rendezvényeinek megvalósításához szükséges források, tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése. 

Pályázók köre 

•magyarországi és határon túli amatőr kórusok amelyek jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek 

•magyarországi és határon túli amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, •közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény szerint, megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet, 

Rendelkezésre álló keretösszeg: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 300.000 Ft. 

Előnyt élveznek azok a kórusok, amelyek a XX. és XXI. század magyar kórusműveit – különös tekintettel Kodály Zoltán életművére – szólaltatják meg. 

II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása 

•Az amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű európai versenyeken való részvételének támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése. (Debrecen, Tolosa, Tours, Várna, Arezzo, Gorizia, Maribor, valamint más, nemzetközi szinten jelentős, kiemelt esemény) 

Pályázók köre: 

•Amatőr kórus, amely jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek) 

•Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet. 

A pályázat kizárólag azon kórusok támogatását teszi lehetővé, amelyek szakmai tevékenysége példaértékű, magyar viszonylatban legalább hangversenykórus minősítéssel rendelkezik, és/vagy nemzetközi versenyeken az utolsó öt évben elért I., II., III. díjjal, vagy nemzetközi elismertséggel rendelkezik. 

A témakörben igényelhető támogatás összege és formája: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, max. 400.000 Ft. 

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 20 – 2014. március 15. közé eső időszak. 

A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra 

További információ 

•Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges 

•Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges 

Pályázat helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására 

A Magyar Olimpiai Bizottság pályázata 

A sportpályázat célja 

A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események, különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban megrendezendő helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének: 

•„A” kategória: helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot; 

•„B” kategória: A szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek tevékenységének támogatása. 

A pályázók köre 

•„A” kategória: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és szervezetek 

•„B” kategória: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő területi hatókörű sportszövetségek 

Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. 

A támogatás kérhető 

„A” kategória: Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő, 

1.a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének; 

2.a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek; 

3.a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására. 

„B” kategória : Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgáló tevékenységekre, és rendezvényekre 

Preferált tevékenységek: Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás. 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. október 3. 24 óra

 

További információ: Magyar Szabadidősport Szövetség 

 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges 

 Honlap: www.masport.hu 

Felhívás Nemzetiségekért Díj  jelölésre

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2013. évi Nemzetiségekért Díj jelölésére. A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek, szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok részesülhetnek. 

A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés átadására 2013-ban a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor. 

A 2013. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-ugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ honlapon található adatlapon 2013. szeptember 30-áig lehet eljuttatni az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága postai             (1884 Budapest, Pf. 1.) és a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címére. 

BÉKÉS MEGYÉBEN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATOK

 

Az Életfa Kulturális Alapítvány pályázati kiírásai

 

Hogyan érjük el rendezvényünk résztvevőit? 

1. Pályázati kiírás rendezvény kommunikációjának támogatására 

Az Életfa Kulturális Alapítvány hosszú évek óta küldetésének tartja, hogy támogassa a civil szervezetek kommunikációját, ezért rendszeresen tartunk képzéseket szövegírásról, civil marketingről. A kijelölt úton továbbhaladva alapítványunk most pályázatot ír ki civil rendezvény kommunikációjának támogatásra, három pályázó kaphatja meg ezt a segítséget.    

2. Kiknek szól a pályázatunk? 

Azoknak a civil szervezeteknek, akiknek gondot okoz, hogy a rendezvényükről szóló híradással miként tudják elérni, megszólítani célközönségüket, és ez által növelni eseményük népszerűségét, hatékonyságát. A pályázat eredményeként három szervezet 2014 februárjára vagy márciusára tervezett rendezvényének kommunikációját támogatjuk. Ez magába foglalja a kampány tervezését és kivitelezését. 

3. Mi a pályázaton való részvétel feltétele? 

· A szervezet valóban működjön, tevékenykedjen, 

· rendelkezzen a célközönség elérésére alkalmas honlappal. 

A pályázatban szereplő rendezvény tervezett időpontja:        2014. február, március. 

4. Mit várunk a pályázati anyagban? 

· Fogalmazzák meg a szervezet eddigi tevékenységét! (max. 2500 karakter) 

· Mutassák be a tervezett rendezvényt, értékeljék a korábbi hasonló események népszerűségét, a résztvevők számát! (max. 2000 karakter) 

· Ha korábban szerveztek már hasonló rendezvényt, akkor annak miként oldották meg a kommunikációját? (max. 1500 karakter) 

A pályázat eredményeként mi az elvárásuk? (max. 1000 karakter) 

5. Mit kap a három nyertes?Ingyenes támogatást egy-egy 2014 februárjára vagy márciusára tervezett rendezvényének kommunikációjához. Ez tartalmazza: 

· a tervezett rendezvény tartalmának pontosítását (A résztvevőknek milyen problémáját oldja meg?); 

· ha indokolt, akkor a probléma tisztázása érdekében közösen felmérést készítünk; 

· a kommunikációs kampány közös tervezését; 

· a szövegek közös megírását, szerkesztését; 

· (ha szükséges) a fotók webre optimalizálását; 

· (ha Joomla oldalt használnak, akkor igény esetén) az anyagok feltöltését a honlapra, illetve a Facebook oldalra is; 

· ha nincs Facebook oldaluk, akkor ezt közösen létrehozzuk;   

továbbá a kommunikációs folyamat közös mérését, optimalizálását. 

“Kellene valami az oldalunkra!” 1.Pályázati kiírás tartalomfejlesztési támogatásra 

Az Életfa Kulturális Alapítvány hosszú évek óta küldetésének tartja, hogy támogassa civilek kommunikációját, internetes tartalomfejlesztését. Rendszeresen tartunk tartalomfejlesztő képzéseket, például a webszövegírásról, a civil marketingről. E kijelölt úton továbbhaladva alapítványunk most pályázatot ír ki három hónapos tartalomfejlesztési támogatásra, három pályázó kaphatja meg ezt a segítséget.     

2. Kiknek szól a pályázatunk? 

Azoknak a civil szervezeteknek, akik bár rendelkeznek honlappal, de számukra gondot okoz, hogy azt rendszeresen friss tartalommal töltsék föl.

3. Mi a pályázaton való részvétel feltétele? 

· A civil szervezet valóban működjön, tevékenykedjen. 

· A tartalom közös megtervezése után vállalják, hogy hetente legalább egy friss anyagot adnak írott formában, fotóval együtt (a szöveget word, fotót jpg. formátumban) a megadott e-mail címre. 

· Ha van Facebook oldaluk, akkor a civil szervezet tagjai erre minél több ismerősüket meghívják. Ha nincs, akkor ezt közösen létrehozzuk, és erre hívják meg az ismerőseiket. 

4. Mit várunk a pályázati anyagban? 

· Fogalmazzák meg a szervezet eddigi tevékenységét! (max. 2500 karakter) 

· Miért fontos számukra honlapjuk rendszeres frissítése? (max. 1500 karakter) 

· Ezt önállóan miért nem tudják megoldani? (max. 1000 karakter) 

A pályázat eredményeként mi az elvárásuk? (max. 1000 karakter) 

5. Mit kap a három nyertes?A  három hónapos ingyenes tartalomfejlesztési támogatás az alábbiakat tartalmazza: 

- a tartalom közös tervezését (saját tartalom + a szervezet profiljának megfelelő szakmai területről hírek begyűjtése); 

· a szövegek közös megírását, szerkesztését, korrektúrázását; 

· (ha szükséges) a fotó webre optimalizálását; 

· (ha Joomla oldalt használnak, akkor igény esetén) az anyagok feltöltését a honlapra, illetve a Facebook oldalra is; 

· ha nincs Facebook oldaluk, akkor ezt közösen létre hozzuk; 

továbbá a látogatottság közös mérését.   

Mindkét pályázatra vonatkozó tudnivalók: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 11., 

Kérjük, hogy a pályázati anyagot word formátumban küldjék el a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre. A beérkezett pályázatokról 24 órán belül visszajelzést küldünk. A megadott terjedelmet meghaladó pályázatokat formailag hibásnak tekintjük. 

Pályázati eredmény kihirdetése: 2013. november 25., hétfő. A nyertesek nevét az eletfa.hu-n tesszük közzé. 

A pályázatról további információ a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címen kérhető.  


 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB