spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2011. szeptember arrow Kultúraközvetítők Párizsban
Kultúraközvetítők Párizsban
2011. szeptember 29.

2011. szeptember 07-11. között 8 fős, Békés megyei kulturális civil szervezetek vezetőit tömörítő kis csapat utazott Párizsba tapasztalatcsere látogatásra. A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósuló program elsődleges célja a városi közösségfejlesztő munka, valamint az egyesületi fenntartású művelődési házak és a kulturális célú, elsősorban felnőttoktatással foglalkozó civil szervezetek tevékenységének tanulmányozása volt.  A program szakmai előkészítésében és lebonyolításában az Université Populaire Savoie Mont Blanc Népfőiskola vezetője és munkatársai voltak segítségünkre; a népfőiskola és az egyesületünk együttműködése közel 15 év távlatára nyúlik vissza.

A franciaországi fővárosba repülőgéppel érkeztünk és elfoglaltuk a város szívében, a Louvre szomszédságában található ifjúsági szálláshelyünket, ahol egy nemzetközi konferencia résztvevői tartották záró programjukat. Ezáltal egyből belecsöppentünk az igazi „párizsi hangulatba”, hiszen a város jellegzetessége a sokszínűség, a multikulturalitás. A rendelkezésünkre álló szűk 4 nap alatt igyekeztünk minden időt kihasználni, és tartalmasan eltölteni, ezért éjszaka is szervezetünk pl. városlátogatást. A kint tartózkodás időtartama alatt 4 szakmai programot szerveztek a partnereink.

Elsőként ellátogattuk a város 150 000 lakosú, gazdagabb, jómódú polgárok lakta Boulogne nevű városrészébe, ahol találkoztunk a Forum Universitaire (Egyetemi Fórum) vezetőivel. A népfőiskola jelleggel működő civil szervezet az egyesületek házában működik  1200 taggal, tevékenységüket az 1901-es egyesülési törvény szabályozza. A városrészben 300 civil szervezet tevékenykedik, elsősorban kulturális és sport egyesületek,  ebből 40 kap helyet a civil házban. A Fórum legfőbb tevékenységi köre: a helyi kulturális identitás erősítése a lakóterületen élők körében; a demokrácia kérdésköre, különös tekintettel a gyorsan változó társadalmi, gazdasági környezetre; más kultúrák befogadásának elősegítése a helyben élők körében.  Mindezeket az irodalom, a kultúra, a tudomány egyéb eszközeinek felhasználásával, segítségével teszik, hogy „fogyaszthatóvá” váljon az adott témakör. A szervezet tevékenységéhez szükséges működési költségek felét az önkormányzat támogatásából fedezik (a helyiséget is az önkormányzat biztosítja), másik 50%-át tagdíjból és rendezvények bevételeiből. A szervezet vezetői kérelmet nyújtanak be minden évben az önkormányzathoz, amely egy mennyiségi és minőségi beszámolót tartalmaz. Évente 3 alkalommal adnak ki egy tájékoztató füzetet, amelyben minden program benne van.   A tevékenységeik között szerepel konferenciák, kerekasztalok, szemináriumok, műhelymunkák szervezése. Nagy népszerűsége volt pl. annak a műhelynek, amelyet a különböző konfliktusok megoldási lehetőségeiről szerveztek. A találkozón értékes eszmecsere bontakozott ki a francia vendéglátók és a magyar vendégek között a rendezvények látogatottságáról, pl. a kerületben igen népszerűek a közéleti fórumok, a világban történő változásokat bemutató oktatási kurzusok, ahogyan a francia kollégák fogalmaztak,     ”nincsenek szervezési gondjaik…”

Az előzőeknél kissé árnyaltabb képet kaptunk, amikor ellátogattunk Párizs egy szegényebb  munkás negyedébe (X. kerületbe), ahol   90000 lakos él. Itt meglátogattunk egy, a 60-as években épült, egyesületi fenntartású művelődési házat, MJC- - la MJC (Maison des jeunes et de la culture), a Centre d'animation CHATEAU-LANDON. Az intézményben a ház vezetője és munkatársai fogadták a csoportunkat. Az MJC-hez 4 közösségi ház működtetése tartozik a kerületben. 3 évente kapnak pályázati úton támogatást az önkormányzattól, az időszak letelte után mindig újabb igényt kell benyújtaniuk. Ez a keret állandó, amelyre folyamatosan számíthatnak, elsősorban szakmai programok megvalósítására szolgál.  150 különböző tevékenységet ajánlanak a 4 intézményben a tagjaiknak és az oda látogatóknak. A művelődési házakat (4 közösségi tér) egyesületi formában működtetetik, amelynek 3500 tagja van.  Évente 3 közgyűlést tartanak, amelyen jóval kevesebben vesznek részt a tagság sorából, kb. 150 fő. Az elmúlt évben 9OOO látogatójuk volt, ebből 1300 fő a különböző csoportokban, műhelyekben, tanfolyamokon, gyerek-felnőttképzési kurzusokon résztvevők száma. Összességében elmondható, hogy az összlakosság 10 %-a kapcsolódik valamilyen formában a programokhoz, amelynek 40 %-a 25 év feletti, 1/3-a 6-12 éves, a többségében nők. A szervezet vezetői  úgy gondolják, hogy fel kell vállalniuk a különböző társadalmi problémák kezelésére szolgáló programok szervezését  pl. az afgán bevándorló 15 éves fiatalok problémakörét, akik szeretnék elhagyni az országot és átmenetileg tartózkodnak a városrészben, vagy a vándorló életmód formát folytató, csatorna partján letelepedő roma családokét.  Minden évben nemzetközi fesztivált szerveznek, ahol különböző kultúrák találkoznak. Külön odafigyelnek a fiatalokra, részt vesznek határon túli unió-s projektek megvalósításában. „500 millió állampolgár Európája vagyunk, változó politikai, multikulturális környezetben élünk. Európán belül nagyon fontos a fiatalok közötti kapcsolatok építése.” - vallják a szervezet vezetői. Ez irányú együttműködési készségüket kifejezték a vendégek felé is, akik örömmel fogadták a kezdeményezést.

A fenti helyzetnél még kritikusabb (árnyaltabb) példát láttunk, amikor egy másik program keretében a város észak-nyugati részébe látogattunk, ahol 105 000 lakos és 160 féle nemzetiség él (legnagyobb arányban algériai és fekete afrikai). A lakosok 30 %-a bevándorló és évente 3O %-a cserélődik a lakosságnak. A kerületben erős érdekérvényesítési tevékenységgel rendelkező szervezetek – egyesületek – működnek, amelyek pl. a női egyenjogúságért, az ivóvíz probléma megoldásáért, a gázkitermelés ellen harcolnak.  A kerületi vendéglátónk a  COMME VOUS ÉMOI ..MINT TI ÉS ÉN… nevű kulturális civil szervezet volt, amely 18 éve alakult, fő tevékenységi körük: művészet, kultúra, állampolgári ismeretek, egyesületi alaptevékenység.  A szervezet 9 évig anyagi háttér nélkül működött, majd ezt követően egy régi pályaudvar átalakítása révén 1000 m2 területű közösségi térhez jutottak. Regionális keretből kapják a pénzt elsősorban a szakmai tevékenységükhöz, de együttműködnek a város intézményeivel is: színházzal, zenei konzervatóriummal és egyéb szervezetekkel. 20 művészeti műhelyt működtetnek, képző, előadó-zeneművészeti szakirányban.  150 gyerek és ugyanennyi felnőtt vesz részt a művészeti tevékenységben. Ugyanakkor 20 egyéb művészeti társaságot is fogadnak, a csoportok együttműködnek, stúdiójuk van, tanfolyamokat, képző kurzusokat, kiállításokat, gyerekeknek szóló programokat tartanak. Szabad légkörű a ház, jönnek-mennek a kreatív alkotók, az elkészült műveket be lehet mutatni. A ház tevékenységi körében a szociális munka is markánsan megjelenik, a helyi lakosok – elsősorban a bevándorlók – keresik meg különböző egyéni problémáikkal (hivatalos irat elkészítése, beiskolázás, orvosi ellátás, stb.) az ott dolgozókat, akik közvetítenek a hivatalok felé, tanácsadást tartanak és konkrét ügyeket oldanak meg, elősegítik a társadalmi integrációt. Állampolgári képzést is szerveznek, valamint foglalkoznak pl. azokkal a fiatalokkal, akik törvénybe ütköző cselekedetet követtek el. Rövidfilmeket vetítenek az iskolákban, értelmezik a képi világot. SZABAD VÁROSNEGYED címmel évente szerveznek egy alkalommal egy hétvégi rendezvényt. Ez alkalomból 20 utcát lezárnak, kb. 200 különböző előadás zajlik, bevonják a program megvalósításába a helyi lakosságot. A szervezők az utcán végigsétálnak, feljegyzik mi tetszett, mi nem…apró problémákkal lehet hozzájuk fordulni.

 A látogatás befejeztével a francia vendéglátókkal a lehetséges együttműködésről tárgyaltunk, úgy tűnik az elkövetkező években művészeti csoportokat működtető egyesületek cseréjére és fesztiválokon való részvételre nyílik lehetőség mindkét fél részéről.

A tapasztalatcsere út nagy élménye volt a Mairie de Paris, a párizsi polgármesteri hivatalban tett látogatás, ahol a gyönyörű épület megtekintése mellett rövid bepillantást nyerhettünk a hivatal mindennapi működésébe is.

A szakmai programokon túl sikerült néhány nevezetes párizsi műemléket, kulturális nevezetességet  is – szűk időtartamra – meglátogatnunk, ezek voltak:  az Eiffel-torony,  a Notre-Dame, a Diadalív, a La Grande Roue, Luxemburg Park, Pompidou Központ.

Pocsajiné Fábián Magdolna

 

 
Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB