spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2013. május arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2013. május 10.

Zöld Forrás 2013 – Pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

A Vidékfejlesztési Minisztérium meghirdeti a Zöld Forrás 2013 pályázatot a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében állami feladatok átvállalására, a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) részére.
A pályázat célja: A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása az alábbi kategó-riákban
 1.A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
 2.Éghajlatváltozás
 3.Környezet és egészség
 4.Települési környezetminőség
 5.A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
 6.Fenntartható terület- és földhasználat
 7.Vizeink védelme és fenntartható használata
 8.Hulladékgazdálkodás
 9.Környezetbiztonság
Pályázók köre
A Zöld Forrás pályázati programból támogatást a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amely
 •2012. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került,
 •2011-ben és 2012-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott,
 •a 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint
 •saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.
Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be.
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás finanszírozási módja: egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatási igény nem lehet kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá 400.000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Egy pályázaton belül egy NKP III. célterületet kell megjelölni.
A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31. 24:00 óra.
Elérhetőségek: Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Tel: (1) 795-1568, (1) 795-3798, (1) 795-2530, vagy ugyanezek a számok (30)-as előhívóval, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

LEADER Program pályázat

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013-ban is meghirdeti a LEADER Program pályázatát, amelyre mintegy 30 milliárd forint áll rendelkezésre. A LEADER jelentése: közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. A program a helyi szereplők (önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások) együttműködésére épít.
A LEADER alappillérei
1.Területalapú fejlesztés
2.Alulról építkező megközelítés
3.Háromoldalú egyeztetés: vállalkozói, civil-és közszféra
4.Innováció
5.Integrált ágazatközi megközelítés
6.Hálózati működés
7.Kooperáció

A Vidékfejlesztési Minisztérium korábban kétszer, összesen mintegy 34 milliárd forinttal hirdette meg a pályázatot, és 2013-ban az előző két fordulóban elnyerhető összeggel csaknem megegyező forráshoz juthatnak a jelentkezők.
A támogatható projektek között van többek között a helyi termékek feldolgozása és piacra juttatása, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása, de támogatható a hátrányos helyzetű munkavállalók képzése, bemutató üzemek létrehozása, továbbá tájházak kialakítása, illetve komplex programok – például a horgászturizmus és a hozzá kapcsolódó projektek – megvalósítása. Az összes forrás 45 százalékát gazdaságfejlesztésre kell felhasználni.
A támogatásra pályázóknak figyelembe kell venniük a helyi vidékfejlesztési stratégiában megjelölt célokat, ugyanis a projektötletekről, illetve azok megvalósíthatóságáról e célok figyelembevételével döntenek a helyi bírálóbizottságok.
A LEADER programból most könnyebben és egyszerűbben igényelhetnek támogatást a pályázók a közösségi vagy a vállalkozási célú helyi fejlesztésekhez. Az elnyerhető legkisebb összeg 200 ezer, a legnagyobb 50 millió forint lehet. A 94 helyi Leader akciócsoport esetében a legkevesebb forrás 160, a legtöbb akár 850 millió forint is lehet.
 A közösségi célok megvalósítását szolgáló elképzeléseket 100 százalékban, míg a vállalkozások fejlesztését szolgáló célok elérését 60-65 százalékos arányban támogatja a Program.
A pályázatra 2013. június 3-tól a forrás kimerüléséig lehet majd pályázni.
Forrás, további információ:
Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium


Pályázat kedvezményes ifjúsági- és gyermektáboroztatásra

A Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület (KIFI) pályázatot ír ki kedvezményes ifjúsági- és gyermektáboroztatásra.
A pályázat célja: Kedvezmények nyújtásával támogatni és elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek nyaralását. Pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek, valamint azok a szervezetek, iskolák, amelyek gyermekekkel, ifjúsággal foglalkoznak.
Pályázható táborok száma: nincs megkötve. Egy pályázó több táborra is pályázhat.
Támogatás mértéke: Változó, az adott tábor, és a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján.
1.BETYÁRTÁBOR a Börzsönyben június 16-21. (hat nap teljes ellátással)
2.BALATONI NYARALÁS Balatonszemesen június 29 – július 6 (nyolc nap teljes ellátással)
3.Penci KINCSVADÁSZ tábor július 29 – augusztus 03 (hat nap, háromszori étkezéssel)
4.KENUTÚRA a Felső-Tiszán augusztus 13-19
Pályázat beadása:
2013. április 25-től folyamatosan.
A pályázatokat postai úton (KIFI Egyesület 2614 Penc, Mikszáth út 46) vagy a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre kérjük eljuttatni.
További információ: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Számítógép Álom 2013 – Pályázat számítógépekre rászoruló családok részére

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 2013-ban is pályázatot hirdet a felzárkóztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja keretében használt számítógépekre.
A támogatás keretében ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerek kap komplett (használt, de még használható) számítógépet.
Pályázók köre
Magánszemélyek: a támogatásra jelentkezhet minden olyan 10-14 év közötti gyermek (tanára által), akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4-est eléri, otthonában nincs használható számítógép.
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
 •szülői / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről (árvaságról, létminimum alatt élésről, arról, hogy a családban nincs használható számítógép – néhány mondatban, kézzel írva),
 •meg kell adni a pontos adatokat (olvashatóan a gyermekek és a szülő nevét, gondviselő címét, telefonját, pontos elérhetőségét),
 •mellékelni kell a gyermek 2013-ban keltezett félévi vagy év végi bizonyítványát.
A pályázó gyermek osztályfőnökének az a feladata, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkozatot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által hitelesített másolatát be kell küldenie az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy). Nincs adatlap, se formanyomtatvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 4., csütörtök 
A jelentkezések beküldési címe:
 MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
 “Számítógép Álom 2013.”
 6701 Szeged, PF: 929.
További információ: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ; +36-20-929-8181

"Tiszta levegő - Mozdulj érte!"

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét rajz-, fotó- és családi kreatív pályázatot hirdet az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.
A pályázaton a "Tiszta levegő - Mozdulj érte!" jelmondathoz kapcsolódó alkotásokkal lehet részt venni.
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
- óvodás kategória
- kisiskolás kategória (1-4. osztály)
- felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
2. Fotópályázat:
- felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
- középiskolás kategória (9-12. osztály)
- felnőtt kategória
3. Családi kreatív pályázat
A pályázatra beküldött munkában határozottan jelenjen meg, hogy az alkotó milyennek képzeli a tiszta levegőjű, élhető várost. Várjuk az arra vonatkozó javaslatok bemutatását is, miként lehet a közlekedési szokásainkon kedvevőbb irányba változtatni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy tisztább legyen környezetünk levegője?
A pályaművek elkészítése:
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választott (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.).
A családi kategóriában a rajz- és fotóműveken túl bármely szabadon választott technikával készített alkotással lehet nevezni, amelynek elkészítésében az összes benevezett családtag részt vett. [pl. 1 perces kisfilm, fotósorozat, rajz, makett vagy montázs/kollázs (max 50x50 cm), prózai mű, vers stb.]
A rajz- és családi pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postai úton eljuttatni:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
"Európai Mobilitási Hét" rajzpályázat  - 1440 Budapest, Pf. 1.
A fotópályázatra egy-egy pályázó maximum 3 db digitális vagy digitalizált JPG formátumú felvételt küldhet be. A fotók hosszabbik oldala 2000 pixel legyen vagy a nagyítható (levilágítható, nyomtatható) képméret 210x297 mm-re legyen beállítva. A kép mérete nem haladhatja meg a 3 Mb-ot.
A fotó-pályaműveket e-mailben lehet beküldeni az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre.
A pályázatok postára adási, illetve e-mailben történő elküldésének határideje: 2013. június 28. éjfél.
Az alkotásokat korosztályonként egyéni és családi kategóriában értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit kerékpárral jutalmazzuk. A fődíjakon túl különdíjak (rollerek, multimédiás lejátszók, könyvvásárlási utalványok) is gazdára találnak. A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek.
Részletes tájékoztatás a 06-1-795-6799-es telefonszámon vagy az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen kérhető. http://www.nfm.gov.hu

Pályázat a SZIN fesztiválon történő civil megjelenésre

A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) fesztiválon történő civil megjelenésre.
A pályázat célja: a SZIN fesztiválon történő megjelenés biztosítása civil szervezetek részére.
Pályázók köre: civil szervezetek. Pályázatot nyújthatnak be azok a működő társadalmi szervezetek, alapítványok stb., amelyeket a bíróság jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A fesztiválon való megjelenés díjtalan, a projekt lebonyolításához szervezetenként maximálisan 8 fő számára biztosítunk bérletet.
Határidő: 2013. június 15.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos bővebb információ megtalálható a http://www.szin.org/civil-palyazat oldalon.

Pályázat közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítésének támogatására – ÁROP-1.A.6-2013

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében kiírta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című, ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázatot.
A pályázat célja
A közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködések közvetlen támogatása.
 •A befogadó készség növelése, mind a közigazgatás, mind a civil szféra és mind az érintett település/szakterület tekintetében,
 •A partnerség erősítése által a közéleti aktivitás fokozása, innovatív kezdeményezések támogatása (helyi, regionális, járási, önkormányzati, illetve országos szerveződések, kerekasztalok, fórumok),
 •Strukturált normaalkotás, döntéshozatal folyamatában való részvétel lehetőségének megteremtése.
 •Jogszabályi változás következtében a település/szakterület életét, tevékenységét érintő kérdések, azonosítható problémák kezelése.
 •A partnerség, a konzultáció fejlesztése, amely hatékonyabbá teszi a közigazgatás döntés-előkészítési mechanizmusait is.
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorcium nyújthat be pályázatot.
A konzorcium tagjai lehetnek:
•települési és területi önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok
 •központi közigazgatási szervek, központi közigazgatási szerv területi szervei: •a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. Törvény 1. § (2) bekezdésében nevesített szervezetek (központi államigazgatási szervek),
 •a központi államigazgatási szervek területi szervei és a Kormány által kijelölt területi államigazgatási szervek.
•egyesületek (2012. január 1. előtt létrejött , a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó egyesületek: GFO 529 , GFO 522)
 •alapítványok (2012. január 1. előtt létrejött , a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó alapítványok : GFO 569)
A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 400 000 000 forint. A konstrukció keretében támogatott pályázatok száma várhatóan 20-40 db. A támogatás formája: a projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió forint lehet. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka.
Beadási határidő: 2013. július 5.
További felvilágosítás az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen, illetve a +36-40-638-638 telefonszámon, valamint az e-ügyfélszolgálaton keresztül: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat kapható.

 

Pályázat elnéptelenedő települések romló folyamatainak megfordítására – TÁMOP-5.3.11-13/1 és TÁMOP-5.3.11-13/2

A pályázatok célja, hogy a modellprogram keretében a helyi közösségben rejlő kreativitásra, szellemi és társadalmi kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel kialakításra kerüljön egy a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását célzó fejlesztési terv és kialakuljon a cselekvési tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség, társadalmi kapacitás.
Részcélok
 1.a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben rejlő humán potenciálra építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók megvalósítása;
 2.az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével;
 3.a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.
Pályázók köre
A pályázati kiírásra azon a települések vonatkozásában nyújtható be pályázat, melyek esetében az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) szerint
 1. a lakosság száma 2011-ben 1000-3000 fő, valamint
 2. ahol 2011-ben a települési összes belföldi jövedelem átlag feletti (a NEM a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések átlagában), és
 3.2011-ben a vándorlási különbözet (az állandó és ideiglenes odavándorlások és az állandó és ideiglenes elvándorlások különbözete) negatív.
Konzorciumvezetőre vonatkozó kritériumok, a rendelkezésre álló keretösszeg a www.nfu.hu oldalon megtalálható.
A pályázatok benyújtása:     2013. június 1-től 2013. július 31-ig lehetséges.
További információ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638; honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB