spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2010. november arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2010. november 11.

 

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés 2010-2011

Az Ökotárs Alapítvány a Trust for Civil Society in CEE forrásainak felhasználásával pályázatot ír ki magyarországi (bármilyen témán és tevékenységi területen dolgozó) civil szervezetek érdekérvényesítő képességét növelő programokra.
A program célja a civil szervezetek érdekérvényesítő, érdekképviseleti és a közösségi részvételt szolgáló tevékenységeinek megerősítése és fejlesztése elsősorban (de nem kizárólag) a vidéki településeken, bármely témában vagy ügyben.

 A felhívás keretében - egyebek mellett - az alábbi tevékenységekre lehet támogatást kérni:

  • civil szervezet(ek) érdekérvényesítő kampányai, akciói (különösen az olyan modellértékű tevékenységek, amelyek eredménye máshol is hasznosítható)
  • az érdekérvényesítést szolgáló állásfoglalások, előkészítő és háttéranyagok készítése illetve (szükség esetén) a bírósági jogérvényesítés
  • a helyi és regionális döntéshozatalban való közösségi és társadalmi részvételt szolgáló civil hálózatok, munkacsoportok és más együttműködések létrehozása és/vagy továbbfejlesztése
  • a civil szervezet(ek) tagságának, társadalmi bázisának, elismertségének növelése, a szervezet fejlesztése a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából
  • az érdekérvényesítés és a társadalmi részvétel oktatása, elsősorban a helyi civil és regionális szervezetek ezirányú képzése

Beadási határidő: 2010. végéig folyamatos
Pályázni kizárólag online lehet, a http://adomanyi.okotars.hu oldalon!
Bővebb információ: Sólyom Éva, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , 411-3500

 

 

„Közhasznú számítógépek”

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet „Közhasznú számítógépek” címmel.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, tehát a non-profit szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével – a szokásosnál kedvezőbb feltételekkel –, illetve segíteni a meglévő, elavult gépek korszerűbbre váltását.

 Pályázati regisztrációs díj: a pályázat benyújtása díjmentes, nincs pályázati regisztrációs díj.

A pályázati önerő mértéke: A komplett szolgáltatási csomagok értékének* 46-48%-áért, tehát kevesebb, mint a feléért juthatnak hozzá a nyertes pályázók.

A pályázati csomag felhasználása: Az informatikai csomagok egyaránt felhasználhatóak irodai adminisztrációs, ügyfélszolgálati feladatokra, de akár az intézmények szolgáltatásait igénybevevők használatára is beállíthatóak (például teleházban, oktatási célra, stb.)

A pályázók köre:

  1. Civil és/vagy jótékonysági szervezetek (pl: alapítványok, egyesületek, sportkörök, közhasznú kft-k, stb.), vagy
  2. az 1. pontban írt szervezetek által fenntartott intézmények (a fenti szervezetek által fenntartott bármely intézmény)

A pályázat során kiemelten – de nem kizárólagosan – támogatottak a közoktatási intézményeket segítő és/vagy azokkal együttműködő szervezetek.

A megpályázható informatikai alapcsomag:

Márkás Pentium 4 kategóriájú számítógépek jogtiszta szoftverekkel. A pályázaton márkás, felújított számítógépekből álló 4 illetve 8 gépes csomagokra, valamint különálló számítógépre lehet jelentkezni. Lehetőség van több csomag egyidejű megpályázására is. Minden csomag alkalmas az Internet-használaton túl a hagyományos irodai, oktatási és egyéb általános számítógépes feladatok elvégzésére (például szövegszerkesztés, táblázatkezelés). Minden kiépítéshez hasonló szoftvercsomag tartozik: az operációs rendszer jogtiszta Microsoft Windows XP Professional operációs rendszer (előtelepítve, beállítva). Továbbá az OpenOffice.org magyar nyelvű Microsoft Office kompatibilis irodai programcsomag is telepítésre kerül, mely a szövegszerkesztő és táblázatkezelő funkción túl rendelkezik egyebek közt bemutató és weblapkészítő funkciókkal is.

Részletes pályázati kiírás megtalálható: a www.oiphun.eu oldalon.  

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatra a pályázati e-adatlap hiánytalan kitöltésével (mely elérhető a www.oiphun.eu oldalról), és egy legfeljebb 2 oldal terjedelmű intézményi ismertetőt mellékelve lehet jelentkezni.

Benyújtási határidő: A pályázatok beadása november 22-ig folyamatos.  

További információ az Országos Informatikai Programiroda információs vonalán kérhető: 06-70/310- 29 -81

 

 

Felhívás ifjúsági civil szervezetek támogatására

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., az FSZH – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, valamint az Északi Támpont Egyesület megbízásából a Regionális Ifjúsági Tanácsokon keresztül támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.

A támogatás célja

Olyan, a fiatalok kezdeményezésére és szervezésében megvalósuló, települési szintű programok, kampányok támogatása, amelyek az egészséges életmódot népszerűsítik.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint régiónként.

A támogatás igényelhető összege és formája

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

A támogatás mértéke legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft.

Támogatási időszak: A 2010. december 15. és 2011. június 30. közé eső időszak.

A támogatottak köre

A Dél-alföldi régióban székhellyel rendelkező, társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), amelyek:

-   gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze;

-   vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;

-   vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;

- vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.

A pályaművek benyújtásának módja és helye

A benyújtandó Projekt űrlap letölthető a www.mobilitas.hu/dariszi oldalról, majd E-mailen kell elküldeni a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodába, a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2010. november 15. 24h

 

 

Pályázati lehetőség civilszervezeteknek

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány és az OTP Bank ismét kiírja pályázatát civilszervezeteknek online adománygyűjtő rendszerbe való belépésre. A www.adhat.hu portálon a programba csatlakozó civilszervezetek számára az adományozók a web áruházbakban használt bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadományokat, az OTP Bank jóvoltából kedvezményes kezelési költség mellett.
E rendszer használatát a NIOK Alapítvány térítésmentesen biztosítja a most belépő szervezeteknek, az OTP Bank pedig a tranzakció költségét csökkentette le a piaci árnál lényegesen alacsonyabbra. A mostani körben további 100 civilszervezetnek ad lehetőséget a NIOK és az OTP Bank, hogy pályázat útján bekerülhessenek a rendszerbe.
A jelentkezés feltételei:
-    a szervezet legyen Magyarországon, legalább 2010. január 1-e előtt bejegyzett,
-    közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú státusszal bírjon,
-    regisztrált adatlapja legyen a www.adhat.hu portálon,
-    az adatlapján legyenek a kötelezően és ajánlottan megjelölt mezők ki- ill. feltöltve,
-    folytasson adománygyűjtő tevékenységet,
-    legyen konkrét programja, terve, amihez az adományokat gyűjti (és ezt a pályázatban be is kell mutatni).
Pályázni az adhat.hu portálon keresztül az alábbi linken lehetséges: www.adhat.hu/otppalyazat
A pályázatok beadásának határideje: 2010. november 20.
A pályázatokat a NIOK Alapítvány és az OTP Bank közösen bírálják el. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek (de nem kizárólagosságot) azok a civil szervezetek, amelyek a gyermekegészségügy/fiatalok oktatása/segítséggel élők elfogadása területek valamelyikén tevékenykednek.
További információk:
OTP Bank – Szabó Dóra, +36 1 486 6356, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
NIOK Alapítvány – Gönczi Márta, +36 1 315 3151, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

 

"Könyvtámasz 2010"


A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány "Könyvtámasz 2010" néven könyvadomány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezetek számára.
A pályázat célja: hátrányos helyzetű közösségeket és egyéneket támogató nonprofit szervezetek könyvtárainak kialakítása, bővítése, kulturális és szabadidős programjainak támogatása könyvadományok biztosítása által.
Az egy pályázó által elnyerhető könyvadomány maximális értéke: 500 000 Ft
A megpályázható könyvadomány jellege:
- gyermek és ifjúsági irodalom
- szépirodalom
- gyermek és ifjúsági ismeretterjesztés
- egyéb ismeretterjesztés
- szórakoztató irodalom
- hitéleti könyvek
 A pályázaton való részvétel feltételei:
- a pályázók Magyarországon bejegyzett társadalmi szervezetek - egyesületek vagy alapítványok, illetve történelmi egyházak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei lehetnek
- a pályázó hátrányos helyzetű csoportok, egyének támogatásával foglalkozik
- a pályázó szervezet kis helyi közösségi kezdeményezésre épül
- nem költségvetési intézmény támogatására jött létre
- nem végez továbbadományozási, ajándékozási tevékenységet, illetve a Maholnap Alapítvány adományát ilyen célra nem használja fel
 A pályázó tevékenységének az alábbi feltételeknek kell megfelelnie
- a pályázó programjai helyi szükségletekre épülő civil kezdeményezést szolgálnak, célcsoportja hátrányos helyzetű egyének vagy azok csoportjai (hátrányos helyzet: etnikai, szociális, egészségügyi, kor szerinti stb.);
- a pályázó tevékenysége általános közösségi értékek megerősítését szolgálja, amelyben a célcsoport rászorultsága meghatározó.

Beadási határidő: 2010. november 22.
Részletes kiirás a  http://www.maholnap.hu oldalon található.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a 06-1-321-2447-es vagy a 06-20-359-7557-es telefonszámon, illetve a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímen.

 

 

Szavak az esélyegyenlőségért

Békés Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Battonya Esélyek Háza Szavak az esélyegyenlőségért címmel irodalmi pályázatot hirdet.

Az irodalmi pályázatra szépirodalmi stílusú prózai műveket várunk maximum 5 oldal terjedelemben. Pályázhat minden Békés megyei lakos. Nevezési díj nincs.

Téma: a szegénységgel sújtott emberek küzdelmekkel teli hétköznapjai. A mindennapok során megfogalmazódó lelki dilemmák, esélyek, esélytelenségek. Szeretnénk, ha az írók megszólaltatnák azt az értéket, amiből mindenek ellenére erőt nyernek, és azt a köteléket, ami környezetükhöz, családjukhoz köti.

A műveket szakértő zsűri bírálja el. Kategóriánként az első három díjazott értékes ajándékcsomagban részesül.

Kategóriák:

I.                    általános iskolások – 1. díj: 20 000 Ft, 2. díj: 15 000 Ft, 3. díj: 10 000 Ft

II.                  középiskolások - 1. díj: 20 000 Ft, 2. díj: 15 000 Ft, 3. díj: 10 000 Ft

III.                felnőttek: 1. díj: 50 000 Ft, 2.díj: 30 000 Ft, 3. díj: 20 000 Ft értékű ajándékcsomag

Beérkezési határideje: 2011. január 20.

Bővebb információ: http://bekes.eselyekhaza.hu oldalon vagy a 06-68/457-753-as telefonszámon.

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB