spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2013. szeptember arrow FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
2013. szeptember 04.

Állampolgári Részvétel Hete 

2013. szeptember 23-29. 

Témajavaslatok, közös irányvonalak a szervezkedéshez 2013-ban: 

1. A Polgárok Európai Éve 2013 

-62 független európai ernyőszervezet, 4000 tagszervezet 50 országból járul hozzá az Év koordinációjához, hogy 

- „olyan tevékenységeket ösztönözzünk, amelyek célja a polgárbarát Európai Unió kialakítása, amely nem csupán a gazdasági aggodalmak csökkentésére irányul, de az aktív polgárság kifejezését és mozgósítását is megkönnyíti és támogatja  

2. Mi a média? Mi, a média! 

…Tömeg? Közösségi? Szabad? Független?… 

A média szerepe az állampolgári részvétel alakításában/alakulásában 

Mit gondolunk minderről, és mit gondol a média? Kérdezzük meg őket! 

3. Fiatalok lendületben(?) 

Fórumtechnika, tanács, flash-mob, akció, eRészvétel, protest, hálózat, kampány 

..és mindez itt, nemrég és most, Magyarországon? Erősíteni kell a fiatalok részvételét, vagy nekik kellene a többiekét? Egyáltalán, mit, miért és hogyan csinálnak itthon és másutt a világban? 

•Milyenek a gyerekek és fiatalok perspektívái itthon és Európa/a világ más részein? 

4. Részben értem! 

Széthúzás, összefogás, megkülönböztetés, elfogadás 

•Hogyan lehet egymáshoz közelíteni a csak részben egyetértő embereket? 

•Több-e ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt? 

•Miben és hogyan segíthetnek a független mozgalmak és szervezetek, a pluralizmusra épülő, a sokszínűséget segítő és értékelő online és offline közösségek/platformok?  

Az ÁRH hivatalos honlapja:     http://reszvetelhete.net/ 

További információ Varga Mátétól, az ÁRH nemzetközi és hazai koordinátorától kérhető: 

T/F: (36 1) 201 57 28,                   Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , www.civilkollegium.hu

 

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta      Magyarországért 

A TeSzedd! 2013-ban már harmadik alkalommal megrendezése kerülő, külföldi minta alapján szerveződő önkéntes akció. Célja, hogy összefogja azokat a lakosokat, aki tenni szeretnének azért, hogy tisztább környezetben éljünk, ezért egy napot arra szánnak, hogy megtisztítják lakóhelyüket és környékét a gazdátlan szemétkupacoktól. 

Időpont: 2013. szeptember 14. 

Helyszín: lakóhelyedhez legközelebb eső gyűjtőpont – a részletekről e-mailben tájékoztatunk. 

Jelentkezés: Ha te is úgy érzed, itt az ideje, hogy felvedd a kesztyűt, akkor jelentkezz! Ha még nem múltál el 18 éves, akkor szüleid vagy a tanáraid tudnak regisztrálni. 

Gyűjtési pontok bejelentése: lehetőséged van bejelenteni olyan területeket, amire bizony ráfér egy komoly nagytakarítás. Az általad javasolt gyűjtési pont ellenőrzést követően rövid időn belül megjelenik a nyitólap térképén. 

Mi vár rám 2013. szeptember 14-én a TeSzedd! akció keretén belül? 

Minden részletről a rendezvényt megelőző héten a regisztrációnál megadott email címre tájékoztatót küldünk. A szemétszedéshez zsákot és kesztyűt biztosítunk, az összegyűjtött szemét elszállítását minden esetben a helyi közszolgáltató végzi, legkésőbb szeptember 21-ig. 

Mi kerülhet a TeSzedd!-es zsákba? 

Minden olyan használhatatlan vagy feleslegessé váló tárgy, amit a megtisztítandó területen találsz és elfér a gyűjtéshez kapott zsákban. 

Bővebb információ: www.teszedd.hu 

Kulturális Örökség Napjai 

2013. szeptember 21-22. 

Felhívás érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak szervezésére 

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg a hatalmas népszerűségnek örvendő Európai Örökség Napokat (European Heritage Days), melynek magyar szervezői felhívást tettek közzé a csatlakozásra. 

A rendezvény célja: A Kulturális Örökség Napjai alkalmából több száz olyan épület nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, amely máskor nem, részlegesen, időlegesen vagy csak a társadalom egyes rétegei számára látogatható. A folyamatosan nyitva tartó épületek pedig ezen a két napon gyakran olyan helyekre is bevezetik a látogatót, melyek egyébként zárva vannak a nagyközönség előtt. A helyszínek túlnyomó többsége számtalan érdekes programmal is várja az érdeklődőket. 

A felhívás konkrét célja: a Kulturális Örökség Napjai 2013 rendezvényhez való csatlakozás, érdekes épületek megnyitása és sétaútvonalak szervezése. 

Jelentkezők köre: Egy-egy épület, helyszín megnyitását bárki kezdeményezheti – a tulajdonos, kezelő, működtető engedélyével és egyetértésével. 

A pályázat részletei: A csatlakozó épületnek, helyszínnek nem kell feltétlenül védettnek lennie, funkcióját tekintve sincs semmilyen követelmény, bár lényegesen nagyobb számú érdeklődőt vonzhat, ha sajátos esztétikai vagy jelentős történeti értékkel bír. Fontos a kortárs építészet, tájépítészet, a feltárt régészeti lelőhelyek, temetők bemutatása is. 

2013. kiemelt témája: 

A Vizek Házai 

A vendégek fogadása önként vállalt szolgálat, ezért a kezdeményezők maguk döntik el, mekkora részt tesznek bejárhatóvá, és milyen rendezvénnyel várják az érdeklődőket, viszont az ő felelősségük, hogy a benevezett helyszín, program vagy séta a meghirdetett időpontban elérhető legyen. A jelentkezés feltétele az ingyenesség. 

Csatlakozás:                                www.oroksegnapok.hu honlapon! Határidő: 2013. október 18.

 

Tájékoztatás a 2013. rendelkező évi szja 1%-os civil kedvezményezettek részére 

A 2012. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2013. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami adóhatóság 2013. szeptember 1-jéig juttatta el a felhívó-tájékoztató levelet, amelyben a szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott Szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell. 

Ez évben sem képezte a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, amely 2013. szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) 1337A számú adatlapként letölthető, és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül - juttatható el az állami adóhatóság részére. 

Az adatlapon a szervezet képviselője közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb adatait, valamint lehetősége van arra, hogy megtegye a törvény által előírt nyilatkozatokat. Az adatlapot a szervezet állami adóhatósághoz bejelentett képviselőjének, illetve - a jogszabály szerinti meghatalmazás birtokában - a képviselő által meghatalmazott személynek kell aláírnia. Amennyiben a meghatalmazott írja alá az adatlapot, akkor erről a főlapon kell nyilatkoznia, és a meghatalmazást - amennyiben nem az adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott -, az adatlap papíros formában történő benyújtása esetén eredetben kell benyújtania. Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti az adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezett részére felajánlott összeg kiutalását. Fontos, hogy a kedvezményezett az adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel, amennyiben ezen adatok megváltoztak, az adatmódosítás a ’T201 számú adat- és változásbejelentő lap benyújtásával történhet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem jogosult a javára felajánlott Szja 1 %-os összegre az az alapítvány, társadalmi szervezet, vagy közalapítvány, amelynek 2013. augusztus 1. napja és az adatlap kelte között köztartozása állt fenn. Az előzőekben felsorolt szervezetek, továbbá a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek nem jogosultak az Szja 1 %-os összegre abban az esetben sem, ha a kedvezményezhetőség törvényi feltételeinek a meglétét nem igazolták (a 1337A számú adatlapot nem nyújtották be az állami adóhatósághoz) a felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követő 30 napon belül, illetve a késedelmüket - alapos indokkal - nem mentették ki. 

Jogszabályi előírás alapján, kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az állami adóhatóság eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. Kivételes méltányosság gyakorlása esetén is az Szja 1 %-os összeg átutalását az állami adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelőzően a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi. 

forrás: nav.gov.hu 

Nemzeti értékek társadalmi, gazdasági hasznosítása a közös stratégiai cél 

Szeptember 2-án stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségével a települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárak, valamint a határon túli magyar közösségek értékeinek feltárásában való együttműködés, a közműveltség, a tradicionális magyar nemzeti értékek széleskörű elterjesztésének érdekében. 

Szeptember első munkanapján újabb stratégiai együttműködési megállapodás aláírására került sor a Budai Vigadóban, ahol a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége vezetői aláírásukkal szentesítették a hosszú távú partnerséget. 

Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója az együttműködési megállapodás aláírása előtt a közművelődési feladatellátás változásairól tartott tájékoztatót a jelenlévőknek, majd kifejtette, a kultúra, a közművelődés kizárólag szinergiában, más ágazatokkal együttműködve adhat megfelelő válaszokat a társadalom problémáira. Kiemelte, a közösségi művelődés megújulásnak szempontjából meghatározónak tartja azokat a partneri együttműködéseket, melyek a hálózat kiteljesedését egy-egy speciális szakterület bevonásával segítik. 

Dr. Mengyi Roland, a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége elnöke a szervezet tevékenységének bemutatása során a gazdaság, a társadalom és a kultúra összefüggéseiről beszélt. Hangsúlyozta, a gazdaság versenyképességének növelésében a kulturális ágazatnak meghatározó szerepe van. Mint mondta, a hagyományos nemzeti értékek, hagyományok feltárása, megőrzése, elterjesztése nemcsak a helyben élők identitását erősíti, hanem új gazdaságfejlesztési programokat, fejlesztéseket és munkahelyeket is teremthet. 

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége alelnöke, az Országos Minta Menza Program szakmai vezetője az ember, az ember által teremtett értékek fontosságáról beszélt. Mindennapi kultúránk egyik kézzelfogható megjelenése, a tájegységekre jellemző gasztronómia behálózza az országot, tetten érhető a legtöbb hagyományőrző eseményen. A hagyományos ételek, mezőgazdasági termények, alapanyagok, termelési módok, a tájegységek hagyományőrző szokásai, a viseletek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi értékek ne csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében vagy akár világszerte ismertté váljanak. 

A két szervezet – többek között – a nemzeti értékek felkutatása, dokumentálása és népszerűsítése területén egységes módszertan és közös mintaprogramok kidolgozásában kíván együttműködni. A 2013. szeptember 2-án aláírt megállapodásban közös célként fogalmazták meg a nemzeti értékeket népszerűsítő rendezvények, a gazdaság és a társadalom érintett szereplői között koordinatív, értékfeltáró tevékenységek támogatását és a magyar termékek pozícionálását. 

A jövőben a felek a partnerség keretében képzéseket, tájékoztatókat is kívánnak szervezni a helyi munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. 

forrás: mmikl.hu 

A következő uniós pénzügyi ciklus forrásairól egyeztettek Budapesten 

A 2014 és 2020 között Magyarország rendelkezésére álló európai uniós források tervezéséről, felhasználásáról egyeztettek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) szerdai budapesti ülésén. 

Az operatív programokra szánt források elosztásával minden oldal egyetértett. A civilek arra hívták fel a figyelmet, hogy a civil és nonprofit szektort is a gazdaság tényleges szereplőjének kell tekinteni, míg a munkavállalók a foglalkoztatás bővülésének fontosságát, a munkaadók pedig a gazdasági növekedés elsődlegességét hangsúlyozták. 

Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára kiemelte: a 2014 és 2020 közötti időszakban mintegy 7300 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra a kohéziós és a strukturális alapokból. 

Cséfalvay Zoltán kiemelte: Magyarország fő célja, hogy a 2014-2020 között érkező forrásokat egy fenntartható, magas hozzáadott értékű termelés megteremtésére, a foglalkoztatás bővülésére és a gazdasági növekedés elősegítésére fordítsa, ezért a jövőre induló új tervezési időszakban a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szeretnék fordítani. Kifejtette, hogy új eszközök is megjelennek a tervezés során: pénzügyi eszközökre erősebben szeretnének támaszkodni, vagyis nemcsak vissza nem térítendő, hanem visszatérítendő, vagy részben visszatérítendő támogatásokra (például kedvezményes hitel vagy garancia) is fokozottabban alapoznának. Elsősorban a gazdaságfejlesztés, kutatás-fejlesztés, innováció területén, és az energiahatékonysági beruházásoknál számolnak ilyen pénzügyi eszközökkel - jelezte az államtitkár. 

A legtöbb forrás - várhatóan mintegy 1200 milliárd forint - a foglalkoztatás ösztönzésére jut 2014 és 2020 között; ez az összeg duplája a jelenleginek. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forintot fordítana a kormány - ismertette Cséfalvay Zoltán. 

Elmondta azt is, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás 11 tematikus célkitűzés mentén, a jelenlegi 16 operatív program helyett 9 operatív program keretében tervezi a források felhasználását. Kiemelte, hogy a Partnerségi Megállapodás kidolgozásánál az EU2020 stratégia célkitűzéseit, az ennek keretében tett magyar vállalásokat, valamint a Magyarországnak tett országspecifikus ajánlásokat is figyelembe kellett venni. 

Apró Antal Zoltán, a civil oldal képviseletében kifejtette: Magyarország méltányos fejlesztési forrásokkal számolhat a 2014-2020-as időszakban, amit nem minden tagállam mondhat el magáról. Kiemelte, kedvezőbbé vált a forrásokat fogadni képes gazdasági klíma is, Magyarország kikerült a recesszióból. 

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a civil szféra forráshiányos helyzetbe került az utóbbi három évben. Úgy vélte, a civil és nonprofit szektort a gazdaság tényleges szereplőjének kell tekinteni, és a Partnerségi Megállapodás esélyeket hordoz magában a legkülönfélébb társadalmi és partnerek közötti gazdasági és társadalmi szinergiákra. 

Az írás teljes terjedelmében az inforadio.hu oldalon olvasható el.
 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB