spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2011. május arrow FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK
FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK
2011. május 11.

Közönyből – közügybe
VIII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért

2 0 1 1. j ú l i u s 27 – 3 1. Kunbábony


Kedves Barátok, Kollégák és érdeklődők!

Válság van. De ez még inkább megerősítette bennünk, hogy szükség lenne találkozni!
Idén is lesz Nyári Egyetem Kunbábonyban.
Jó lenne gondolkodni, megvitatni, hogyan tudunk részvételre bátorítani, hogy a közöny helyett a közbeszéd erősödjön.
Tervezett témáink:
És veletek mi van?
Társadalmi-, közösségi diagnózisok a közösségek és a közösségi viszonyok állapotáról, a közbizalomról és a társadalmi tőkéről.
Csináljunk közügyet!
Közügyekhez való viszonyunk. Öntevékeny- és civil mozgalmak programjai, tervei a változásért, a közöny felszámolásáért.
Kő- papír- olló
Eszközök – módszerek – technikák – gyakorlatok a részvétel megteremtéséért, fokozásáért
Passzivity
Közösségi kezdeményezések a fiatalok szerepvállalásáért.
Lakjuk be a tereket!
Falusi és városi közösségi terek, kertek, parkok birtokba vétele
Információ és jelentkezési lap kérhető a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen, vagy
fellelhető: www.kozossegfejlesztes.hu honlapon, esetleg telefonon: 06-1-225-6011

 

 

Európai Civil Találkozó 2011 - III.Európai Civil Napok


Június 5-7-én Budapest ad otthont a közel 400 résztvevőt fogadó “Európai Civil Találkozónak”, mely a civil szféra kiemelt érdeklődésre számot tartó programja a 2011-es magyar EU-elnökség során. A rendezvény először 2008-ban La Rochelle-ben (Franciaország), majd 2010-ben Málagában (Spanyolország) megrendezett Európai Civil Napok rendezvénysorozatba illeszkedik.

A 2011-es Európai Civil Találkozó megrendezésének jogát a Századvég Politikai Iskola Alapítvány nyerte el. Az Alapítvány a konferencia szakmai tartalmának előkészítésére a négy nagy témának megfelelően szakértő partnerszervezetekkel működik együtt, egy az Európai Civil Találkozót előkészítő, rendszeresen ülésező munkacsoport formájában.
A korábbi Európai Civil Napok eredményeire és a magyar EU-elnökség prioritásaira, továbbá a 2011-es “Európai Önkéntesség Évére” való tekintettel a konferencia középpontjában az “aktív európai uniós polgárság” gondolata áll.

A szekciók

A Századvég hat, a magyar és az európai dimenzióra való széles rálátással rendelkező, nemzetközi szinten is aktív partnerszervezettel állapodott meg az együttműködésről a konferencia fő témájának és az egyes szekciók szakmai tartalmának tekintetében.
Ezek a partnerszervezetek nemcsak a szekciók szakmai tartalmáért, hanem a moderátor-hármasok (egy magyar és egy külföldi moderátor, valamint egy raportőr) összeállításáért is felelnek; javaslatot tesznek továbbá a plenáris ülésen vitaindító beszédet tartó személyekre, valamint összeállítanak egy listát a saját szekciójukba potenciálisan meghívandó külföldi résztvevőkről.

A szekciótémák és a felelős partnerszervezetek

  1. Aktív polgárság és civil részvétel: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány; Magyar Természetvédõk Szövetsége (MTVSZ) - Föld Barátai Alapítvány
  2. Uniós polgárságra való oktatás és aktív ifjúság: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és a Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT)
  3. A civil szervezetek szerepe a Nyugat-Balkáni EU-csatlakozásában: Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT)
  4. Aktív uniós polgárság és önkéntesség: Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA)

A június 6-i első plenáris ülés expozéi a vonatkozó területek aktuális európai helyzetéről és fejleményeiről nyújtanak majd áttekintést. Ennek célja, hogy minden résztvevő átfogó képet kapjon a szekció témájáról, a szekciók munkája ugyanis összekapcsolódik a konferencia fő témáját adó “aktív uniós polgárságon” keresztül.
A szekcióülések két fő területre koncentrálnak a magas érdeklődésre számot tartó esemény keretei között:

  • szakpolitikai ajánlások az Európai Unió számára a kérdéses területen;
  • a jó gyakorlatok (best practices) összegyűjtése az EU tagállamaiból a kérdéses területen.

A szekciók résztvevői a konferencia során az EU intézményei, illetve a nemzeti kormányok számára szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg.
A konferenciára a magyar szervezetek a rendezvény hivatalos honlapján jelentkezhetnek, a www.civilmeeting2011.hu címen, 2011. május 15-ig. A konferencián való részvétel díjmentes, a résztvevők számára a szervezők szállást és étkezést biztosítanak.

További információ: www.szazadveg.hu

 

Információk az NCA 2010. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Tájékoztatjuk, hogy megjelent az „Útmutató a Nemzeti Civil Alapprogram 2010. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet, amelyben ismertetjük a beszámolás alapvető szabályait, a szakmai beszámolóval és a pénzügyi elszámolással kapcsolatos főbb tudnivalókat, bemutatjuk a pénzügyi elszámolás részét képező dokumentumokkal szemben támasztott főbb követelményeket és az elszámolás módját.
Az útmutató letölthető a www.wekerle.gov.hu oldalról!
Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy szerződéses kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban jelenteni a kezelőszervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késik vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik.

Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtania, ha:
- a megvalósítás során a pályázat részletes költségvetési tervének egyes költségvetési fősorai közül valamelyiket 20%-ot meghaladó mértékben kívánják növelni a szerződésben jóváhagyottakhoz képest,
- az érvényes költségvetésben olyan változástatást kívánnak végrehajtani, amely ugyan nem haladja meg fősoronként a +20%-os mértéket, de eddig nem tervezett új alsor nyitását jelenti. (Nyitott alsornak számít az olyan sor, amelyre az érvényes költségvetésben támogatásból fedezett kiadást tervezett, tehát az értéke nem 0.)

A módosítási kérelem benyújtására a támogatási szerződésben megjelölt projekt vége dátumig van lehetősége. A módosításra nem kötelezett eltéréseket a szakmai beszámolóban meg kell indokolni.

A 2010. évi beszámolókat a pályázatban megadott projekt vége dátumot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. június 30-ig kell beküldeni a Wekerle Sándor Alapkezelő címére (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) .
Javasoljuk, hogy minél előbb küldje el a beszámolót, annak érdekében, hogy mielőbb lezárhassuk, illetve az esetleges 2011. évi pályázati támogatáshoz is mielőbb hozzájusson.

Wekerle Sándor Alapkezelő
Támogatások Pénzügyi és Helyszíni Ellenőrzési Főosztálya

 

 

A Cisco Adományozói Program 2011. április 25-től újraindul!

Tájékoztatjuk a már meglévő és leendő ügyfeleinket, hogy a CivilTech szoftver és hardver adományozói programban, a Cisco Adományozói Program 2011. április 25-től újra indul! A rendelhető termékek listája a www.civiltech.hu oldalon található meg. A már regisztrált és Cisco termékek rendelésére jogosult szervezetek 2011.április 25-től adhatják fel ismét rendelésüket. A rendelésekkel kapcsolatban bővebb információért látogasson el a Rendelés oldalra vagy kérjen segítséget a helyi CISZOK partnerünktől.

 

 

Nonprofit Jogi Internetes Távképzés

A jogi távképzés átfogó célja a nem-jogász szakemberek felkészítése a jog mindennapi használatára: a jog megismerésére, jogalkalmazásra, jogérvényesítésre, jogvédelemre.

A jogi távképzés konkrét célja az adott kurzus – nonprofit jogi kurzus - jogalkalmazással érintett körének (civil szervezetek tisztségviselőinek, munkatársainak) nyújtani olyan gyakorlatorientált joghasználói alapokat, amelyben a jogi ismeretek, tapasztalat és tudás megszerzése csak kisebb részben az elméleti tananyag elsajátításán alapul; nagyobb részben a JOGKERESŐ-program használatával történő jogkeresési gyakorlatokra épül.

A hallgatók konkrét jogi kérdések és jogi problémák megválaszolásához keresik ki a Jogkereső programban rendelkezésükre álló joganyagokból a vonatkozó jogszabályi válaszokat, megoldásokat. Az elméleti kérdéseket is az elektronikus tankönyvben és a törvényben történő kereséssel, tehát nem memóriaterheléssel, hanem a megtalált információk, ismeretek közvetlen felhasználása útján válaszolja meg a hallgató.

A távképzés menetéről, egyéb tudnivalókról a www.jogtap.hu oldalon tájékozódhatnak.

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB