spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2011. február arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2011. február 10.

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM (NCA) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet  "Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítése"  támogatására (Pályázat kódja: NCA-DP-11-B)

A pályázat célja: a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre:
- Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, civil kontroll erősítése.
- Ágazati, esetleg általános civil összefogások, amelyek kifejezetten az állami vagy üzleti szektor adott tevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, az érdekképviseleti célú civil szervezetek kooperatív (egyeztető - együttműködő) tevékenységére irányulnak.
(pl. fórumok, találkozók, közmeghallgatásokon való jelenlét megszervezése, képzések, a civil kontroll erősítésére szolgáló kerekasztal-tárgyalások lebonyolítása)
A támogatás  2011. június hónap 1. nap és 2011. év szeptember hónap 30. nap között megvalósuló programokra vonatkozik.
Kizárólag elektronikus pályázat benyújtására van lehetőség!
Beadási határidő: 2011. február 24. 24.00 óra

 

Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet "A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák" támogatására

(Pályázat kódja: NCA-DP-11-A)

A pályázat célja:
A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása.

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június hónap 1. nap és 2011. év szeptember hónap 30. nap között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott: vissza nem térítendő támogatás.
Kizárólag elektronikus pályázat benyújtására van lehetőség!
 Beadási határidő: 2011. február 24. 24.00 óra

 

 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és  együttműködésének támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-11-A)

A pályázat célja: a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
A/1: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása.
A/2: Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása.
A pályázatban be kell mutatni:
a) a program, tevékenység indokoltságát,
b) a program, tevékenység célját,
c) a megvalósítás időbeni ütemezését,
d) a várt eredményeket
e) a vállalt indikátorokat
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. - 2011. szeptember 30. között megvalósuló programokra vonatkozik.
Pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani!
 Beadási határidő: 2011. február 24., 24.00 óra

 Mindhárom pályázatra érvényes tudnivalók:

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Civil Támogatási Főosztály
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, http://www.kim.gov.hu, valamint a http://www.wekerle.gov.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-14:00 között hívható 1/301-3200 telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak.


 

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma

által kiírt pályázatok

Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása

(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-C)

A pályázat célja: a civil szervezetek nyilvánossággal való kapcsolatát, tevékenységük és programjaik kommunikálását segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

C/1. kategória: nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása.

C/2. kategória: elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása.

Beadási határidő: 2011. március 10., 24.00 óra

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-D)

A pályázat célja: a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát, szervezeti fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában.

a) Elektronikus ügyvitel

b) Civil tréneri ismeretek, képzők képzése

c) Pályázatírás

d) Projektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsment

e) Civil jogi és pénzügyi ismeretek

f) Civil szervezetek marketingkommunikációja

g) Érdekérvényesítés

h) Adományszervezés

Előnyt élveznek azon pályázók, melyek a fentiek közül több modult valósítanak meg.

Beadási határidő: 2011. március 10., 24.00 óra

 

 

 

A szabadidősport támogatása / SPO-SE-11/A


Kiíró: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Határidő: 2011. 02. 21.
A támogatás célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, valamint a lakosság szabadidős sporttevékenységének aktivizálása érdekében jelen pályázat célja a  szabadidősport események és eseménysorozatok támogatása, amelyek Magyarországon, 2011. január 1. és 2011. június 15. között kerülnek megrendezésre az alábbi kategóriák szerint:
"A" kategória: legalább három eseményből álló szabadidősport rendezvénysorozat, amelyeken eseményenként legalább 500 szabadidő-sportoló igazoltan (regisztráltan) vesz részt;
"B" kategória: kifejezetten integrált - hátrányos helyzetű csoportok számára is nyitott - szabadidősport rendezvény megvalósítása, amelyen legalább 1000 szabadidő-sportoló igazoltan (regisztráltan) vesz részt;
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 55 351 000 forint, azaz ötvenötmillió háromszázötvenegyezer forint.
Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű:
sportszövetségek [országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, szabadidős szövetség, fogyatékosok sportszövetségei, diák- és egyetemi sport sportszövetségei], valamint sportszervezetek sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola 2004. évi I. törvény a sportról 15.§- a alapján

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani.

A pályázáshoz szükséges információk és dokumentumok letölthetőkhttp://www.nszsz.hu és
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/sportert-elelos-allamtitkarsag
és http://www.sportolonemzet.hu honlapokról.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A pályázat beadását megelőzően a pályázónak regisztrálnia kell az NSZSZ honlapján (http://www.nszsz.hu) és az arról kapott visszaigazolás (email üzenet) másolatát csatolnia kell pályázatához.

 

 

Pályázat a Fogadd el, fogadj el 2011. évi 6. rendezvénysorozatban való részvételre

A Kézenfogva Alapítvány olyan szervezetek pályázatát várja, akik:
- 2011. május 16. és szeptember 25. között szívesen lennének a Fogadd el, Fogadj el közvélemény-formáló programsorozat egyik staféta állomása.
- A település egy meghatározó eseményéhez tudnak csatlakozni (falunap, városi gyermeknap, fesztiválok, egyéb olyan programoz, mely képes megmozgatni a településen élők nagy részét).
- a helyi szinthez mérten nagyszabású programsorozatot tudnak összeállítani, megszervezni és levezetni, mely az adott régióban alkalmas a közvélemény formálására, a helyi média figyelmének felkeltésére.
- Az alábbi aktivitásokból legalább két elemet meg tudnak valósítani a saját rendezvényükön (a kivitelezés a pályázó feladata).
Pályázatot nyújthat be:
Minden civil szervezet, önkormányzati, és egyházi intézmény olyan társulásban, melyben legalább egy értelmi fogyatékos gyermekeknek, felnőtteknek szolgáltatást nyújtó szervezet, intézmény és egy nem fogyatékos gyermekekkel, emberekkel foglalkozó intézmény (általános, vagy középiskola, könyvtár, művelődési ház stb.) vesz részt.
Pályázó vállalja, hogy 2011 áprilisában Budapesten részt vesz egy workshopon, ahol részletes, gyakorlati tájékoztatást kap a rendezvénysorozatról és a teendőkről.
A Kézenfogva Alapítvány a helyi rendezvényekhez a fent felsorolt szakmai és gyakorlati segítségen túl anyagi támogatást nem tud nyújtani!
A pályázat beadásának határideje: 2011. február 25.
A pályázati felhívás és az adatlap elektronikus úton letölthető a http://www.kezenfogva.hu weboldalról.
További információk
Kézenfogva Alapítvány: Kalmár Judit
Tel.:1-215 5213
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB