spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2010. május arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2010. május 10.

Nemzeti Civil Alapprogram Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdetcivil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-D)

A pályázat célja

a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése: a helyi közösségekben a társadalmi együttműködés fejlesztése és a társadalmi szolidaritás erősítése főként a helyi hatókörben tevékenykedő szervezetek által, különböző alulról szerveződő közösségi tevékenységek útján.

 

A pályázat minden olyan kezdeményezést támogathat, mely a helyi társadalom segítésére a helyi társadalomban igényként felmerült.

A pályázatban be kell mutatni:

- a tervezett folyamat tevékenységeit

- a tevékenységeket kiknek, hol, milyen ütemezésben tervezi nyújtani a pályázó szervezet

- a pályázó civil szervezet alkalmasságát, tapasztalatát és gyakorlatát a pályázati programban vállalt feladatokra vonatkozóan

- mely más szervezettel kívánnak együttműködni a program megvalósításában

- a célcsoportot képező helyi társadalmat, mikroközösséget

- a megkezdett tevékenységek fenntarthatóságát

- a várt eredményt.

A támogatási időszak és a támogatás formája

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyen minimum 200.000, maximum 500.000 Ft igényelhető.

Beadási határidő: 2010. május 25.  24.00 óra

 

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet a civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy

audiovizuális kiadvány

létrehozásának támogatására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-E)

 

A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatása:

A pályázatban be kell mutatni:

- a kiadvány megjelenésének indokoltságát;

- a tervezett kiadvány tartalmi vázát és megjelenési formáját;

- amennyiben a kiadvány az interneten is megjelenik, akkor ennek helyét (weboldal), formáját és módját;

- a kiadvány célcsoportját és tervezett elérését;

- az előkészítés, az előállítás és a megjelenés időbeni ütemezését;

- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

A támogatási időszak és a támogatás formája

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyen minimum 100.000 Ft és maximum

1.000.000 Ft igényelhető.

Beadási határidő: 2010. május 25.  24.00 óra

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-F)

 

A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nyomtatott és elektronikus sajtótermékei, kiadványai létrehozásának támogatása:

F/1. kategória: nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása

F/2. kategória: elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása

A támogatási időszak és a támogatás formája

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 kategóriára nyújthat be pályázatot, amelyen F/1. kategória esetében maximum 1 500 000 Ft, F/2. kategória esetében maximum 750 000 Ft igényelhető.

Általános tudnivalók:

A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER). A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon, valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak.

 

Dél-alföldi Regionális

Ifjúsági Tanács pályázati kiírásai

 

Ifjúsági kezdeményezések

támogatására

(A pályázat kódja: IFJ-GY-DA-10-A)

 

A pályázat célja

Fiatalok szükségletei, igényei, ötletei alapján létrejövő, fiatalok aktív részvételével megvalósuló kezdeményezések támogatása, amelyek hozzájárulnak:

a közösségi részvételhez szükséges kompetenciák és módszerek elsajátításához;

ifjúsági szervezetek és nem formális csoportok együttműködésének megerősítéséhez, további közös programok kidolgozásához;

és segítik a fiatalok közéleti szerepvállalását a fiatalok döntéshozatalba történő bevonását;

települési ifjúsági programok megvalósulásához.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 75%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 25%-a.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. május 1. és 2010. december 31. közé eső időszak.

 

Gyermek és/vagy ifjúsági

tematikus táborozási programok támogatására

(A pályázat kódja: IFJ-GY-DA-10-TA)

 

A pályázat célja

Olyan gyermek és/vagy ifjúsági táborok támogatása, melyek értékorientált foglalkozásaikkal biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázat keretében támogatás a programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges kiadások (szállás, melegétkezés) biztosítására kizárólag szálláshely szolgáltatás, vendéglátás szolgáltatás igénybevételére nyújtható. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 75%-a lehet.

A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 25%-a.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. május 1. és 2010. december 31. közé eső időszak.

 

Mindkét pályázatra érvényes tudnivalók:

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, a dél-alföldi régióban bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);

- alapítványok (kivéve közalapítványok);

- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötele-zettségvállaló) szervezettel;

- egyházak;

továbbá amelyek

- a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak;

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. május 26., 24:00 óra

A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (Szeged),tel: (62) 540-788 nyújt segítséget.

 

 

VII.  Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás, kistérségi

érdekegyeztető fórum, valamint az ifjúsági munka területén mentor típusú szolgáltatások

támogatására

(A pályázat kódja: IFJ-GY-DA-10-B/C/D)

 

Pályázati tudnivalók:

 „B” kategória: VII. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás

Legalább két napos regionális rendezvény megszervezése és lebonyolítása, minimum két civil szervezet együttműködésével a dél-alföldi régió területén, egy gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás keretében.

A program célja az ifjúsági civil szervezetek összefogásának, koordinációjának segítése, új lehetőségek keresése. Az ifjúsági szervezetek részére bemutatkozási lehetőség biztosítása, régiós szinten is értékkel bíró mintaprojektek bemutatása, a civil szervezetek közötti együttműködés további lehetőségeinek feltárása.

További célja, hogy a rendezvényhez kapcsolódóan a pályázó vállalja egy olyan felhívás elkészítését és lebonyolítását, amely megmutatja és bemutatja az ifjúsági munka lényegét, értékeit, eredményeit.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: legfeljebb 1 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 75%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 25%-a.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. szeptember 1. és 2010. december 31. közé eső időszak.

„C” kategória: Kistérségi érdekegyeztető fórum működésének megalapozása

Legalább egynapos, kistérségi szintű szakmai program megvalósítása, melynek célja a többségében az ifjúsági korosztály tagjai részvételével létrehozásra kerülő kistérségi ifjúsági érdekegyeztető fórum működésének megalapozása. A kiírással támogatni kívánjuk az ifjúsági korosztály alulról jövő kezdeményezését, melynek végső célja egy országos ifjúsági érdekképviseleti rendszer kialakítása.

A pályázati felhívás további céljai:

- a fiatalok érdekérvényesítő képességének erősítése, az ifjúsági közélet élénkítése

- az ifjúsági korosztály bevonódásának elősegítése a kistérség egészének életébe, a fiatalok társadalmi részvételének erősítése

- tartós együttműködés kialakítása a kistérség ifjúsága és a közvetve vagy közvetlenül ifjúsági területen tevékenykedő szereplői között.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: legalább 100 000Ft, illetve legfeljebb 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 75%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 25%-a.

„D” kategória: Az ifjúsági munka területén mentor típusú szolgáltatások támogatása

Az ifjúsági munka területén olyan közvetlen tapasztalatszerzési folyamat támogatása, amely során a résztvevő szervezetek egymástól tanulva, fejlődésüket támogató új ismeretekre, képességekre tesznek szert a mentor típusú – tudásmegosztásra, tudásközvetítésre épülő – szolgáltatások támogatásán keresztül.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: legfeljebb 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

 

Támogatási időszak

 „C” és „D” kategória esetén: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. május 1. és 2010. december 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. május 26., 24:00 óra

A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról. A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda ( Tel: (62) 540-788) nyújt segítséget.

 

Vissza nem térítendő támogatás informatikai eszközök

beszerzésére és
informatikai fejlesztésekre


Kiíró:

Informatika Mindenkié Alapítvány

Határidő: 2010. 05. 26.

Pályázhat: közalapítványok, alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, cégek, intézmények, önkormányzatok, egyéni vállalkozók

Az Informatika Mindenkié Alapítvány pályázatot hirdet vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtására, amely informatikai eszközök vásárlására és informatikai fejlesztésekre fordítható. Az igényelt támogatás összege maximum 400.000 Ft, minimum 30.000.-Ft lehet.

A támogatás 50% önerőt igényel, tehát pl. 30.000.- Ft önerőre 30.000.- Ft támogatás kérhető (kivéve az alapítványunk partnereinél szervezett képzéseket, ezek esetében a megítélhető támogatás 100%). A támogatás felhasználható számítógép, nyomtató, fénymásoló, projektor, HD tv, szerver eszközök vásárlására, továbbá programbeszerzés, weboldalkészítés lebonyolítására, valamint internetmarketing és informatikai szakkonferenciákon történő részvételre.

A pályázat tervezett támogatottjainak száma az összes kategóriában maximum 500 pályázó. A pályázatra egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázat Az Informatika Mindenkié Alapítvány 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. címre postai úton nyújtható be a http://palyazatszamitogepre.hu weboldalról letölthető egységes formanyomtatvánnyal. A pályázathoz csatolni kell a tervezett vásárlás, weblapkészítés, informatikai beruházás árajánlatát.

A pályázathoz kapcsolódó elérhetőségek megtalálhatók a http://palyazatszamitogepre.hu honlapon.

 

 

Online, bankkártyás adományozás – gyors, és kényelmes adománygyűjtési rendszer

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVILSZERVEZETEKNEK

 

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány és az OTP Bank ismét kiírja pályázatát civilszervezeteknek online adománygyűjtő rendszerbe való belépésre. A www.adhat.hu portálon a programba csatlakozó civilszervezetek számára az adományozók a web áruházbakban használt bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadományokat, az OTP Bank jóvoltából kedvezményes kezelési költség mellett.

E rendszer használatát a NIOK Alapítvány térítésmentesen biztosítja a most belépő szervezeteknek, az OTP Bank pedig a tranzakció költségét csökkentette le a piaci árnál lényegesen alacsonyabbra. (Ez az ár az OTP által kibocsájtott Visa, Electron, MasterCard és Maestro kártyával bonyolított tranzakció esetén 1,5%, más bank által kibocsájtott ugyanezen kártyák esetén 1,9%, American Express és JCB kártyákkal bonyolított tranzakciók esetén 2%). 

A mostani körben további 100, azaz száz civilszervezeteknek ad lehetőséget a NIOK és az OTP Bank, hogy pályázat útján bekerülhessenek a rendszerbe.

A jelentkezés feltételei:

- a szervezet legyen Magyarországon, legalább 2010. január 1-e előtt bejegyzett,

- közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú státusszal bírjon,

- regisztrált adatlapja legyen a www.adhat.hu portálon,

- az adatlapján legyenek a kötelezően és ajánlottan megjelölt mezők ki- ill. feltöltve,

- folytasson adománygyűjtő tevékenységet,

- legyen konkrét programja, terve, amihez az adományokat gyűjti

Pályázni az adhat.hu portálon keresztül az alábbi linken lehetséges: www.adhat.hu/otppalyazat

A pályázatok beadásának határideje: 2010. május 22.  

A pályázatokat a NIOK Alapítvány és az OTP Bank közösen bírálják el. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek (de nem kizárólagosságot) azok a civil szervezetek, amelyek az alábbi területek valamelyikén tevékenykednek:

- gyermekegészségügy

- fiatalok oktatása

- segítséggel élők elfogadása. 

További információk:

OTP Bank – Szabó Dóra, +36 1 486 6623, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

NIOK Alapítvány – Gönczi Márta, +36 1 315 3151, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

 

Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása


Az  Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a  Kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása címen.
Altéma kódszámai:

Új közkincs-kerekasztal létrehozása: Közkincs-1

Meglévő közkincs-kerekasztal további működésének támogatása: Közkincs-2a, Közkincs-2b, Közkincs-2c

Támogatási keretösszeg: 43 millió forint

A pályázat általános célja

Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. Történjen meg a kistérség kulturális értékeinek feltárása, a közösség számára megismerhetővé és elérhetővé tétele, ezzel is segítve a térség megtartó erejének növekedését. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására a kulturális fejlesztések területén is.

A pályázat benyújtására jogosultak

- többcélú kistérségi társulás

- többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, nonprofit célú gazdasági társaság)

A közkincs-kerekasztalok általános feladata

- részvétel a kistérségi társulás általános és kulturális tervezési, fejlesztési folyamataiban
- információközvetítés a térségben működő kulturális intézmények és civil szervezetek között

- kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése, frissítése és nyilvánossá tétele az interneten

- kistérségi kulturális értékleltár készítése, aktualizálása és nyilvánossá tétele az interneten, különös tekintettel a magyar szellemi kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos feladatokra (2006. évi XXXVIII. törvény.)

- térségi szintű kulturális/közművelődési fejlesztési terv (koncepció, stratégia) előkészítése, majd elkészítése, a feladat koordinálása, részvétel a megvalósításban
A megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1-jétől 2011. május 15-ig terjedő időszak.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Kistérségenként egy pályázat nyújtható be.

Igényelhető pályázati támogatás:

300 000 Ft-550 000 Ft, a pályázati altémák kiírása szerint.

Önrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%-a.


Közkincs-1: Új kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása

A pályázat célja: új közkincs-kerekasztalok létrehozásának támogatása, mellyel a kultúra területén feladatot vállalók között kialakul és erősödik az együttműködés, a közös tervezés, cselekvés.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 300 000 Ft.


Közkincs-2a: Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása

Pályázhat a 2009. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására támogatást nyert pályázó.

A pályázat célja az általános célokon túl: a kistérség kulturális értékeinek feltárása és középtávú kulturális tervezési dokumentumok készítése, a térségben a kultúra területén feladatot vállalók bevonásával. Ezáltal a már működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját is segítse.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 550 000 Ft.

Közkincs - 2b: Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása

Pályázhat a 2008. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására támogatást nyert, a folyamatos működést dokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkal hiánytalanul elszámolt pályázó.

A pályázat célja az általános célokon túl: a már működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját tovább segítse; képes legyen térségi programok menedzselésére és koordinálására.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 350 000 Ft.

 Közkincs - 2c: Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása
Pályázhat a 2007. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására támogatást nyert, a folyamatos működést dokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkal hiánytalanul elszámolt pályázó.

A pályázat célja az általános célokon túl: a közkincs-kerekasztal tagjai képzési lehetőségének elősegítése a további önfinanszírozó működés érdekében.

A pályázatok postára adásának határideje: 2010. június 21.
Pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy az MMIKL Regionális Programok Főosztályától a 06-1/225-6024-es, vagy a 30/349-0300, 30/349-0333 telefonszámokon.

A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (http://www.okm.gov.hu) és a http://www.erikanet.hu címről.

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB