spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2011. szeptember arrow EZ TÖRTÉNT...
EZ TÖRTÉNT...
2011. szeptember 29.

Képzések a forrásszerzési lehetőségek eredményesebb kihasználásáért

 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz – a civil szervezetek kapacitásfejlesztésének támogatására – benyújtott pályázatán elnyert összegből két képzést valósított meg az elmúlt időszakban.

Augusztus végén indult el a 20 órás pályázatíró képzés Mezőkovácsházán, melyen a kistérségben működő civil szervezetek képviselői vettek részt. A program keretében előadást tartottak: Koszecz Sándor, a projektvezetés alapjairól; Pocsajiné Fábián Magdolna, a pályázatírásról és módszertanáról; Bálint Andrea a pénzügyi tervezésről és a költségvetés összeállításáról. A mezőkovácsházi kistérségben megvalósult sikeres pályázatokat Ádám Andrásné, Jankó Erzsébet kulturális intézményvezetők ismertették. A képzés zárónapján a szakmai és pénzügyi elszámolás követelményeiről, folyamatáról hallhattak a résztvevők. A mezőkovácsházi kistérség civil szervezeteinek fejlesztése, erősítése, felkészítése érdekében szervezett program keretében 14 fő kapott igazolást a képzés elvégzéséről. A kurzus befejezésével a hallgatók pozitívan értékelték az elhangzottakat, értékesnek az elsajátított tudásanyagot és kifejezték igényüket a további együttműködésre, találkozási lehetőségre.

Békés megyében működő, alacsony költségvetésből gazdálkodó klasszikus civil szervezetek vezetői, tagjai részére adományszervezési képzést hirdetett a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete szeptember hónapban. A résztvevők – Hajnal Edit előadásában – megismerkedtek az adománygyűjtés alapelveivel és az 1 % gyűjtésének módszertanával. A NIOK Alapítvány támogatásszervezési módszereiről Gerencsér Balázs tájékoztatta a jelenlévőket és bemutatott néhány pozitív példát és technikát, mely segítheti az adománygyűjtést. Szarvadi Antal szervezetfejlesztő, előadásában a vállalati adományozás stratégiájára helyezte a hangsúlyt. A közösségi alapítványok világába Scsaurszki Tamás és Kovács Edit vezette be a képzésbe bekapcsolódott huszonhárom főt. A 20 órás képzés során új forrásteremtő módszerekkel ismerkedtek meg a résztvevők, akik a képzés elvégzéséről igazolást kaptak.

Butora Hajnalka

 

 

Állampolgári részvétel hete (ÁRH)

2011. szeptember 19-25.

Az ÁRH Magyarország egyik legnagyobb civil eseménysorozata, amelyen több száz szervezet és intézmény, helyi, kistérségi, megyei esemény hívja fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára!

Békés megyében is több esemény történt az ÁRH-hoz kapcsolódóan, többek között civil szervezetek vezetői számra szóló képzéseket, információs napokat szerveztek; Békéscsabán, Békésen, Tarhoson, Kamuton, Csanádapácán, Tótkomlóson és Végegyházán a z ÁRH rendezvénysorozathoz kapcsolódó, a közbizalom felmérésére szolgáló kérdőívek kitöltésére is sor került.

Az alábbiakban egy sikeresen megvalósított eseménysorozat részleteit közöljük:

 

 

ÁRH programsorozat -Kétegyháza

 

A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár immár második alkalommal vett részt az Állampolgári Részvétel Hete című országos programsorozatban. A kezdeményezés alapgondolatához igazodva színes, változatos, több korosztályt érintő programválasztékot kínáltunk a település lakosai számára. A legnagyobb népszerűségnek örvendő ötletnek a papírgyűjtés bizonyult, amely szinte a település teljes lakosságát érintette, hiszen a gyermekek csoportokba verődve járták végig az utcákat bekopogva valamennyi otthonba és lelkesen gyűjtötték a papírárut. Lelkesedésük az elérendő célt tekintve nagyon is érthető volt, hiszen a befolyt összegből az általános iskola udvari eszközei, valamint a teljes környezet kerül megújulásra. A papírgyűjtésre a tervezettektől eltérően lehetőségük volt az ÁRH hét teljes ideje alatt.

Szintén a gyermekek számára szerveztünk egy interaktív előadást az őket megillető diákjogokról, valamint a diákönkormányza-tok működéséről és feladatáról. A program lebonyolításában segítségünkre voltak a Békéscsabai Diáktanya munkatársai. Az előadás elején még kissé félénken, de annál nagyobb érdeklődést mutatva hallgatták a tanulók a jó ötleteket és hasznos tudnivalókat. Az előadást követően levezetésképpen egy közös szalonnasütésre hívtuk a résztvevőket, akik itt megoszthatták egymással eddigi tapasztalataikat.

A programsorozat keretében az idősebb korosztály számára is megtaláltuk az érdeklődésüknek megfelelő programot. Számukra a betegeket megillető jogok kerültek bemutatásra a helyi főorvos közreműködésével. Ezen kívül munkavállalókkal, valamint álláskeresőkkel ismertettük meg a készülő új munkatörvénykönyve tervezetet, valamint a Széchenyi Programiroda dél-alföldi munkatársai mutatták be a vállalkozók és civil szervezetek részére kiírt pályázatokat. A rendezvénysorozat sikeresen zárult, hiszen közvetve a település majdnem teljes lakosságát sikerült bevonnunk és számukra az új és hasznos információkon túl kellemes közösségi élményeket szereznünk.

Árgyelán Erzsébet

 

Civil Információs Nap

Sarkadon

 

Szeptember 19-én a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete és a Kötegyáni Baráti Kör információs napot szervezett a kistérségben működő civil szervezetek vezetői, képviselői részére. A Sarkadi mikro-régióban a két szervezet több éve segíti a klasszikus egyesületek, alapítványok közötti együttműködést, a hálózatépítést. Az információs napon résztvevők előadásokat hallgattak a civil törvénykezésben várható változásokról (Pocsajiné Fábián Magdolna), a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak pénzügyi elszámolási módszeréről (Bálint Andrea), a LEADER pályázatok aktuális híreiről (Szívós László), valamint a jövőbeni kistérségi feladatokról, az önkormányzatokkal való együttműködési lehetőségekről (Ungvári Mihály).

Az információs nap megszervezését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.

 

Torzsa Ibolya

 

 

„Békében Békésben”

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és  a Csabai Szlovákok Szervezete – a Szlovák Kultúra Házával partnerségben  – 2011. szeptember 9 – 11–én rendezte meg a

 Békében Békésben Nemzetközi Fesztivált,” Békéscsaba város testvértelepüléseinek  bekapcsolódásával. A rendezvényen közel 2000 látogató tekinthette meg a Békés megyéből és Békéscsabáról, valamint a megyeszékhely testvér-és partner településeiről érkező hagyományőrző csoportok műsorait. A színpadon zajló produkciók mellett népművészeti kirakodó vásár és játszóház, valamint mesterség bemutatók várták az ide látogatókat. Nagy sikere volt a gasztronómiai bemutatóknak, kóstolóknak is, ahol nem csak a hazai, de a nemzetiségi ételek ízeivel is megismerkedhetett a város lakossága.

A fesztivál fő támogatója az Európai Unió „Európa a polgárokért“ programja volt.

 

Koszecz Andrea

 

 

Konferencia az

önkéntesség jegyében

 

A Béthel Alapítvány záró konferenciát tartott szeptember 23-án a Békés Megyei Önkormányzat tanácskozótermében. Az országos konferencia több célt is szolgált, egyrészt az ESZA által támogatott és a Civil Szervezetek Szövetségével konzorciumban megvalósított TÁMOP-5.5.2/09/3-2009-0021. sz. „Önkéntes Centrum létrehozása és fejlesztése az önkéntesség elterjesztése céljából Békés megyében” című projekt záróeseménye, másrészt egy 15 éve működő önkéntes segítő szolgálat, a Kapu Program jubileumi ünnepsége volt. A konferenciát Kovács Edina, a Béthel Alapítvány elnöke nyitotta meg. Az egybegyűlteket Kónya István, Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke köszöntötte, majd Bernáth Ildikó miniszteri biztos asszony üdvözlő sorainak felolvasására került sor.

 Az összejövetelen jelenlévőknek számos előadó megfogalmazta értékes gondolatait az önkéntesség jegyében: elsőként Szőke Katalin (Béthel Alapítvány - szakmai vezető) a Békés Megyei Önkéntes Centrum eredményeiről adott tájékoztatást. Nyitrai Imre (NEFMI - helyettes államtitkár) a szociális ellátórendszer és a jóval rugalmasabb önkéntes szolgáltatások együttműködési lehetőségét mutatta be, Gelencsér Katalin (KIM – főosztályvezető) az Önkéntesség Európai Évének eseményeit és eddigi eredményeit ismertette, Zentai László (Országgyűlés Hivatala Népjóléti Kabinet - vezető titkár) az elmúlt 10 év önkéntességet érintő változásairól, és az abból adódó társadalmi üzenetről beszélt. Gregersen-Labossa György, evangélikus lelkész a szombathelyi Kapu Program hatását mutatta be a diakóniai munkára, Varga Marianna (ESZA Nonprofit Kft. - szakterületi szakértő) az Önkéntes Centrumok országos eredményeit ismertette.  A délután folyamán Paddy Cooney, a Kapu Program angliai kifejlesztőinek egyike a program kezdeteiről mesélt illetve arról, hogy mit tanult a magyar partnerektől. H. Kovács Judit, a Kapu Program első koordinátora az önkéntességhez kapcsolódó saját élményeit, érzéseit osztotta meg a közönséggel. Katona Gyula, református lelkész az önkéntesség békési gyülekezetre kifejtett hatását, ifj. Beszterczey András, református lelkész az önkéntesség szociális szolgáltatások fejlesztésében betöltött szerepét mutatta be a budapesti Schweitzer Albert Református Szeretetotthonban szerzett tapasztalatai alapján. Szalóki Mihály és a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai az önkéntesség személyiségfejlesztő hatásairól és saját élményeikről beszéltek.

A későbbiekben még hallhattunk beszámolókat a Kapu Programot működtető szervezetek, önkéntesek és az önkéntes munkát igénybevevők részéről is. Végül átadásra kerültek az „Év Kapu Önkéntese” díjak. Az oklevelet Dr. Dávidné Hidvégi Julianna, a Kapu Program magyarországi szakmai kifejlesztője adta át. Békés megyéből Bereczki Ilona (Békés), Takács Marianna (Békéscsaba) és Purgel Mihályné (Dévaványa) vehette át az elismerést és a mellé járó ajándékokat.

 

Seres Gyöngyi

 

 

Lelki egészség a Dél-alföldi régióban

 

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 2010. 11. 01-én pályázati programot indított útjára, TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0270, "Komplex egészségmegőrző programok a kríziskezelés hangsúlyával a Dél-alföldi régióban" címmel.

A program megvalósítói:

Főpályázó: Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége

Együttműködő szervezetek:

„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület; ATMAN Jóga Egyesület; REMONDA Szabadidős Lovas és Sportegyesület; Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány; Békéscsaba Városi Nagycsaládo-sok Egyesülete.

A program alapvető célja, hogy bevonva a Dél-alföldi Régió civil szervezeteit, valamint egészségügyi intézményeit egy olyan komplex megelőző, egészségmegőrző program sorozatot valósítson meg, mely a régióban elérhető lelki megbetegedésben szenvedők, illetve rizikócsoportba tartozó személyek egészségét hivatott pozitív (egészségesebb) irányba befolyásolni.

A konkrét célokat különböző közösségi klubfoglalkozások, egyéni tanácsadások, egészségmegőrző szabadidős programok/rekreációs napok/rendezvények, előadások, szakmai nyílt napok megvalósításával érjük el.

Közösségi programok szerve-zésével a prevenciót, a társadalmi integrációt, és összetartozást szeretnénk erősíteni a célcsoportban és családtagjaikban. A kiegészítő programok (egészségügyi szűrőprogramok) e mellett szemléletformálóak és a szocializációs folyamatokat is erősítik.

A projektkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósításával elérhető, hogy a programba bevont célcsoporttagok és hozzátartozóik irányítottabban kezeljék a mindennapi problémáikat, konfliktusaikat, érvényesítsék érdekeiket. A célcsoporttagokat és családtagjaikat hatékonyan segítjük abban, hogy meglévő státuszukból kilépve a társadalom aktív, értékteremtő polgáraivá váljanak. Szemléletformáló ismeretek átvételével a célcsoporttag és családja életszínvonala, életminősége és életesélyei is nőnek, melyek gyermekeire is átörökíthetők.

Nagy László

 

 

 

Nyílt napok és pályázati tanácsadás októberben

országszerte

 

Itt az ideje, hogy az Ön intézménye is csatlakozzon Európához! Miért? Erről azok fogják Önt meggyőzni, akik már részesei az Európai Bizottság közoktatási Comenius vagy szakképzési Leonardo programjának!

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS ELŐADÁSOK ÉS NYÍLT NAPOK

októberben országszerte

Megmutatjuk, hogy milyen pályázati lehetőségeket ajánl az Európai Bizottság Comenius (közoktatás) és Leonardo (szakképzés) programja,

mennyire egyszerű a pályázati folyamat (a közhiedelemmel ellentétben), új pályázóként mire érdemes odafigyelni, milyen pozitív változásokat hoz egy nyertes pályázat a diákok, a tanárok és az egész intézmény életébe. Iskolai együttműködések - Szakmai gyakorlatok - Tanulmányutak - Diákcserék

A partnerkereséstől a pályázat benyújtásáig: pályázati információk első kézből

A Leonardo rendezvényekre várjuk szakképző intézmények, valamint szakképzésben érintett egyesületek, szövetségek, vállalkozások, munkaadói, munkavállalói szervezetek, kamarák, pályatanácsadással foglalkozó szervezetek képviselőit is! A Comenius rendezvényekre várjuk óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok képviselőit, önkormányzatok oktatási referenseit.

Időpontok és helyszínek a

Dél-alföldi régióban:

2011. október 25. Szeged 

Comenius információs nap

2011.október 26. Szeged

Leonardo nyílt nap

2011.október26. Szarvas 

Leonardo nyílt nap

Bővebb információ:

Tempus Közalapítvány

Forrás: www.tpf.hu

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB