spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2013. május arrow Népfőiskolai kollégiumot hoztak létre Kötegyánban
Népfőiskolai kollégiumot hoztak létre Kötegyánban
2013. május 10.

Április 25-26-án megalakult a Békés-Bihar Népfőiskola Kollégium. Az alakuló összejövetelen – melynek helyszíne a Tarján-puszta Vendégház volt - a résztvevők műhelymunka keretében ismerkedtek meg azokkal a szakmai irányzatokkal, amelyek a jövőben meghatározhatják a népfőiskola tartalmi tevékenységét.
A rendezvényt Ungvári Mihály, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, a Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozatának elnöke nyitotta meg, aki bevezetőjében többek között hangsúlyozta, hogy a Békés-Bihari kisrégió a történelem során igen sok város (Nagyváradtól Szeghalmon és Gyulán át Békéscsabáig) kisebb-nagyobb vonzáskörzetéhez tartozott. Az itt található települések alacsony népsűrűsége nemcsak történeti okokkal magyarázható: összefüggésben van a kisrégió történeti központjának elvesztésével, határ menti helyzetével és a perifériás helyzettel (is) magyarázható gazdasági elmaradottságával. A trianoni ország-csonkítás hatása a mai napig alig kiheverhető töréseket okozott a kistérség településeinek. A Kötegyáni Népfőiskola egyik küldetése, hogy határok nélkül, a mikro-régió gazdasági, szellemi potenciálját összefogva hozzájáruljon a térség felemelkedéséhez.

A Kötegyáni Népfőiskola szükségességét nagymértékben alátámasztja, hogy a 15 éves tevékenysége során az Egyesület – a település lakosságából, az elszármazottakból, a csatlakozó térségi civil szervezetek tagjaiból, a településért tenni akaró személyekből – olyan alkotó közösséget tudott szervezni, amely megfelelő szellemi potenciált jelenthet a népfőiskola működtetéséhez. A közösséghez tartozónak érzik magukat azok a népművészek, képző-és iparművészek, agrárszakemberek, építészek – határon innen és túl - akik együttesen úgy gondolják, hogy a hagyományok köteleznek, és a jövőben is hajlandóak közösen dolgozni a mikro-régió jövőjéért.

A baráti köre elnöke - az alakulandó népfőiskola szükségességét indokolva - kiemelte, hogy a településen az elmúlt 15 év során olyan helyi szellemi és tárgyi közgyűjteményt alakított  ki az Egyesület, amely példaértékűvé válhat más települések számára is.  Az Egyesület, az önkormányzat, az alkotó művészek és a lakosság összefogásával valósulhattak meg  a „Kulturális értéket teremtő művésztelepek”, melynek eredményeként elkészültek azok a kopjafák, kaputotemek, térplasztikák, amelyek az Öko tó környékét díszítik és amelyek a Kárpát medencében egyedülállóak. A kulturális értéket teremtő nemzetközi művésztelep valódi értéke, hogy a környező országokból Kötegyánba érkező művészek olyan szellemiséget képviselnek, amely köré határozott kulturális értéket létrehozó, közösséget építő, fejlesztő folyamat „kovász” indulhat be. Ez a folyamat nagy hatással lehet a településre, kistérségre, gazdaságra, turisztikára, munkahelyteremtésre. Egy olyan kulturális híd jön létre, ahol más-más ország képviselői - megismerve egymás kultúráját, szokásait - egy emberöltőnyi időre maradandó értéket hozhatnak létre. Munkájukkal, alkotó gondolataikkal hozzájárulhatnak egy karakteres nemzeti kultúra kialakításához, kísérletező, értékteremtő kedvet kínálva másoknak is. Hasonló értéket hoztak már létre az Egyesület alkotói az ország különböző településein: Kondoroson, Dobozon, Komáromban, Lakiteleken, Sümegen, Sopronban, Szombathelyen; Romániában: Belényesen, Nagypetriben, Mezőpetriben; Szlovákiában: Nagyölveden.

A népfőiskolai kollégium alakuló ülésén számos előadást hallgathattak meg a résztvevők, elsőként Dombi Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet főosztályvezetője ismertette az intézet fő stratégiai irányait, a civil szervezetekkel meglévő kapcsolatát, majd bemutatta a Békés megyei Néptánc Szövetsége – közművelődési feladatellátásban megvalósított –tartalmi tevékenységét. Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke az önkormányzat területfejlesztéssel kapcsolatos terveit, lehetőségeit ismertette, kiemelve, hogy elkészült a Békés megyei területfejlesztéssel kapcsolatos helyzetelemzése és koncepciója, amelyek szakmai anyagai jelenleg is olvashatók az önkormányzat honlapján. Az előadók sorában következőként dr. Sipos Lajos, a Sarkadi Járási Hivatal vezetője mutatta be tevékenységüket, kifejezve a jövőben együttműködési szándékukat a leendő népfőiskolával. Beke Márton – az Emberi Erőforrás Minisztériuma Közművelődési Főosztályának vezetője előadásában a közösségi művelődés fontosságát hangsúlyozta, kiemelve a helyi lakosok által indított kezdeményezéseket és előadásában szólt a minisztérium által tervezett jövőbeni intézkedésekről is. A rendezvény kiemelkedő eseménye volt a Kötegyáni helyi értékek című kiállítás megnyitója a református templomban, amelynek keretében Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke is köszöntette a szép számmal megjelent helyi lakosokat. A programon közreműködött a sarkadi Kónya Sándor Kamarakórus és a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület Asszonykórusa. A népfőiskola kollégium alakuló ülésének résztvevői megtekintették a baráti kör újonnan átalakított székházát is, amelynek átalakításán 52 önkéntes, 2500 órában, több hónapon keresztül dolgozott.
A két nap során a meghívottak – a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület együttműködő partnerei – részletesen bemutatták a tevékenységüket és felvázolták azokat a szakmai irányokat, amelyekkel a jövőben bekapcsolódhatnak (vagy folytathatják) a népfőiskola keretében a közös szakmai munkát. A műhelymunka során többek között az alábbi korreferátumok hangzottak el:
- A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület /Népfőiskola tevékenységének bemutatása
Miért Kötegyán lehet az alakuló népfőiskolai hálózat egyik helyszíne? Eredmények, tervek.
Előadók: 
Ungvári Mihály – a Kötegyáni Baráti Kör/Népfőiskola elnöke
Lezsák Sándor – az Országgyűlés alelnöke
- Civil hálózatépítés a sarkadi kistérségben – a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete és a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola együttműködése
Előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna – a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára
- A Kötegyáni Református Egyházközség tevékenységének bemutatása, a helyi és egyházmegyei, egyházkerületi lelkész továbbképzés, felnőttképzés új útjai
Előadó: Tyukodi László – református lelkipásztor
- Bemutatkozik a Tarján-puszta Vendégház – a biogazdálkodás lehetőségei
Előadó: Hajdu János – vállalkozó; Hajdu Mihály – ügyvezető, agrármérnök
-  A népfőiskola létrehozásának lehetőségeiről Nagyölveden, a határon túli együttműködések jó gyakorlata
Előadó: Cseri Zita – Nagyölved polgármestere
- A Sarkadi Városszépítő Egyesület, a Sarkadi Alkotókör és a Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület tevékenységének szerepe a régióban
Előadók:
Gyebrovszki János – egyesületi elnök
Hodosi József – alkotó kör vezető
Nagy Edit – kórusvezető
-Belényes Református Gyülekezet – civil együttműködések
Előadók: Miklós János – képzőművész
Réman Elek István – református lelkész
- A felnőttképzés lehetőségei a kistérség fejlesztésében
Előadó: Tábor Istvánné – felnőttképzési szakember
XV. éves a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség; a kalotaszegi Bokréta Kulturális Népművészeti Egyesület tevékenysége
Előadók: Gál Potyó István és Kovács Pali Ferenc
A műhelymunkát Dr. Balázsi Károly, főiskolai tanár vezette.
A Békés-Bihar Népfőiskola Kollégium alakuló ülésének zárásaként a résztvevők megállapodtak abban, hogy rendszeresen találkoznak, egyeztetik a tevékenységüket, a pályázati, egyéb forrásszerzési lehetőségeket,  ahogyan Ungvári Mihály fogalmazott: „májustól egész évben nincs megállás, rengeteg program lesz – többek között művésztelepek is – illetve tucatnyi rendezvényt készítünk elő a felnőttképzésre koncentrálva.”
Pocsajiné Fábián Magdolna

 

 
Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB