spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2011. május arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2011. május 11.

Let’s Colour Magyarország!

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatot ír ki épített környezetünk színesebbé tételére. A pályázat keretében a megvalósuló projekt/projektek teljes eszközigényét (festékek, ecsetek, állványok) és a színdesignereket az egyesület és az Akzo Nobel Coatings Zrt. (Dulux), a javasolt helyszíneket, ötleteket, falakat és a közösségi munkát a pályázók bizosítják.

A pályázat lényegében egy internetes verseny, amelynek során a jelentkezők szimpátiaszavazatokat gyűjtenek az internetes közösség tagjaitól. A legtöbb szavazatot kapó pályázat kapja meg az egyesület támogatását, ugyanakkor az egyesület fenntartja a jogot, hogy több nyertest (legfeljebb 3-at) hirdessen ki.

Kik pályázhatnak?

A pályázatra alapvetően közösségek (pl. lakóközösségek, szomszédok, önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények, társasházak) jelentkezését várjuk, de nem zárjuk ki a magánszemélyek jelentkezését sem, amennyiben rendelkeznek festeni való falakkal vagy kültéri felületekkel.

Lényeges azonban, hogy csak azok a pályázatok vehetnek részt a versenyben, amelyek (legkésőbb a festés megkezdéséig) igazolni tudják, hogy minden olyan szükséges hatósági engedéllyel, illetve tulajdonosi beleegyezéssel rendelkeznek, amelyek a festéshez szükségesek.

Mivel pályázhatnak?

Alapvetően olyan épületek vagy felületek kifestését támogatjuk, amelyek egy közösség életminőségére pozitív hatással lehetnek. Ezek lehetnek épületek (pl. óvoda, iskola, községháza, városháza, művelődési ház, de akár egy társasház vagy egy frekventált helyen álló bármilyen egyéb épület, vagy egy teljes utca összes épülete is), közterek, de támogatásra méltó lehet akár egy régi víztorony, vagy betonkerítés is.

A lényeg a közösségi összefogás: hogy sok ember együtt cselekedjék egy közös cél érdekében. Ezért a pályázónak garanciát kell vállalnia, hogy sikeres pályázat esetén megvalósul ez az összefogás.

Hogyan pályázhatnak?

A pályázatot az egyesület honlapjára (www.letscolour.hu) kell feltölteni, a hozzá tartozó videó- és képanyaggal, illetve szöveges tartalommal együtt. Ezekben az anyagokban érdemes bemutatni, mi minden kerülne kifestésre, ha a pályázat nyer, de ugyanilyen fontos, hogy megjelenjen a közösség is, aki majd a közös munkát végzi, hiszen az ő életüket fogják megváltoztatni a színek.

A pályázók a www.letscolour.hu weboldalon 2011. május 15-ig tölthetik fel a pályázatukat, a hozzá tartozó videó-, kép-, illetve szöveganyaggal. Az internetes közönség 2011. május 31-ig szavaz.

 

 

Az Év Fája 2011 verseny meghirdetése

Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon ismét meghirdeti az Év Fája vetélkedőt, melyre bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját.
A vetélkedő célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra.
Az Év fája vetélkedő keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál, vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban.
Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások. A vetélkedőre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije 12-13 döntőst választ.
Ezek közül az ősz folyamán a közönség szavazással választhatja ki kedvencét.
A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni.
A jelölésnek tartalmaznia kell:
- a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy történelmi tény);
- a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta);
- egyéb adatait (faj, magasság, kor, átmérő);
- egy fényképet a fáról.
2011-ben először a "Hős Fa" kategóriában is várunk nevezéseket. Erre a címre olyan fák jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek!
A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu oldalon lehet beadni, az ott található adatlapon.
Beadási határidő: 2011. június 20.
Az Év Fája programmal vagy a nevezéssel kapcsolatban további információt Sólyom Évától kaphatnak (411-3500, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges )

 

 

Virágos Magyarországért verseny

A Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága meghirdeti a 2011. évi Virágos Magyarországért versenyt, amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. A város vagy falu kategóriában induló települések www.viragosmagyarorszag.hu internetes honlapon jelentkezhetnek a versenybe.
Jelentkezési határidő: 2011. május 30.

A versenybe jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok:

I. Minőségi követelmények:
- a települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, a parkok, emlékhelyek gondozottsága,
- növénykiültetések – fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok gyepfelületek minősége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel,
- magyar nemesítésű növény- és virágfajták felhasználása.

II. A befektetett munka és részvétel:
- az önkormányzat erőfeszítése (források, támogatás, szervezés, irányítás),
- helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek környezetének rendezettsége),
- közösségek együttműködése, önkéntes civil szervezetek összefogása, helyi versenyek szervezése,
- a lakosság részvétele (utcakertek, előkertek, épület homlokzatok díszítésével).

III. Környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció
- a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei,
- az ifjúság részvétele a nevelési-oktatási intézmény rendezett környezetének kialakításában, gondozásában, a fa- és növényültetési programokban,
- komposztálás, megfelelő növényvédelmi megoldások alkalmazása,
- korszerű hulladékgazdálkodás és megújuló energia felhasználás,
- kommunikáció – a helyi lakossággal való kapcsolattartás, információs programok, média megjelenések.

IV. Általános benyomások
- a település rendezettsége, tisztasága és gyommentessége,
- az épített környezet minősége, állapota (terek, utcák, épületek, műemlékek, utcabútorok),
- a település megjelenése turisztikai szempontból (települések bejárata, információs pontok, a turisztikai jelentőségű épületek, helyek környezete, pihenőhelyek, játszóterek állapota, gondozottsága).

A 2011. év kiemelt témája: a település főterének, főutcájának rendezettsége, virág- és növényi díszítése, harmóniája az épített környezettel, beleértve az ott található hivatali, kereskedelmi és vendéglátóhelyeket.

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve – a Szervező Bizottság javaslata alapján - a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat.
A verseny fődíja: hazánk képviselete a 2012. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében, város illetve falu kategóriában.

 

 

Európa a polgárokért pályázatok

Testvérvárosi találkozók

Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.

Mit támogat a program?
Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője

 • az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.;
 • a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb;
 • az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös kulturális előadások, sportesemények), stb.

Ki pályázhat?
A pályázók és a partnerek a következők lehetnek: települések vagy azok testvérvárosi bizottságai vagy a helyi hatóságokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek.

Pályázati határidő: 2011. június 1. (Projekt kezdete: 2011. október 1. – 2012. június 30.)

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.
További fontos tudnivalók, pályázati dokumentumok a www.tpf.hu oldalról tölthetők le.

Állampolgári projektek

Az Európai Uniót érintő fontos és aktuális kihívás az európai polgárok és az Európai Unió közötti szakadék áthidalása. Ezzel összefüggésben ez a pályázati típus olyan innovatív módszerek és megközelítések feltárására irányul, amelyek tevékeny európai szintű részvételre serkentik a polgárokat, valamint az európai polgárok és az Európai Unió intézményei közötti párbeszédre ösztönöznek.

Támogatható tevékenységek

 • az állampolgárok véleményének összegyűjtése az Európát a jövőben érintő néhány lényeges kihívásról;
 • állandó módszer bevezetése az állampolgárok közötti aktív párbeszéd és vita ösztönzésére az uniós politika egyes, a mindennapi életüket érintő területeiről;
 • olyan mechanizmusok megteremtése, amelyek révén az európai polgárok fejlesztik civil kompetenciájukat, és az európai szintű politikai döntéshozókhoz intézett ajánlások formájában tudják megfogalmazni véleményüket az európai integrációs folyamatról;
 • az európai polgárok és az EU intézményei közötti párbeszéd ösztönzése, a polgárok részvételével az EU politikái és azok hatása terén, valamint biztosítva a polgárok véleményének megfelelő utókövetését az EU intézményeinek részéről.

Kik pályázhatnak?

Civil társadalmi szervezetek vagy helyi hatóságok

Pályázati határidő: 2011. június 1. (A projekt megkezdésének időpontja: 2011. december 1. - 2012. május 31.)

Pályázati feltételek, útmutató megtalálható a www.tpf.hu oldalon.

Kísérő intézkedések

Ennek az intézkedésnek a célja azon tevékenységek támogatása, amelyek eredményeképpen olyan hosszan tartó partnerségek és hálózatok jöhetnek létre, amelyek amellett, hogy az aktív európai polgárságot elősegítő különböző érintettek jelentős számát érhetik el, hozzájárulnak a program célkitűzéseinek jobb megvalósulásához, és maximálják a program általános hatását és hatékonyságát.

Tevékenység típusok:

 • képzési tanfolyamok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európa a polgárokért program potenciális pályázói elmélyítsék a színvonalas projektek működtetésével kapcsolatos tudásukat és ismereteiket;
 • tájékoztató foglalkozások, amelyek az Európa a polgárokért programot vagy annak konkrét pályázati típusait népszerűsítik, és céljuk a program jelenlegi és potenciális érdekeltjei közötti eszmecsere, illetve a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása;
 • olyan platformok létrehozása, amelyek megkönnyítik a partnerek keresését és a kapcsolatteremtést az Európa a polgárokért program jelenlegi és potenciális résztvevői között.

Kik pályázhatnak?

 • a helyi hatóságok szövetségei vagy egyesületei, vagy
 • a polgári szerepvállalás terén szakmai ismeretekkel/tapasztalatokkal rendelkező szervezetek

A pályázónak a programban részt vevő országok egyikében székhellyel kell rendelkeznie.

Pályázati határidő: 2011. június 1. (Projekt megkezdésének időpontja: 2011. december 1. - 2012. május 31.)

Pályázati feltételek, útmutató a www.tpf.hu oldalon található.

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB