spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2010. június arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2010. jĂşnius 10.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet

"Foglalkoztatási, munkaerő-piaci témákat feldolgozó kiadványok és konferenciák" elnevezésű program

támogatására

 

A támogatási program célja:

Lehetőséget biztosítani olyan rendezvények megtartására, és/vagy kiadványok elkészítésére, amelyek biztosítják a foglalkoztatáspolitika törekvéseinek a megismertetését.

Pályázhat minden belföldi székhelyű, jogi személyiségű non-profit szervezet, KSH besorolás: 5 (kivéve a pártokat és a biztosítási pénztárakat), amelyeknek jogerős bírósági nyilvántartásba vétele, vagy bírósági bejegyzése 2008. december 31-e előtt megtörtént.

Pályázatot lehet benyújtani

- Legfeljebb három napos rendezvény, konferencia előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges költségek támogatására, valamint a program anyagát bemutató kiadvány megjelentetésének támogatására,

- Olyan kiadvány, információ hordozó megjelentetésének támogatására, amely a foglalkoztatás kérdéseihez a választott témakör alapján kapcsolódó

· hazai kutatási anyagokat, tanulmányokat, vagy

· külföldi kiadványok magyar nyelvű fordítását, vagy

· magyar nyelvű tanulmányok más nyelvre való fordítását tartalmazza.

A kiadvány lehet nyomtatott, elektronikusan vagy más módon rögzített és terjesztett munka.

A projektek megvalósításának legkorábbi kezdő időpontja 2010. október 1., a zárásának végső határideje: 2011. július 31.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. június 25.

Pályázati adatlap letölthető a http://www.ofa.hu honlapról.

 

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Kuratóriuma  PÁLYÁZATOT HIRDET

2010. évre  

 

A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják.

Pályázni lehet:

- művészeti és közművelődési programok megvalósítására,

- a kultúra területén tevékenykedő szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,

- ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához,

- a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére.

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, könyvtárak, faluházak, és művelődési intézmények. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. szeptember 1-től 2010. október 1-ig. Pályázatok elbírálása 2010. november

A pályázat keretében igényelhető támogatás legmagasabb összege 300.000,- Ft.

Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthető. A pályázat részvételi díja 4000,- Ft.

Bővebb információ kérhető: 354-3750, 354-3755 telefonszámon,

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

 

Zöldövezet Program 2010


Az Ökotárs Alapítvány a MOL-lal együttműködve 2 fordulós pályázatot hirdet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára.

A pályázaton Magyarországon bejegyzett civil szervezetek vehetnek részt, akár iskolákkal illetve iskolai csoportokkal együttműködve az ország egész területéről.

Pályázni lehet:

- közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
- zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére;

- esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására;
közösségi akció keretében, környezetbarát módszerekkel, közösségi használat céljából.

I. forduló: Első lépésként a pályázónak az érintett helyi közösséggel együtt (szomszé-dok, helyi civil szervezetek - népdalkör, szakkörök stb. - iskola, önkormányzat kertésze stb.) tervet kell készítenie a zöldterület létrehozására, fejlesztésére, rehabilitációjára.

Ehhez ötletpályázatot kell beadni.

Az I. fordulós pályázatok (ötletpályázatok) beérkezési határideje: 2010. július 1. (csütörtök)

 

II. forduló: Az ötletpályázat nyertesei lebonyolítják a közös tervezési folyamatot, és az ennek eredményeként született részletes tervek alapján benyújtják pályázatukat.

Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük először a Gyakran Ismételt Kérdések -et olvassák el, mely a korábbi évek tapasztalatai alapján készült. Amennyiben kérdésükre nem találnak választ, keressék Temesvári Szilvia programvezetőt a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

e-mail címen!

Pályázati kiírás és útmutató megtalálható a http://zoldovezet.okotars.hu oldalon.

 

 

MOL Gyermekgyógyító

program 2010

 

A pályázat célja

A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek, vagy lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszichoszociális rehabilitációja érdekében.

Támogatható programok típusai:

- Művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások, amelyek segítséget nyújtanak a probléma lélektani hátterének megállapításában, azok feldolgozásában, a személyiség egészségesebbé válásában, az egyén környezetével való kapcsolatának rendezésében.
- Élményterápiás programok: a személyes pozitív élményeken, tapasztalatokon, befogadáson keresztül, új megküzdési módok kipróbálásán és elsajátításán, korrekciós élményeken keresztül segítik a fenti célok elérését.

Pályázatot nyújthatnak be:

Nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják.

- civil szervezetek (alapítvá-nyok, egyesületek, szövetségek)

- közhasznú társaságok

- egyházi szervezetek

Az elnyerhető támogatás

Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre. Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 2 millió forint.

A támogatás felhasználásának időtartama: 2010. október 1. - 2011. július 31.

A pályázatok beadásának módja és határideje

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni, a pályázati űrlap letölthető az Internetről. http://www.ujeuropaalapitvany.hu http://www.mol.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 2., péntek (a postai bélyegző határideje)

 

További információ kérhető: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , Infóvonal: 06-40/180-280 (munkaidőben)

 

Országos Értékvadászat


A Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Országos Értékvadászat címmel pályázatot hirdet!

A pályázat célja

A TÉKA projekt keretében célunk a különböző társadalmi csoportokat célzó mozgósítás, tevékeny értékőrző, értékmentő együttműködésre ösztönzés. A magánszemélyeket és helyi közösségeket tájértékek gyűjtésére, megismertetésére és megőrzésük elősegítésére hívjuk.

Pályázati kategóriák, és résztvevők

Az "Értékvadászat" országos akcióban helyi közösségek, iskolák, intézmények, civil szervezetek - azaz csapatok -, valamint magánszemélyek vehetnek részt. Az (1) kategóriában magánszemélyek, a (2) kategóriában magánszemélyek és csapatok nyújthatják be pályaműveiket.

(1) Víz és tájérték kategória

Két egyedi tájérték típus, a gémeskutak és a forrásfoglalások országos gyűjtésére irányuló akció, amelynek a célja, hogy minél teljesebb képet kapjunk az ország gémeskútjairól és forrásfoglalásairól (a forrás vizét feltáró és összegyűjtő műtárgyakról), számukról, használatukról és kialakítási módjukról, esztétikai értékükről.
Ebben a kategóriában magánszemélyek jelentkezését várjuk!

 

A dokumentáció 2010. május 15-étől tölthető fel a http://www.tajertektar.hu oldalra.
(A pályázattal kapcsolatban információ kapható az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

e-mail címen.)

 

(2) Területi kategória

A területi kategóriát csapatok és magánszemélyek számára hirdetjük meg. A csapatokat alkothatják például iskolai osztályok, szakkörök, intézmények, klubok, civil szervezetek, vallásos közösségek, baráti körök, maximálisan 20 fővel (teljes iskolai osztályok abban az esetben is részt vehetnek a versenyen, ha az osztálylétszám meghaladja a 20 főt) A versenyben a cél a csapatok környezetében - települési, illetve legfeljebb kistérségi szinten - található tájértékek minél teljesebb körű felmérése (ami kiváló témája lehet például iskolai kirándulásoknak, táboroknak, közösségi programoknak is), valamint javaslatok tétele a feltárt táji értékek egy részének vagy egészének értékőrző, értékteremtő hasznosítására.

Miért érdemes részt venni az akcióban?

Az akcióban résztvevők hozzájárulnak hazánk és a helyi környezet, tájegység természeti és kulturális értékeinek számbavételéhez és megőrzéséhez. Részvételük által ismertté és remélhetőleg elismertebbé válnak a különböző tájértékek, ezzel erősítve a helyi táji identitást, kultúrát és gazdagságot.

Nyeremények
A győztes magánszemélyek értékes fényképezőgép és kulturális értékekben gazdag térségben található hétvégi szálláslehetőség közül választhatnak. A győztes csoportok pedig több vonzó nemzeti parki környezetben található hétvégi szállás lehetőség közül választhatnak.
A részvételhez regisztráció szükséges, amelyet a http://www.tajertektar.hu oldalon 2010. július 31-ig lehet megtenni.

 

A pályázat benyújtására 2010. augusztus 30-áig van lehetőség.

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB