spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2013. november arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2013. november 15.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

 

Civil szervezetek működési célú támogatása 2014.

 

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén. 

Támogatási időszakKollégium elnevezése
Támogatási időszak kezdő
időpontja:
Támogatási időszak záró időpontja: 

 

Közösségi környezet kollégium


 

 

2014.03.21.


 

 

2015.03.20.


 

 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium


 

 

2014.03.11.


 

 

2015.03.10.


 

 

Nemzeti összetartozás kollégium


 

 

2014.02.21.


 

 

2015.02.20.


 

 

Társadalmi felelősségvállalás    kollégium


 

 

2014.03.31.


 

 

2015.03.30.


 

 

Új nemzedékek jövőjéért           kollégium


 

 

2014.03.01.


 

 

2015.02.28.


 

  

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

- szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló tevékenységek, 

- a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, 

- az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása. 

A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje: 

Kollégium elnevezése      Benyújtási határidő 

Közösségi környezet kollégium     2013.11.22. 23:59 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium  2013.11.27. 23:59 

Nemzeti összetartozás kollégium  2013.11.27. 23:59 

Társadalmi felelősségvállalás kollégium  2013.11.25. 23:59 

Új nemzedékek jövőjéért kollégium    2013.11.25. 23:59

 

Szakmai pályázatok

 

Közösségi Környezet Kollégium

 

A pályázat célja: Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek: 

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása; 

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok; 

III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok; 

IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 

V. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 

VI. civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; 

VII. adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; 

VIII. civil érdek-képviseleti tevékenység;

 

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.11.29. 23:59

 

Mobilitás és alkalmazkodás   kollégium

 

A pályázat célja: Élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek: 

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; 

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok; 

III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 

IV. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 

V. civil érdek-képviseleti tevékenység; 

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

 

Nemzeti Összetartozás            kollégium

 

A pályázat célja: A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek 

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a civil tv. 56. § (4) bekezdése szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség); 

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; 

III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje:     2013.11.29. 23:59

 

Társadalmi felelősségvállalás   kollégium

 

A pályázat célja: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatható tevékenységek: 

Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása. 

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

 

Új nemzedékek jövőjéért       kollégium

 

A pályázat célja: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. - 2015.03.31. 

Támogatható tevékenységek: 

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támo-gatása; 

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok; 

III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok; 

IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59 

A pályázati felhívás és útmutató letölthető a http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok oldalról. 

Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása - IFJ-GY-13-D

 

A pályázati program célkitűzései: 

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével - Magyarországon, illetve Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló - kulturális programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába. Szolgálják a határokon átnyúló magyar-magyar együttműködést, valamint hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a határon túli magyar közösségek erősítéséhez. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek- és ifjúsági korosztály tagjainak lelki és erkölcsi fejlődését. 

Jelen pályázati kiírás keretében egy magyarországi és egy határon túli ifjúsági szervezet pályázik együtt közös kulturális program lebonyolítására. 

A pályázati program keretében választható programtípusok: 

- ifjúsági kulturális programok, programsorozatok, ifjúsági közösségek helyi kezdeményezései, a kétoldalú együttműködést elősegítő szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése stb. 

A tervezett programok minden esetben az együttműködés részeként valósíthatók meg, ahol az adott program vagy programsorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek, a fiatalok és közösségeik kreatív kezdeményezéseinek megvalósítását. 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 28 000 000 Ft. A pályázaton maximum 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.  

Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. november 1. és 2014. május 31. közé eső időszak. 

Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2.200 Ft. 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), 

- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel, 

- egyházak, egyházi szervezetek, 

- egyházi fenntartású intézmények, 

- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények 

- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, 

- nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok. 

Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében): 

- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy 

- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy 

- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy 

- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani: http://www.ncsszi-pr.hu 

A pályázatok beadási határideje: 2013. november 29. 23:59 perc 

A Pályázati felhívás és útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforras-miniszterium és a http://www.ncsszi.hu honlapokról.


 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB