spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2010. május arrow HÍREK, INFORMÁCIÓK
HÍREK, INFORMÁCIÓK
2010. május 10.

Adóhatóság: nem változott az 1+1 százalék felajánlása

Május 20-a nemcsak a magánszemélyek személyi jövedelemadó-bevallásának, hanem a befizetett jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlásáról szóló rendelkezés benyújtásának határideje is. - A felajánlás módjában, az elmúlt évhez viszonyítva, nem történt változás - tudtuk meg Németh Gabriellától.

 

Az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának sajtóreferense elmondta, továbbra is fontos, hogy a magánszemély a rendelkezés során kedvezményezetti körönként külön-külön nyilatkozaton csak 1-1 szervezetet jelölhet meg. Ezek a kedvezményezetti körök egyrészről a civil szervezetek, másrészről az egyházak, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatok. Fontos, hogy a magánszemély csak arról az adórészről rendelkezhet, amely az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezményekkel, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalások levonása után fennmarad.

forrás: Békés Megyei Hírlap, 2010.05.06.

 

Windows 7 extra adománykérési lehetőség

 

Az eredetileg 2010. január 31-ig érvényes Windows 7 extra adománykérési lehetőséget a Microsoft 2010. június 30-ig meghosszabbította. A Microsoft így  továbbra is lehetőséget biztosít a szoftver adományokra jogosult szervezeteknek arra, hogy az évi egy adománykérelmen felül (lásd a Microsoft Megrendelési útmutatóját) a Windows 7 upgrade termékekre egy plusz adománykérelmet is benyújtsanak. Ez az extra megrendelés kizárólag Windows 7-et és/vagy Windows Vista-t tartalmazhat, és nem szükséges a szokásos minimum 5 felhasználói licencre szólnia, lehet ennél kevesebbet is kérni.

További információ a Windows 7 oldalon.

Bővül a CivilTech Program

szoftverválasztéka


Felhívjuk a meglévő és leendő ügyfeleink figyelmét, hogy 2010. április 28-tól az Office
2003 Standard illetve az Office Professional 2003 programcsomagok kikerültek a Microsoft termékkatalógusából, így nem áll módunkban fogadni a vonatkozó adománykéréseket! A változás oka, hogy várhatóan június közepén megjelenik az új, 2010-esOffice programcsomag, amely a CivilTech programon keresztül is elérhető lesz.  
További változás, hogy ismét elérhető a Cisco termékkatalógusa, mely április végéig újabb termékekkel is bővül. Újdonság még, hogy a Cisco a korábbi, a kereskedelmi ár 8 %-ának megfelelő, adminisztrációs költséget 10 %-ra módosította.    
Kérjük, kövessék figyelemmel a változásokat!
http://www.civiltech.hu

forrás: www.nonprofit.hu

 

 

Vállalkozó alapítványok

 

Májustól üzletszerű vállalkozásba is kezdhet alapítvány, de csakis fő céljához kapcsolódva. Ugyanakkor nem érvényesül már vele szemben a tartósság és közérdekűség törvényi követelménye, jóllehet az alapítványok nyilvánvalóan továbbra sem egy-két hétre jönnek létre, és feltehetőleg a következő évtizedekben is többnyire a közérdeket szolgálják. Mellettük azonban alapítható majd magáncélú alapítvány is, ezzel Nyugat-Európában sokan élnek – tájékoztatta a Világgazdaságot Sáriné dr. Simkó Ágnes, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium főosztályvezetője.


A módosult, a korábbinál rugalmasabb szabályozást az új Ptk. május elsejével hatályba lépő második könyve, valamint a végrehajtását szolgáló törvény (Ptké.) tartalmazza. Kimondja, hogy alapítványt természetes és jogi személy hozhat létre meghatározott célra, amelynek megvalósítására vagyont kell rendelni. A szabályozás nem kívánja meg a közérdekűséget, de kizárja a jogszabályba ütköző, a jó erkölcsöt sértő célt. Ugyanakkor módot ad úgynevezett
családi alapítványok létrehozására, ezek például valamely hozzátartozó támogatását, taníttatását vagy ápolását hivatottak elősegíteni.
A törvény nem engedi meg, hogy a szervezet elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenységet végezzen. Lehetővé
teszi viszont az olyan üzletszerű gazdálkodást, amelynek bevétele a fő célt segíti elő. Ez fontos változást hozhat a többnyire adományokból szűkösködő alapítványok életébe, azaz nemcsak kérhetnek támogatást, hanem maguk is gyarapíthatják a vagyont. Erre nagy igény mutatkozik – mondta a főosztályvezető asszony. Egy zöldalapítvány például a célját hirdető pólók árusításával tehet szert legális pluszjövedelemre. E sajátos alapítványi forma feltétele, hogy induló tőkéje legalább elérje a kft. mindenkori törzstőke-minimumát, ez jelenleg félmillió forint.

Sáriné dr. Simkó Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a Ptk. és a végrehajtásáról szóló törvény végre tisztázza az alapítvány megszűnésére irányadó szabályokat. A mai rendelkezések ugyanis e kérdést nyitva hagyják, pontosabban csak azt írják elő, hogy ha a hitelezői igények kifizetését követően még marad vagyon, azt az alapítványi céllal hasonló célra kell fordítani. Hallgat viszont arról, mi a teendő, ha az alapítvány adósságokat hagy maga után, amellyel esetleg vállalkozásokat is magával ránthat. Ezentúl az üzletszerű gazdálkodást nem folytató szervezet megszűnésekor kijelölt elszámoló-bizottság vezeti le az úgynevezett egyszerűsített követelésrendezési eljárást. Ha ennek alapján a zárómérleg szerinti vagyon nem elég a követelések kiegyenlítésére, akkor a csődtörvény szabályait kell alkalmazni. Az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató alapítvány megszűnése pedig jellegéből fakadóan eleve a csődtörvény alkalmazását vonja maga után.

Ugyancsak új forma lesz az úgynevezett tőkésített alapítvány. A Ptk. értelmében ugyanis külön törvény rögzítheti bizonyos alapítványokra a legkisebb vagyon mértékét és az egyéb követelményeket. E szabály mögött az a szándék húzódik meg, hogy ne lehessen felelőtlenül, megfelelő pénzeszközök, feltételek híján például egy alapítványi kórházat vagy iskolát létrehozni.


Az új szabályok kizárólag a május elseje után létrehozott alapítványokra érvényesülnek. A meglévőket nem érintik a változások. Ám feltételezhetően sokan igénylik majd, hogy – a jobb büdzsé érdekében, céljuknak megfelelően – gazdálkodhassanak is, vagy alkalmaznák a rugalmasabb új alapítványi szabályokat. Egyszerű átalakulásra sajnos nincs lehetőség. Két út közül lehet választani. Az egyik a régi alapítvány megszűnése, és 2010. május elseje után az új szabályok szerinti alapítvány létrehozása. A másik lehetőség, hogy májusban létrejön egy új alapítvány és az összeolvad a régivel, ekkor a összeolvadással létrejövő jogutódra az új szabályok érvényesülnek – mondta Sáriné dr. Simkó Ágnes. 

forrás: nonprofit.hu

 

ADD TOVÁBB:

Fiatalok a települési

közösségekért

 

A Közösségfejlesztők Egyesülete által indított mozgalom mottója: Add tovább tudásodat, közjóért való tenni akarásodat, tapasztalataidat és oszd meg/erősítsd kapcsolati rendszeredet!

Építsünk együtt egy új, országos mozgalmat a települések életképességének fokozása és az ifjúság demokratikus elköteleződése érdekében!

A mozgalom célja egyfelől az, hogy elősegítse az ifjúság közösségi és demokratikus szocializációját azáltal, hogy konkrét cselekvési terepet biztosít a fiatalok és oktató-nevelő intézményeik, szervezeteik társadalmi szerepvállalásához, ugyanakkor az, hogy elősegítse a települési közösségek megújulását és mindezzel hozzájáruljon a magyar demokrácia megerősödéséhez, a következő lehetséges módokon:

- Az idősebb (többnyire már nem a településükön tanuló, de hazajáró) fiatalok együtt dolgoznak a helyben élő fiatalabbakkal (általános iskolások) településük, társaságuk közösségibbé tételén (nyári táborok, szomszédolás, nemzetközi kapcsolatok, természet és környezetvédő programok, stb. a helyi igények szerint);

- A felsőoktatásban tanulók – a hajdani settlementekhez hasonló módon – tanító- és facilitátor-szerepet vállalnak a segítségükre igényt tartó, fogadó településeken (falvakban, városrészekben) az önszerveződés minden lehetséges területén (előadások, előadássorozatok, tanfolyam-jellegű képzések tartása, felzárkóztató programok szervezése, tanulmányutak szervezése itthon és külföldön a helyieket érdeklő fejlesztési témákban, pl. turizmus, ökogazdálkodás, stb).

A mozgalom nem új intézményeket épít, hanem ráépül a jelenlegi intézményrendszerekre és hálózatokra, s a meglévő kapacitásokat egészíti ki új funkciókkal, melyek a már korábban működő tevékenységeket is fejleszthetik-integrálhatják, pl. közösségfejlesztő, ifjúsági- és diák, civil segítő szervezetek esetében.

Ha szeretne értesülni minden friss hírről a mozgalommal kapcsolatban, akkor látogasson el a www.addtovabb.wordpress.com oldalra és iratkozzon fel a hírlevélre.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy elkészült az „Add tovább!” közösségi mozgalomszervező oldal!

 

A http://addtovabb.kozossegfejlesz-tes.hu oldalon „hivatalosan” is csatlakozhat a mozgalomhoz, tájékozódhat a hírekről  és közösségi oldalként is használható.    

 

A magyar önkéntesek

motivációinak vizsgálata – eredmények

 

Magyarországon valójában 2001-től, az ENSZ által meghirdetett Önkéntesek Évétől, számíthatjuk a hazai önkéntesség fellendülését, terjedését és a társadalmi és közfigyelem élénkülését. Ebben a folyamatban fontos lépés volt a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről, illetve az, hogy létrejött az önkéntes tevékenységeket koordináló intézményhálózat. A hazai önkéntesség és önkéntes szervezés jelentős eredményeket ért el az elmúlt, csaknem 10 esztendőben.
A hazai önkéntesek motivációinak kutatása nem ismeretlen terület, de valójában nagyon keveset tudunk az önkéntesek demográfiai-társadalom-statisztikai jellemzői vagy éppen tevékenységterületek szerinti motivációiról.

Kutatásunkban a 2009. október 15. és december 15. között zajló megkérdezés során 235 szervezet, mintegy 3000 önkéntest kérdeztük meg önkéntességének motivációiról. Az eredmények alapján azt állapíthattuk meg, hogy a hazai önkéntesség erőteljesen érték, de kevésbé norma és legkevésbé sem hitrendszer által vezérelt cselekvés.

A teljes kutatási összefoglaló megtalálható http://volunteermotivation.hu/downloads/onkmot.pdf oldalon.

forrás: www.volunteermotivation.hu


 

Hamarosan jön a SZÖVET!

 

Közösségi oldal civilszervezeteknek és aktív állampolgároknak. Civilek és szimpatizánsok terepe, ahol egymással beszélhetnek, hirdetményeket tehetnek közzé, programjaikhoz partnereket, önkénteseket kereshetnek.

 

Azok a szervezetek, akik már regisztráltak a Nonprofit Önarckép adatbázisába, valamint működő email címet is megadtak, azok automatikusan bekerülnek a Szövet rendszerébe is. Amikor a Szövet elindul, ezek a szervezetek mind automatikusan értesítést kapnak. Amennyiben az Önök szervezete még nem regisztrált a szervezeti adatbázisba, a www.nonprofit.hu oldalon megteheti.

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB