spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2012. december arrow EZ TÖRTÉNT...
EZ TÖRTÉNT...
2012. december 10.

Lengyel Nap Békéscsabán

2012. november 10.-én immár 12. alkalommal szervezte meg a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület és Békéscsaba Megye Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a Lengyel Nap Békéscsabán c. rendezvényt.

A program minden év novemberében kerül megrendezésre a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából. Az ezévi rendezvényt megtisztelte  Békéscsaba lengyel testvérvárosának, Tarnowskie Góry városának delegációja: Jakub Pudelko, a Kultur Centrum igazgatója; Zofia Krzykowska Múzeum igazgató. A testvérvárosi delegáció a délelőtt folyamán látogatást tett a Városházán, ahol megbeszélést folytattak a két város közötti további kulturális együttműködési lehetőségekről. Ezt követően felkeresték a hamarosan átadásra kerülő "Csabagyöngye" Kulturális Központot, majd a Munkácsy Mihály Múzeum vendégei voltak.

Délután a Lencsési úti Közösségi Ház adott helyet az ünnepségnek, amely lengyel és magyar nyelven bonyolódott. A himnuszok elhangzását követően Leszkó Malgorzata, a helyi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket. Külön köszöntötte Andrzej Kalinowaki Urat, Lengyelország magyarországi Konzulját, Robert Dlubala atyát Gyuláról és a városi képviselőtestület tagját, dr. Csicsely Ilonát, akik alkalmi beszédet tartottak.

Az ünnepi műsort az egyesület Chopin kórusa nyitotta meg, majd a Tarnowskie Góry-ból érkezett Tess táncegyüttes következett, akik először eredeti népi- nemzeti táncokat mutattak be, mint pl.: polonéz, oberek, kujawjak, trojka. Műsoruk második részében tradicionális és modern táncok következtek, mint pl.: cselszton, kán-kán, hip-hop.

A táncbemutató szünetében Zofia Krzykowska, a Tarnowskie Góry Múzeum igazgatója nyitotta meg Witold Zareba grafikai kiállítását, amely december 10-ig lesz megtekinthető.

Az ünnepség befejezéseként Jakub Pudelko Úr, a Tarnowskie Góry Kultur Centrum igazgatója mondott pohárköszöntőt, melyben a két testvérváros barátságát méltatta.

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ezt követően megköszönte az alábbi szponzoroknak az általuk nyújtott támogatást, amely lehetővé tette a program sikeres lebonyolítását (Lengyelország magyarországi Konzulátusa; Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata; Magyarországi Országos Lengyel Önkormányzat; Tarnowskie Góry Város Önkormányzat; Kulturális Központ; Tarnowskie Góry Múzeum; Békéscsabai Lencsési úti Közösségi Ház)

A rendezvényen sok érdeklődő lengyel is megjelent, akiknek jó alkalom kínálkozott arra, hogy együtt ünnepeljék a Lengyel Függetlenség Napját, és anyanyelvükön beszélgessenek. Ezenkívül sok magyar érdeklődőt is vonzott a program, amely lehetőséget nyújtott, hogy közelebbről is megismerkedjenek a lengyel kultúrával.

Leszkó Malgorzata

 

Európai Bizottság partnerség​i találkozó

Az Egyensúly AE Egyesület képviseletében Herczegné Számel Annamária 2012. november 9-én az Andrássy Egyetemen részt vett az Európai Bizottság budapesti rendezvényén. A partnerségi találkozón a Dél- alföldi régióból egyedüli meghívottként, a Nonprofit Szövetség tagjaként ismerhette meg az unió 2014-2020-as finanszírozási prioritásait. A pozíciós papír ismertetése az Európai Bizottság öt tagja által angol nyelven történt, melyhez lehetőség nyílt hozzászólások, észrevételek megfogalmazására a programon. A rendezvényen részt vett Farkas Imre, közigazgatási államtitkár, Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke és Szalóki Flórián, NFÜ nemzetközi elnökhelyettese, akiktől szintén értékes gondolatokat tudhattak meg a résztvevők a következő pályázati időszak lehetőségeiről.

EBH képzés

A békéscsabai székhelyű Egyensúly AE Egyesület által fenntartott Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház /CSEÖ/ minden tevékenységével a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját tartja szem előtt - hangsúlyozta Herczegné Számel Annamária, irodavezető annak a közelmúltban lezajlott, az Egyenlő Bánásmód Hatóság /EBH/ által életre hívott képzésnek a kapcsán, melynek társszervezői voltak.

A CSEÖ munkájának fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak: fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők), a családok és az önkéntesség. Egyelőre sokan nem rendelkeznek még megfelelő ismeretekkel a hátrányos megkülönböztetésről, annak különböző formáiról, és a valódi esélyegyenlőségről, s még kevesebben ismerik a jogérvényesítés konkrét lehetőségeit.

Az EBH „Az egyenlő bánásmód érvényesítés és a társadalmi érzékenység fejlesztése” című, háromnapos képzése teljes mértékben illeszkedik szakmai irányultságunkhoz. A képzés, a szállás az utazás és az étkezés költsége pályázati forrás finanszírozása által a résztvevők számára ingyenes volt. A résztvevők civil érdekképviseleti szervezetektől voltak többségben, de önkormányzati intézményektől és központi közigazgatási szervek képviseletében is többen jelen voltak.

Elsajátíthattak esélyegyenlőségi ismereteket, képessé válhattak a diszkrimináció különböző formáinak felismerésére és a jogérvényesítés módjának megválasztására. Ez a képzés fejlesztette azokat a személyes és szakmai készségeket, amelyek a résztvevőket hozzásegítik ahhoz, hogy az egyenlő bánásmód elvét konkrétan érvényre tudják juttatni munkájukban.

Különösen fontos lehet ennek a tudásnak az ismerete napjainkban, amikor a pályázati úton megszerezhető forrásokhoz is nagy számban készülnek esélyegyenlőségi tervek és programok, elsősorban azért, mert az esélyegyenlőség nyújtása és biztosítása minden szinten, lokális közösségekben is feltétele a társadalmi kohéziónak. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen szemléletformáló, érzékenyítő tréning erősíti a résztvevő szakmai és személyes elkötelezettségét az esélyegyenlőséget szolgáló pozitív megerősítő intézkedések és törekvések mellett, fejleszti az önismeretet és az előítélet-mentes magatartás attitűdrendszerét - mondta el az irodavezető.  

Herczegné Számel Annamária

 

NEA szakmai műhely

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete november végén a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázataival kapcsolatban szervezett szakmai műhelyt Békéscsabán. Bálint Andrea irodavezető előadását a 2012-es NEA pályázatok elszámolásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók ismertetésével indította. A témát érintő fontos információk közül kiemelte többek között azt, hogy az utolsó jóváhagyott költségvetéssel kell elszámolni és a projekt megvalósításához illeszkedő számlák számolhatóak el. Az előadó kihangsúlyozta, hogy szerződéskötést követően EPER-ben van lehetőség módosítást benyújtani. Az önrészként vállalt közérdekű önkéntes munka elszámolására vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér 160-ad részét kell figyelembe venni és elszámoláskor nyilatkozatot kell kiállítani, amelyet EPER-ben rögzíteni szükséges. A szakember beszélt még a pénzügyi elszámolás tartalmáról, majd felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a teljes elszámolásnak tartalmaznia kell a szakmai és pénzügyi beszámolót, mindkettőt EPER-ben elektronikusan kell benyújtani, papíron csak a pénzügyi elszámolás részeként benyújtott dokumentumokat kell beküldeni.

A 2013. évi működési pályázat bemutatása kapcsán az előadó többek közt szót ejtett a célról, a támogatható tevékenységekről, a pályázók köréről, a támogatási időszakról, a támogatás mértékéről. Kiemelte az elszámolható költségek körét, a benyújtás módját, a kötelező mellékletek fontosságát. Hangsúlyozta a kollégiumválasztás jelentőségét, az adományhoz kapcsolódó normatív kiegészítés igénylésének lehetőségét, végül a formai bírálati szempontok alapján a legfontosabb részekre is rávilágított.

A szakmai műhelyen a megye több településéről érkező mintegy 80 civil szervezeti képviselő hasznos információkat hallhatott, melyek az eredményes pályázást segíthetik.

Butora Hajnalka

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB